Tatueringsborttagning har genomgått en fascinerande evolution som har revolutionerat sättet vi ser på tatueringar och vår förmåga att förändra våra kroppar i enlighet med skiftande smak och livsstilsval. Under de senaste åren har denna process utvecklats till att bli en banbrytande teknik som kombinerar avancerade metoder och innovativa tekniker. Denna utveckling har inte bara erbjudit människor en praktisk möjlighet att ta bort tatueringar, utan har även gett upphov till en reflektion över identitet, skönhet och individualitet.

I takt med att samhällets syn på kroppskonst har förändrats har efterfrågan på tatueringsborttagning ökat. Människor kan nu med hjälp av dessa tekniker omforma sina kroppar i enlighet med deras aktuella preferenser och livsstilsförändringar. Det som en gång var ett permanent beslut kan nu anpassas och justeras efter behov. Denna möjlighet till anpassning har frigjort människor från känslomässiga band till oönskade tatueringar och erbjuder en känsla av autonomi över den egna kroppen.

I denna omfattande artikel kommer vi att ta oss en närmare titt på de olika metoderna och teknikerna som används inom tatueringsborttagning. Genom att granska varje metod noggrant kommer vi att få en djupare förståelse för hur de fungerar, deras fördelar och begränsningar samt de förväntade resultaten. Denna insikt kommer att hjälpa dem som överväger tatueringsborttagning att fatta välinformerade beslut som passar deras individuella behov.

Men tatueringsborttagning är mer än bara en fysisk process. Den har en påverkan på människors självkänsla, självförtroende och psykologiska välbefinnande. Många individer har en stark känslomässig koppling till sina tatueringar, vare sig de är positiva eller negativa. Att ta bort en tatuering kan vara en känslomässigt laddad resa som kräver både tålamod och självreflektion. Det är viktigt att överväga både de fysiska och psykologiska aspekterna av tatueringsborttagning och att vara medveten om att processen kan påverka en persons självbild och självförtroende.

Slutligen, tatueringsborttagning är en manifestation av teknologins förmåga att anpassa sig till våra önskemål och behov. Denna evolution är ett tecken på att inget beslut behöver vara permanent i en värld där förändring är konstant. Genom att kombinera teknologiska framsteg med emotionell intelligens och självmedvetenhet kan människor omforma sina kroppar och självuppfattningar på sina egna villkor. Det är en spännande och givande resa som väver samman fysisk och psykologisk förvandling till en helhet.

Metoder för tatueringsborttagning

Tatueringsborttagning har utvecklats till en sofistikerad process med flera tekniker som kan anpassas efter individuella behov och tatueringens egenskaper. Här kommer vi att utforska de olika metoderna för tatueringsborttagning, från den välkända laserborttagningen till mindre vanliga kirurgiska och mekaniska tekniker.

Laserborttagning:

Laserbaserad borttagning är utan tvekan kungen inom tatueringsavlägsnande. Denna metod bygger på en intelligent användning av högintensiva laserstrålar som riktas mot tatueringens pigment. Genom att applicera dessa strålar bryts det färgade bläcket ned i mikroskopiska partiklar. Dessa partiklar blir små nog för att kroppens immunsystem ska kunna ta hand om dem och eliminera dem naturligt. Beroende på färgen på bläcket och andra faktorer används olika laserlängder för att effektivt bryta ned pigmenten. Två tekniker som har imponerat inom denna metod är Q-switched lasers och picosekundlasrar. Dessa utnyttjar korta, kraftfulla ljuspulser för att nå resultat på en molekylär nivå, vilket är avgörande för att säkerställa att tatueringen försvinner på ett så smidigt och spårningsbart sätt som möjligt.

Kirurgisk borttagning:

För mindre tatueringar som behöver en mer direkt approach kan kirurgisk borttagning vara en lämplig metod. Genom ett enklare kirurgiskt ingrepp avlägsnas bokstavligen den hud där tatueringen finns. Denna metod passar väl för små och enkla tatueringar, men kan vara mindre praktisk för större designarbeten. Kirurgisk borttagning blir ett alternativ när andra metoder inte är genomförbara, eller när en snabb lösning krävs.

Dermabrasion:

Dermabrasion, en äldre teknik, innebär att en roterande borste eller slippapper används för att fysiskt slipa bort det översta hudlagret där tatueringen finns. Även om denna metod en gång var en gångbar lösning har den tappat popularitet på grund av dess tendens att orsaka ojämna resultat och ärrbildning. Den mekaniska naturen hos metoden kan vara svår att kontrollera och kan leda till oförutsägbara resultat som inte uppfyller moderna krav på noggrannhet och säkerhet.

Salabrasion:

En metod som en gång hade sin plats i historien är salabrasion, där en saltlösning används för att bokstavligen "skrapa" bort tatueringen. Denna metod var primitiv och ineffektiv, och den har nu nästan försvunnit från bruk. Risken för ärrbildning och inkonsekventa resultat har gjort att den inte längre anses vara en tillförlitlig lösning för tatueringsborttagning.

Sammanfattningsvis erbjuder tatueringsborttagning en mängd olika metoder, var och en med sina egna fördelar och begränsningar. Valet av metod beror på tatueringens storlek, färger, djup och individuella preferenser. Genom att välja en metod som passar bäst kan människor navigera genom denna resa mot att omforma sina kroppar och självkänsla med förtroende och tillfredsställelse.

Tekniker för tatueringsborttagning

I den ständigt utvecklande världen av medicinsk teknik har framsteg inom tatueringsborttagningstekniker öppnat nya dörrar för att hjälpa människor att omforma sina kroppar och självförtroende. Två framstående tekniker som har banat väg för detta ändamål är Q-switched lasers och picosekundlasrar. Dessa innovativa metoder har inte bara revolutionerat tatueringsborttagning, utan har också minskat smärtan och tiden som krävs för att uppnå önskade resultat.

Q-switched Lasers: Effektivitet genom Variation av Laserlängder

Q-switched lasers har länge varit en hörnsten inom tatueringsborttagning. Denna teknik bygger på principen om att korta och intensiva laserpulser riktas mot tatueringens bläck, vilket bryter ned partiklarna till en storlek som kan hanteras av kroppens naturliga rengöringssystem. En av de mest imponerande aspekterna av Q-switched lasers är deras förmåga att variera laserlängderna. Detta innebär att olika färger i en tatuering kan riktas in med specifika laserlängder, vilket resulterar i en selektiv nedbrytning av bläcket utan att orsaka skada på omgivande hud. Detta gör Q-switched lasers till en mångsidig metod för att ta bort tatueringar med olika färgkompositioner.

Picosekundlasrar: Nyckeln till Ännu Effektivare Tatueringsborttagning

I takt med att tekniken har fortsatt att utvecklas har picosekundlasrar blivit det senaste genombrottet inom tatueringsborttagning. Denna teknik bygger på ännu kortare laserpulser än de som används i Q-switched lasers. Genom att leverera ljuspulser i pikosekundintervall (en biljondel av en sekund) kan picosekundlasrar bryta ned bläcket i ännu mindre partiklar. Detta mikroskopiska bläckfragment kan sedan enklare absorberas och avlägsnas av kroppens naturliga processer. Den ökade effektiviteten hos picosekundlasrar innebär att färre behandlingssessioner kan krävas för att uppnå önskat resultat, och att processen i allmänhet går snabbare och smidigare.

Förändring i tatueringsborttagningens landskap

Framstegen inom tatueringsborttagningstekniker har inte bara förändrat det praktiska tillvägagångssättet för att ta bort oönskade tatueringar, utan har också gett individer möjligheten att anpassa sina borttagningsprocesser efter deras specifika behov. Q-switched lasers och picosekundlasrar är utmärkta exempel på hur tekniken har utvecklats för att göra processen mer precisionsinriktad, mindre smärtsam och tidsbesparande. Dessa tekniker symboliserar den ständiga strävan att förena vetenskap med estetik, vilket resulterar i bättre resultat och en ökad känsla av självförtroende för de som väljer att genomgå tatueringsborttagning.

Reflektioner och överväganden

Tatueringsborttagning är inte bara en fysisk process utan också en emotionell resa. Människor tar beslut om att ta bort tatueringar av olika skäl - från att revidera tidigare val till att anpassa sig till förändringar i livet. Det är viktigt att förstå att resultatet inte är omedelbart synligt och flera sessioner kan krävas för att uppnå önskat resultat.

Att rådfråga en erfaren hudläkare eller estetisk specialist är avgörande för att undvika biverkningar och för att välja den bästa metoden baserat på individuella behov. En noggrann bedömning av tatueringens storlek, djup, färger och personens hudtyp är viktigt för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Slutsatsen är att tatueringsborttagning har utvecklats till en sofistikerad och säker process som ger människor chansen att omforma sitt utseende och känslomässiga välbefinnande. Teknologiska framsteg har gjort det möjligt att ta bort tatueringar på ett relativt smärtfritt och effektivt sätt. I detta sammanhang är tålamod och realistiska förväntningar nyckeln till en framgångsrik tatueringsborttagningsupplevelse. Genom att samråda med experter och välja den mest lämpliga metoden kan individer navigera genom denna resa med tillförsikt och optimism.

Vad är trådlyft?

Trådlyft är ett minimalt invasivt förfarande till skillnad från ett kirurgiskt ansiktslyft, och fungerar genom att stimulera produktionen av kollagen i huden för att producera friskare, fastare hud. Det kan också mekaniskt lyfta vävnader där de taggiga suturerna är placerade.

Vad ett trådlyft kan behandla:

 • Tidig slapphet av ansiktsstrukturerna
 • Hängande ögonbryn
 • För tidig slapphet av nackhuden

Vem är en bra kandidat för ett trådlyft?

Trådlyft kan vara till nytta för både män och kvinnor som vill minska utseendet på rynkor och tidiga ojämnheter i ansiktet. Denna procedur kan också minska utseendet på slapp hud, eftersom den försiktigt sträcker ut huden.

Det ger också omedelbara resultat utan någon återhämtningstid eller ärrbildning som uppstår vid en kirurgisk ansiktslyftning. Om du vill ha naturliga resultat för fastare hud kan ett trådlyft vara rätt procedur för dig. Under en konsultation kommer din plastikkirurg att utvärdera din anatomi och granska dina mål för att avgöra om du är en kandidat för ett trådlyft.

Vad kan jag förvänta mig under en konsultation för ett trådlyft?

Under en konsultation för ett trådlyft kan du förvänta dig att träffa en läkare eller en annan hudvårdsspecialist som kan utföra behandlingen. Innan behandlingen börjar, kommer läkaren att ställa dig några frågor om dina medicinska historia och vilka resultat du förväntar dig att få från behandlingen. De kan också undersöka ditt ansikte och hud och ge dig en uppfattning om vilka områden som kan behöva behandlas och hur mycket tråd som kan behövas.

Läkaren kan också informera dig om eventuella risker och biverkningar av behandlingen och ge dig instruktioner om hur du ska förbereda dig för behandlingen. De kan också ge dig information om hur lång tid behandlingen kan ta och vad du kan förvänta dig efteråt.

Om du har några frågor eller oro kan du be läkaren att förklara mer detaljerat. Det är viktigt att du känner dig bekväm och att du har all den information du behöver innan du går vidare med behandlingen.

Under din konsultation för ett eventuellt trådlyft kommer du att diskutera:

 • Dina estetiska mål
 • Medicinska tillstånd, läkemedelsallergier, tidigare medicinska behandlingar och specifikt eventuella problem du har haft med dina ögon
 • Nuvarande receptbelagda läkemedel, inklusive vitaminer, växtbaserade kosttillskott, alkohol, tobak och narkotikamissbruk
 • Tidigare operationer

Din plastikkirurg kommer också att:

 • Utvärdera din allmänna hälsostatus och eventuella befintliga hälsotillstånd eller riskfaktorer
 • Ta bilder
 • Diskutera dina trådlyftalternativ
 • Rekommendera en behandlingsplan
 • Diskutera sannolika resultat av trådlyft och eventuella risker
 • Diskutera vilken typ av anestesi som ska användas

Konsultationen är tiden att ställa frågor till din plastikkirurg. För att hjälpa till har vi utarbetat en checklista med frågor att ställa till din plastikkirurg som du kan ta med dig till din konsultation för ett trådlyft.

Det är naturligt att känna lite ångest, oavsett om det är spänning för ditt förväntade nya utseende eller lite preoperativ stress. Var inte blyg för att diskutera dessa känslor med din plastikkirurg.

Vilka frågor ska jag ställa till min plastikkirurg om ett trådlyft?

Använd den här checklistan som vägledning under din konsultation:

 • Är du certifierad av någon riksorganisation relaterat till din yrkesutövning?
 • Är du specifikt utbildad inom plastikkirurgi?
 • Hur många års plastikkirurgisk utbildning har du haft?
 • Har du sjukhusprivilegier för att utföra denna procedur? I så fall på vilka sjukhus?
 • Är den kontorsbaserade kirurgiska anläggningen ackrediterad av en nationellt eller statligt erkänd ackrediteringsbyrå, eller är den statligt licensierad?
 • Är jag en bra kandidat för detta förfarande?
 • Vad förväntas av mig för att få bästa resultat?
 • Var och hur kommer ni att utföra min procedur?
 • Vilken kirurgisk teknik rekommenderas för mig?
 • Hur lång återhämtningsperiod kan jag förvänta mig, och vilken typ av hjälp behöver jag under min återhämtning?
 • Vilka är riskerna och komplikationerna i samband med mitt förfarande?
 • Hur hanteras komplikationer?
 • Hur kan jag förvänta mig att mina resultat ska se ut över tid?
 • Vilka är mina alternativ om jag är missnöjd med det kosmetiska resultatet av mitt trådlyft?
 • Har du före-och-efter-bilder jag kan titta på för denna procedur och vilka resultat är rimliga för mig?

Vilka är riskerna med ett trådlyft?

Ett trådlyft är en form av kosmetisk kirurgi som används för att förbättra ansiktskonturer och lyfta och forma olika delar av ansiktet. Liksom med alla kirurgiska ingrepp finns det viss risk för komplikationer. Dessa kan inkludera infektioner, blödningar, känslighet för lokalbedövning, skador på nerver eller blodkärl, allergiska reaktioner på material som används under ingreppet, och andra problem med läkning. Det finns också en risk för att resultatet inte blir som önskat, och det kan behövas ytterligare kirurgi för att rätta till eventuella problem.

Det är viktigt att du pratar med din läkare om alla risker och förväntade resultat innan du bestämmer dig för att genomgå ett trådlyft. Du bör också vara beredd på att det kan ta ett par veckor eller längre för att återhämta dig helt efter en trådlyft.

Trådlyftprocedur

Förberedelser inför ett trådlyft?

 • När du förbereder dig för ett trådlyft kan du bli ombedd att:
 • Få laboratorietestning eller en medicinsk utvärdering
 • Ta vissa mediciner eller justera dina nuvarande mediciner
 • Sluta röka

Undvik att ta aspirin, antiinflammatoriska läkemedel och växtbaserade kosttillskott eftersom de kan öka blödning och blåmärken.

Var noga med att ordna så att en vän eller familjemedlem kör dig till och från operationen och stannar hos dig den första natten efter operationen.

Vilka är stegen i en trådlyftprocedur?

En trådlyftsprocedur innehåller följande steg:

Steg 1 – Anestesi
Läkemedel administreras för din komfort under proceduren. Vanligtvis används lokalbedövning.

Steg 2 – Snittet
Det finns inga riktiga snitt, bara ingångspunkter för trådarna. Dessa ingångspunkter är vanligtvis osynliga efter några dagar.

Steg 3 – Föra in trådarna
När lokalbedövningen har trätt i kraft förs trådarna in under huden. För det mesta finns det liten eller ingen smärta i samband med att trådarna förs in under huden.

Steg 4 – Se resultaten
Resultaten av ett trådlyft kommer att visas gradvis när svullnad och blåmärken avtar för att avslöja en jämn, bättre definierad käklinje och omgivande region och ett mer föryngrat utseende.

Återhämtning efter ett trådlyft?

Under din återhämtning efter ett trådlyft kan din läkare be att du använder antibiotikasalva nära ingångspunkterna. Kalla kompresser kan appliceras efter att din procedur är klar.

Du kommer att få specifika instruktioner som kan inkludera hur du tar hand om ditt ansikte, mediciner att applicera eller ta oralt för att underlätta läkning och minska risken för infektion, specifika problem att leta efter på operationsområdet eller i din allmänna hälsa och när du ska följa upp med din plastikkirurg.

Initial läkning kan innefatta viss svullnad, blåmärken, irritation och obehag som kan kontrolleras med medicinering, kalla kompresser och salva.

Var noga med att ställa dina specifika frågor till din plastikkirurg om vad du kan förvänta dig under din individuella återhämtningsperiod.

Exempel på frågor att ställa efter ditt trådlyft kan innefatta:

 • Vilken medicin kommer jag att få eller ordineras efter operationen?
 • Kommer jag att ha förband/bandage efter operationen?
 • Används stygn?
 • När kan jag återuppta normal aktivitet och träning?
 • När återvänder jag för uppföljande kontroll?

Resultat att förvänta sig efter ett lyckat trådlyft

Resultaten av ett trådlyft kommer att framgå till fullo efter några veckor. Även om det vanligtvis är lite smärta involverad i denna operation, kan det finnas svullnad eller blåmärken. De flesta patienter är presentabla för allmänheten på 3-5 dagar. Det kan dock ta några veckor innan den slutliga läkningen är klar.

Medan ett trådlyft kan förväntas korrigera vissa förhållanden, kommer du att fortsätta att åldras naturligt. Användande av solskydd hjälper till att bibehålla dina resultat.

Även om goda resultat förväntas av ditt förfarande finns det ingen garanti. I vissa situationer kanske det inte är möjligt att uppnå optimala resultat med ett enda trådlyft och ett andra trådlyft kan vara nödvändigt.

Att följa dina postoperativa instruktioner är viktigt för att din operation ska lyckas. Det är viktigt att det kirurgiska området inte utsätts för överdriven kraft, nötning eller rörelse under läkningstiden.

Din läkare kommer att ge dig specifika instruktioner om hur du tar hand om dig själv.

Ett ögonbrynslyft förbättrar utseendet på pannan, ögonbrynen och området runt ögonen. Förfarandet innebär att man höjer mjukvävnaden och huden i pannan och ögonbryn.

Du kan välja att ha ett ögonbrynslyft om du har en låg, hängande panna eller ojämna ögonbryn. Ett ögonbrynslyft kan också öka ditt självförtroende.

Ett ögonbrynslyft kan göras ensamt eller med andra ansiktsprocedurer, såsom ögonlockskirurgi eller ansiktslyftning.

Varför göra ett pannlyft eller ögonbrynslyft

Ett pannlyft, också känt som en brow lift, är en kosmetisk kirurgisk procedur som syftar till att lyfta och forma pannan för att ge en mer ungdomlig och vaken utseende. Det kan också hjälpa till att lösa problem med så kallad "sorgslinjer" eller rynkor i pannan, samt att minska så kallad "ögonbrynssjunka" som kan orsaka att ögonen verkar mer tunga och trötta.

Många människor väljer att genomföra ett pannlyft för att förbättra sin utseende och öka sin självkänsla. Det kan också hjälpa till att korrigera misstag eller ojämnheter i ansiktsformen som kan ha orsakats av genetik eller naturlig åldrande.

Som med all kosmetisk kirurgi finns det risker och komplikationer att överväga, så det är viktigt att förstå både fördelarna och riskerna innan man beslutar sig för att genomgå en procedur. Det är också viktigt att välja en erfaren och kvalificerad plastikkirurg som kan hjälpa till att minimera eventuella risker och förbättra resultatet av operationen.

Risker med ett pannlyft

Det finns viss risk för komplikationer efter en pannlyft, även om dessa är ovanliga. Dessa kan inkludera infektion, blödning, ojämn hud eller muskeltoner och andra oönskade resultat. Det är viktigt att diskutera alla risker och förväntade resultat med din kirurg innan du bestämmer dig för att genomgå en pannlyft.

Det är viktigt att följa alla instruktioner från din kirurg noga efter en pannlyft för att säkerställa den bästa möjliga läkningsprocessen och resultatet. Detta kan innebära att undvika vissa aktiviteter, som att lyfta tunga föremål eller utöva viss fysisk ansträngning, samt att använda solskyddsmedel och andra produkter som rekommenderas av din kirurg för att skydda huden.

 • Ärrbildning. Ärrbildning kan vara synligt efter ett ögonbrynslyft.
 • Förändringar i hudens känsla. Ett ögonbrynslyft kan orsaka tillfälliga eller permanenta domningar i pannan eller toppen av hårbotten.
 • Asymmetri i brynens position. Ett ögonbrynslyft kan resultera i ojämna ögonbryn (asymmetri), där ett eller båda ögonbrynen verkar för höga. Asymmetri kan dock jämnas ut under läkningsprocessen. Ihållande ögonbrynsform eller positionsproblem kan behandlas med injektioner som Botox eller genom ytterligare kirurgi.
 • Hårproblem. Ett ögonbrynslyft kan orsaka ett förhöjt hårfäste eller håravfall vid snittstället. Om håravfall inte löser sig på egen hand kan det behandlas med hårtransplantation.

Liksom alla andra typer av större operationer utgör ett pannlyft och ögonbrynslyft en risk för blödning, infektion och en reaktion på anestesi.

Hur du förbereder dig för ett pannlyft eller ögonbrynslyft

Ett pannlyft, även kallat en ögonbrynslyft, är en kirurgisk procedur som syftar till att förbättra utseendet på den övre delen av ansiktet genom att lyfta och strama upp huden och musklerna i pannan och ögonbrynsområdet. Målet med en pannlyft är att minimera linjer och rynkor i pannan och ögonbrynsområdet, samt att ge ansiktet en mer ungdomlig och vaken utstrålning.

Det finns olika tekniker som kan användas för att utföra en pannlyft, och valet av teknik beror på patientens specifika önskemål och den kirurg som utför proceduren. Vanligtvis utförs pannlyftet under lokalbedövning med intravenös sedering, men det kan också utföras under allmän anestesi.

Efter en pannlyft kan du förvänta dig att ha lite svullnad och blåmärken i pannan och ögonbrynsområdet. Dessa symtom brukar försvinna efter några dagar till några veckor. Du kan också uppleva viss ömhet och smärta, men detta kan lindras med läkemedel som din kirurg rekommenderar.

Inledningsvis pratar du med en ansiktsplastikkirurg eller plastikkirurg om ett ögonbrynslyft. Under ditt första besök kommer din kirurg sannolikt att:

 • Granska din medicinska historia. Var beredd att svara på frågor om nuvarande och tidigare medicinska tillstånd. Prata om alla mediciner du tar eller har tagit nyligen, liksom alla operationer du har haft. Berätta för din kirurg om du är allergisk mot några mediciner.
 • Gör en fysisk undersökning. För att bestämma dina behandlingsalternativ kommer din kirurg att undersöka och mäta olika delar av ditt ansikte med öppna och stängda ögon. Fotografier kan tas för din journal.
 • Diskutera dina förväntningar. Förklara varför du vill ha ett ögonbrynslyft och hur du vill ta hand om proceduren. Se till att du förstår fördelarna och riskerna.

Innan ett pannlyft och ögonbrynslyft kan du också behöva:

 • Sluta röka. Rökning minskar blodflödet i huden och kan bromsa läkningsprocessen. Om du röker, sluta röka före operationen och under återhämtning.
 • Undvik vissa mediciner. Du kommer sannolikt att behöva undvika att ta acetylsalicylsyra, antiinflammatoriska läkemedel och växtbaserade kosttillskott, vilket kan öka blödningen.
 • Ordna hjälp under återhämtning. Gör planer för någon att köra dig hem efter att du lämnat sjukhuset och stanna hos dig åtminstone den första natten av din återhämtning hemma.

Vad du kan förvänta dig

Ett ögonbrynslyft görs på en klinik specialiserat på plastikkirurgiska ingrepp. Under ett ögonbrynslyft kommer du vanligtvis att vara bekväm med hjälp av sederingsanestesi som ges genom en IV i armen. Eller så kan du få narkos.

Under proceduren

Tekniken som används vid ditt pannlyft och ögonbrynslyft varierar beroende på dina önskade resultat. Den specifika teknik som din kirurg väljer kommer att avgöra platsen för snitten och de resulterande ärren.

Din kirurg kan använda någon av följande tekniker:

 • Endoskopisk ögonbrynslyft. I denna procedur görs flera små snitt bakom hårfästet. Ett långt tunt rör med ett ljus och en liten kamera monterad på änden sätts in genom ett av snitten för att se de underliggande musklerna och vävnaderna.Med hjälp av ett instrument som sätts in genom ett annat snitt lyfter kirurgen pannvävnaderna och förankrar dem på plats med suturer, små skruvar eller annan teknik. Snitten stängs sedan med stygn eller små klämmor.
 • Tidsmässigt ögonbrynslyft. Denna procedur görs genom små snitt strax bakom hårfästet nära templen.
 • Direkt ögonbrynslyft. Denna procedur görs genom att ta bort huden ovanför ögonbrynen. Ett direkt ögonbrynslyft görs vanligtvis hos personer med buskiga ögonbryn. Det är också en kortare operation och kan göras med lokalbedövning, som bara bedövar en del av kroppen.
 • Koronal pannlyft. Denna procedur innebär att man gör ett snitt bakom hårfästet över toppen av huvudet, från öra till öra eller främst på toppen av huvudet. Sedan lyfts pannan till sin nya position, med hårbotten framför snittet som överlappar hårbotten bakom den.Den överlappande hårbotten avlägsnas sedan och den återstående hårbotten sys ihop. Denna teknik görs vanligtvis inte hos personer som har höga hårlinjer, tunt hår eller som sannolikt kommer att förlora håret.
 • Pannlyft via hårfäste. För denna procedur görs ett snitt mellan toppen av pannan och början av hårfästet. En liten mängd hud och vävnad tas bort från toppen av pannan, snarare än hårbotten. Detta kan korrigera ett högt hårfäste.Ett pannlyft genom hårfäste används ofta om någon har ett högt, avtagande hårfäste. Ett ärr kan dock vara synligt längs hårfästet, beroende på snittens placering, ärrläkning och frisyr.

Ögonbrynslyftkirurgi tar vanligtvis cirka 2 timmar.

Efter proceduren

Efter ett ögonbrynslyft kan pannan vara löst lindad för att minimera svullnad. Ett litet rör kan placeras längs snittstället som dränage för att tömma överflödigt blod eller vätska.

Din vårdgivare kommer att ge dig specifika instruktioner om hur du tar hand om dina snitt. Under de första dagarna efter ett ögonbrynslyft:

 • Vila med huvudet förhöjt och ta smärtstillande läkemedel enligt din vårdgivares rekommendationer.
 • Applicera kalla kompresser för att lindra svullnad.
 • Undvik att utsätta dina snitt för överdrivet tryck eller rörelse.

När dina snitt läker kan du uppleva klåda och domningar, vilket sannolikt kommer att minska med tiden. Om dina snitt är täckta av bandage kommer de sannolikt att tas bort om 1 till 3 dagar. Suturer kommer vanligtvis att tas bort inom 7 till 10 dagar efter operationen.

Fråga din vårdgivare när det är OK att återuppta dagliga aktiviteter, som att tvätta och torka håret och bada. Tänk på att svullnaden kan pågå i flera veckor.

Snittlinjer kommer att blekna med tiden. Du kan använda smink för att dölja eventuella långvariga blåmärken.

Efter ett ögonbrynslyft, kontakta din läkare omedelbart om du har:

 • Plötslig svullnad
 • Andnöd
 • Bröstsmärta
 • Oregelbundna hjärtslag

Hur länge håller pannlyft?

Pannlyft är en kosmetisk procedur som kan hjälpa till att förbättra utseendet på den övre delen av ansiktet genom att rätta till sänkningar eller rynkor i pannan och ögonbrynsområdet. Resultatet av ett pannlyft kan vara permanent, men huden fortsätter att åldras och påverkas av yttre faktorer som solens strålar och stress. Därför kan resultatet av en pannlyft gradvis försvinna över tid och det kan behövas ytterligare behandlingar för att bibehålla den önskade effekten.

Det är svårt att säga exakt hur länge resultatet av en pannlyft kommer att vara synligt, eftersom det kan variera från person till person beroende på en mängd olika faktorer som hudtyp, ålder, livsstil och hälsa. Det är viktigt att du diskuterar dina förväntningar med din läkare innan du genomför en pannlyft så att du har en uppfattning om vad du kan förvänta dig av behandlingen.

Här kommer text att publiceras inom kort om laserpeeling.

Här kommer text att publiceras inom kort om pigmentförändringar.

Vad är kärlbristningar och åderbråck?

Kärlbristningar, även kända som spindelvener eller teleangiektasier, är små blodkärl som brister i huden och bildar röda eller blåviolett utseende linjer eller fläckar. De förekommer oftast på benen och ansiktet. Åderbråck å andra sidan är utvidgade och förvrängda vener som vanligtvis syns som blå eller lila knölar under huden. Åderbråck kan orsaka smärta, svullnad och en tyngdkänsla i benen.

Orsaker till kärlbristningar och åderbråck

Kärlbristningar och åderbråck uppstår vanligtvis på grund av svaghet eller skada i blodkärlens väggar. Vissa faktorer kan öka risken för att utveckla dessa tillstånd, inklusive ärftlighet, hormonella förändringar under graviditet eller pubertet, långvarigt stående eller sittande, övervikt och rökning.

Symtom på kärlbristningar och åderbråck

Kärlbristningar kan vara asymtomatiska eller orsaka lätt klåda. Åderbråck å andra sidan kan ge upphov till obehag och tydliga symtom såsom smärta, svullnad, kramper och klåda. Ibland kan även sår och hudförändringar utvecklas över området med åderbråck.

Behandlingsalternativ

För kärlbristningar som inte orsakar något obehag eller kosmetiskt besvär kan ingen behandling vara nödvändig. Om besvären finns kan olika metoder användas för att behandla kärlbristningar, inklusive laserbehandling, elektrokirurgi eller skleroterapi (injektion av en lösning för att förstöra de drabbade kärlen).

För åderbråck kan behandlingar inkludera kompressionsterapi (användning av elastiska strumpor eller bandage), skleroterapi, laser- eller radiofrekvensablation (förstörelse av åderbråcket med värmeenergi) eller kirurgisk avlägsnande av åderbråcken.

Slutsats:

Kärlbristningar och åderbråck är vanliga kärlsjukdomar som kan ge upphov till estetiska bekymmer och ibland obehagliga symtom. Genom att förstå orsakerna bakom dessa tillstånd och de tillgängliga behandlingsalternativen kan man ta itu med dem på ett effektivt sätt. Det är viktigt att konsultera en läkare för råd och utvärdering av det bästa behandlingsalternativet baserat på individuella behov.

Här kommer text att publiceras inom kort om kemisk peeling.

Här kommer text att publiceras inom kort om hudslipning & peelings.

Här kommer text att publiceras inom kort om hudförändringar.

Dermabrasion minskar fina ansiktslinjer och förbättrar utseendet från många olika hudbrister. Exemeplvis från akneärr, operationsärr, åldersfläckar och finare rynkor. Man kan utföra hudslipning ensamt eller i kombination med andra kosmetiska procedurer.

Innan en hudslipning utförs, kommer läkaren att bedöva huden med ett bedövningsmedel. Men beroende på omfattning av ingrepp kan även lugnande och i vissa fall narkos vara nödvändigt.

Din hud kommer både vara känslig och fläckig efter behandlingen och det består i flera veckor. Det tar vanligtvis cirka tre månader för din hudton att återgå till det normala.

En bra kandidat för hudslipning

En hudslipning passar bra för en person som ska behandla eller ta bort följande:

 • Ärr som är orsakade av akne, kirurgi eller andra ytliga skador
 • Fina rynkor, speciellt lämpligt för de finare rynkorna runt munnen
 • Solskadad hud eller hud med åldersfläckar
 • Svullnad eller rodnad av näsan
 • Potentiellt precancerösa hudfläckar (leverfläckar)

Riskerna med dermabrasion

Dermabrasion kan medföra biverkningar, precis som alla ingrepp och behandlingar. Hudslipning kan medföra bland annat:

 • Rödhet och svullnad. Efter hudslipning kommer din behandlade hud att vara både röd och svullen. Svullnaden börjar att minska efter några dagar i upp till en vecka. Men det är inte helt ovanligt att den består upp till några veckor eller månader.
 • Känslig och fläckig. Din nya hud kommer vara fläckig och känslig i flera veckor efter behandlingen. Det tar vanligtvis upp till tre månader för att din hudton ska återgå till det normala.
 • Akne. Du kan märka av små vita knölar på din behandlade hud. Dessa försvinner vanligtvis av sig självt, eller med hjälp av tvål och en grövre svamp.
 • Förstorade porer. Dermabrasion kan orsaka större porer.
 • Förändrad hudton. Dermabrasion orsakar ofta till att behandlad hud får en något mörkare hudton än normalt. Ljusare eller fläckig hudton är normalt. Dessa problem är oftast vanligare om du har mörk hud och kan ibland vara permanenta.
 • Infektion. Sällan men det händer tyvärr att dermabrasion leder till en bakteriell, svamp- eller virusinfektion. Det kan vara en uppblossning av herpesviruset som orsakar munsår.
 • Ärrbildning. Hudslipning som görs fel eller för djupt kan skapa ärrbildning. Det finns vissa steroidläkemedel som kan användas för att mildra utseendet av uppkomna ärr.
 • Andra reaktioner hos huden. Om du ofta drabbas av allergiska hudutslag eller andra hudreaktioner kan en hudslipning orsaka att dessa reaktioner blossar upp på nytt.

Dermabrasion är långt ifrån för alla. Läkaren kan varna dig för en hudslipning om du:

 • Har en pågående eller nyligen övergången hudinfektion
 • Har en personlig eller dokumenterad ärftlighet av områden orsakade av ärrvävnad (keloider)
 • Ofta har eller har svåra utbrott av munsår
 • Har brännskador eller skador orsakade av strålbehandling

Förberedelser innan dermabrasion

Innan du är klar för en dermabrasion finns förberedelser som din läkare kommer att vidta.

 • Din läkare kommer att granska din medicinska historik. Du kommer att få svara på frågor som rör din nuvarande och tidigare medicinska historik. Det är allt från medicinering du tar och nyligen tagit. Men också om du har genomgått några tidigare kosmetiska behandlingar.
 • Förväntningarna hos dig skall lyftas fram och detta gör du bäst med din läkare. Tala med din läkare om vad det är du vill uppnå och vad du kan förvänta dig av behandlingen utifrån din hud.
 • Din läkare kommer att inspektera din hud, dess tjocklek och vilka förändringar som kan göras. Men också hur dessa fynd kan påverka dina resultat.

Också bra att tänka på innan man utför en hudslipning.

 • Det kan vara nödvändigt att sluta med vissa mediciner innan en dermabrasion. Din läkare brukar rekommendera att inte använda läkemedel innehållande acetylsalicylsyra eller blodförtunnande läkemedel.
 • Att sluta röka är alltid bra. Men i detta fall är det extra viktigt. Rökning minskar blodflöde och försvårar läkningsprocessen.
 • För att minska riskerna för en virusinfektion kan din läkare komma att ordinera ett antiviralt läkemedel som du ska ta både en tid innan och efter behandlingen.
 • Undvik solens skadande UV strålar. För mycket exponering av solljus innan behandlingen kan orsaka oregelbunden pigmentering i behandlade områden. Tala med din läkare om solskydd och vad acceptabel exponering av solljus är innan och efter behandlingen.

Förväntningar du kan ha inför, under och efter en dermabrasion

Oftast utför en hudslipning i ett kontorsprocedurrum eller en poliklinik. Men vid omfattande behandling kan det vara nödvändigt att utföra behandlingen på ett sjukhus.

Tvätta ansiktet på dagen för din behandling. Använd inget smink eller några ansiktskrämer. Använd gärna kläder som du inte behöver dra över huvudet, då du oftast får ett ansiktsförband för att skydda det behandlade området.

Under behandlingen

Under själva hudslipningen kommer din läkare att använda sig av en liten motoriserad enhet som konstant med litet tryck flyttas över området som ska behandlas. Denna enhet har en liten sliptrissa och en spets som tar bort de yttre hudlagren.

Behandlingen kan ta allt från några minuter till mer än en timme. Detta är helt beroende på hur mycket hud som ska behandlas. Om du har en djupare ärrbildning eller större mängd hud som måste behandlas, kan det vara nödvändigt att repetera behandlingen.

Efter en hudslipning

När din dermabrasion är klar kommer det behandlade hudområdet att täckas med ett fuktigt, momstick förband. Du kommer att informeras om egenvård du ska följa hemma. Det kan även skrivas ut smärtstillande läkemedel vid behov.

Det är inte ovanligt med en kontroll efter din behandling där läkaren kan undersöka din hud och byta förbandet.

Väl hemma ska du byta förband enligt dina egenvårdsinstruktioner du fått av läkaren. Du får också information om när det är dags att själv byta förband. När och hur du ska rengöra området själv och med vilka salvor kommer också att stå i dina egenvårdsinstruktioner.

Medan läkning fortgår:

 • Behandlad hud blir röd och svullen
 • Du kommer också sannolikt känna av viss brännande känsla med stickningar och värk
 • En sårskorpa kommer att bildas över det behandlade området när läkningen börjar
 • När ny tillväxt av hud sker, kommer det att klia i området

För smärtlindring efter behandlingen, ta föreskrivna läkemedel eller receptfria läkemedel som Alvedon. Fråga med fördel din läkare vilka smärtlindrande läkemedel du bör ta som passar dig.

Du kanske föredrar att stanna hemma under läkningsprocessen. Men vanligtvis kan du börja arbeta som vanligt efter två veckor. Men tänk på att hålla områdena borta från klorerat poolvatten minst fyra veckor efter din hudslipning. Din läkare kommer sannolikt även att rekommendera dig att inte sporta, speciellt med sporter där du riskerar att utsätta området för föremål som en boll.

När din nya hud helt täcker det behandlade området kan du börja använda kosmetika för att dölja vissa rodnader.

Om det behandlade området tenderar till att bli värre med rödhet, upphöjningar och kliande efter att läkning påbörjats ska du kontakta din läkare. Detta kan vara ett tecken på en form av ärrbildning.

Resultat av en hudslipning

Efter hudslipning kommer din hud som tidigare nämnts att vara röd och svullen. Svullnaden börjar att minska efter några dagar till en vecka. Men det är inte helt ovanligt att det även kan ta några veckor till månader.

Det behandlade området börjar att läka kommer du märka av att den ser mjukare ut. Skydda din hud från solexponering i sex till tolv månader för att förhindra permanenta pigment och hudfärgsförändringar.

Om din hudton är fläckig och ojämn efter läkning, fråga din läkare efter recept på läkemedel som jämnar ut din hudton. Dessa läkemedel är oftast en form av blekmedel som jämnar ut hudtonen.

Tänk på att resultat av dermabrasion inte alltid är permanenta. Alla åldras och med det följer det naturliga åldrandet av rynkor och linjer. Nya hudskador efter solexponering kan också påverka det slutliga resultatet av en hudslipning.

Ett halslyft, även känt som en nedre rhytidectomy eller nacklyft, är en kosmetisk kirurgisk procedur som är utformad för att förbättra utseendet på hals, nacke och käklinjen.

Denna procedur tar itu med problem som slapp hud, rynkor och utseende av "kalkonfläckar" eller "dubbelhaka". Proceduren tar bort överflödig hud och fett och stramar de underliggande musklerna för att skapa ett mer ungdomligt och definierat utseende.

Denna procedur kan utföras ensamt eller i kombination med andra ansiktsbehandlingar, såsom en ansiktslyftning eller ögonlocksoperation.

Indikationer för ett halslyft

Ett halslyft kan rekommenderas för personer som har överskott av hud eller fett på halsen som orsakar ett utseende som "kalkonfläckar" eller "dubbelhaka".

Det kan också rekommenderas för personer som har slapp hud eller rynkor på halsen som gör att de verkar äldre eller tyngre än de känner sig. När människor åldras förlorar huden och musklerna i nacken elasticitet och ton, vilket kan leda till slapp hud, rynkor och en mindre definierad käklinje.

Dessutom kan genetik, viktökning och solskador alla bidra till utvecklingen av dessa problem.

Procedur

Proceduren utförs vanligtvis under generell anestesi eller IV-sedation. Kirurgen kommer att göra ett snitt under hakan och/eller bakom öronen för att komma åt de underliggande vävnaderna.

Därefter kommer kirurgen att ta bort överflödigt fett och hud, och kan också dra åt de underliggande musklerna för att skapa en mer definierad käklinje. Snitten kommer sedan att stängas med suturer eller häftklamrar.

Ingreppet kan ta mellan 2-4 timmar, beroende på ingreppets omfattning.

Återhämtning efter ett halslyft

Återhämtningstiden kan variera beroende på individen och omfattningen av ingreppet. Patienter kan uppleva svullnad, blåmärken och obehag i flera dagar eller veckor efter proceduren.

Det är viktigt att följa kirurgens postoperativa instruktioner för korrekt läkning, vilket kan inkludera att bära kompressionsplagg, undvika ansträngande aktiviteter och att hålla sig i upprätt position så mycket som möjligt.

Patienter kan förvänta sig att återgå till sina normala aktiviteter inom 2-4 veckor, men fullständig återhämtning kan ta flera månader.

Resultat

Det slutliga resultatet av ett nacklyft kan ses efter flera månader när svullnaden och blåmärkena avtar.

Halsen kommer att se mer ungdomlig och definierad ut, med en mer uttalad käklinje och mindre rynkor och slapp hud. Resultatet av ett halslyft kan vara långvarigt, men kan också påverkas av faktorer som åldrande och viktökning.

Det är viktigt att upprätthålla en hälsosam livsstil och skydda din hud från solskador för att förlänga resultatet av proceduren.

Risker med halslyft

Som med alla kirurgiska ingrepp finns det vissa risker förknippade med ett halslyft. Dessa kan innefatta blödning, infektion och dålig läkning.

Dessutom kan det finnas några ärrbildningar från snitten, även om dessa vanligtvis är väl dolda bakom öronen och under hakan.

Nervskada eller känselförlust kan också förekomma i sällsynta fall. Risken för komplikationer kan minimeras genom att välja en erfaren, certifierad kirurg och noggrant följa alla pre- och postoperativa instruktioner.

Slutsats

Ett halslyft kan hjälpa till att förbättra utseendet på nacken och käklinjen genom att ta bort överflödig hud och fett och dra åt de underliggande musklerna.

Denna procedur tar itu med problem som slapp hud, rynkor och utseende av "kalkonfläckar" eller "dubbelhaka". Återhämtningstiden kan variera, men resultaten är vanligtvis långvariga.

Det är viktigt att diskutera eventuella risker med din kirurg innan ingreppet, och att upprätthålla en hälsosam livsstil och skydda din hud från solskador för att förlänga resultatet av proceduren.

Vårtgårdsplastik är något många inte känner till

Vårtgårdsplastik innebär att vävnader förändras eller omformas för att återställa funktion och förbättra utseendet eller både och på vårtgård och bröstvårtor. I många fall innebär kosmetisk plastikkirurgi stora ingrepp i ansiktet, bröstet eller kroppen som ger betydande resultat. När det kommer till bröstet och brösten är det dock det minsta och mest centrala anatomiska området, nämligen bröstvårtan och vårtgården – den cirkulära, pigmenterade huden runt bröstvårtan – som kan dra mest uppmärksamhet.

Som med många andra fysiska egenskaper är vissa egenskaper medfödda och närvarande sedan födseln, medan andra förvärvas och utvecklas som en konsekvens av utvecklingsmässiga, hormonella eller medicinska faktorer.

Många patienter som är missnöjda med vissa aspekter av sina bröstvårtor eller vårtgårdar kanske inte är medvetna om de kosmetiska procedurer som är utformade för att förbättra deras utseende.

Denna diskussion kommer endast att behandla estetiska procedurer för bröstvårtan och vårtgården, även om det finns andra rekonstruktiva tekniker som skapar en ny bröstvårta och vårtgård i fall av bröstvårtans frånvaro (oavsett om det beror på avlägsnande för cancer eller efter trauma). Följande är några av de mest eftertraktade estetiska ingreppen i bröstvårtan och vårtgården.

Lyft av bröstvårta

En av de främsta kosmetiska farhågorna kvinnor har om sina bröst är när bröstvårtornas position är för låg, kliniskt kallad ptos. Detta utseende ses ofta hos patienter med förstorade bröst eller kan utvecklas med tiden när huden åldras och bröstvårtorna verkar hänga lägre eller peka nedåt. Bröstvårtans ptoskorrigering görs med hjälp av vårtgårdsplastik, som lyfter bröstvårtorna till ett mer estetiskt läge, kan också placera om bröstvårtor som är för brett eller för snävt åtskilda.

Lyft av bröstvårtor är en del av både bröstlyft och bröstförminskningskirurgi, vilket är ingrepp som korrigerar hängande bröst respektive förstorade bröst. Hos patienter med små bröst och endast en liten grad av ptos ger ökad bröstvolym med implantat ofta en liten grad av bröstvårtlyft och kräver ingen separat procedur.

Varje kirurgiskt ingrepp som innebär att bröstvårtan flyttas kommer att producera ett ärr runt vårtgårdens omkrets. Under operationen är det viktigt att bevara nerverna och blodkärlen som försörjer bröstvårtorna för att upprätthålla bröstvårtans känsla och amningsförmåga. Bröstvårtslyftoperation kan vara indicerat på båda brösten, ger omedelbara resultat och kan förbättra symmetri hos patienter vars bröstvårtor är på olika nivåer.

Förminskning av vårtgård och bröstvårtan

Förstorade, hängande, nedåtriktade bröstvårtor förekommer ofta hos kvinnor efter amning som ett resultat av upprepade sug som barnet skapat under amning, men de kan också vara en normal variant av bröstutveckling oavsett bröststorlek. Patienter som söker för minskning av bröstvårtorna för ovanligt stora bröstvårtor, så kallade hypertrofiska bröstvårtor, är vanligtvis oroade över bröstvårtornas framträdande, vilket kan göra dem för iögonfallande eller fula under kläderna.

Dessutom kan bröstvårtshypertrofi leda till skav och irritation från konstant gnuggning mot kläder, vilket kan orsaka ytterligare obehag.

Bröstvårtans hypertrofi kan korrigeras kirurgiskt med ett antal tekniker och resulterar i en mindre hängande, mer attraktiv bröstvårta. I de fall där endast en bröstvårta är förstorad kan bröstvårtans förminskning av den större bröstvårtan förbättra symmetrin hos bröstvårtorna. Dessutom kan oregelbundet formade bröstvårtor kirurgiskt korrigeras för att se rundare och mer symmetriska ut.

Bröstförminskningskirurgi kan utföras som en fristående operation under lokalbedövning med minimal sjukfrånvaro, eller samtidigt med andra typer av kosmetisk bröstkirurgi såsom bröstförstoring, bröstlyft och bröstförminskning.

Korrigering av inverterade bröstvårtor

Inverterade eller indragna bröstvårtor finns när bröstvårtorna dras tillbaka under hudens yta och saknar det normala utsprånget. Detta tillstånd kan uppträda tidigt i barndomen, under bröstutvecklingen i tonåren eller uppträda senare i vuxenlivet.

Hos vissa kvinnor beror inverterade bröstvårtor på de förändringar som sker när bröstvävnaden minskar efter amning. I sällsynta fall kan detta orsakas av en underliggande bröstcancer. Inverterade bröstvårtor beror på ärrbildning runt mjölkkanalerna eller förkortning av själva mjölkkanalerna, som passerar genom bröstet och öppnar sig i toppen av bröstvårtorna.

Det finns en rad tillstånd från milda till mer allvarliga grader av invertering av bröstvårtan. I lindriga fall vänds bröstvårtorna emellanåt, men de kommer spontant att bli upprättstående vid stimulering; medan vid svårare typer av inversion dras bröstvårtorna tillbaka under ytan av vårtgården och kan inte fås att sticka ut manuellt.

Kirurgisk korrigering innebär en procedur för att frigöra de underliggande vävnaderna och kan kräva transektion av mjölkkanalerna, vilket potentiellt skulle kunna förhindra framtida amning. Operation utförs under lokalbedövning eller med IV-sedation. Resultaten är omedelbara och patientnöjdheten hög. Ingreppet kan kombineras med andra estetiska kirurgiska ingrepp på bröstet.

Förbättring av oregelbunden, asymmetrisk eller stor vårtgård

En viss grad av asymmetri hos brösten, såsom olika form eller storlek, är normalt. I milda fall av bröstasymmetri och förstorade vårtgårdar är endast de pigmenterade areolerna inblandade. Oftast finns det en liten skillnad i som att vårtgårdarna är olika stora i diameter eller form på vårtgården, till exempel oval eller droppform snarare än rund.

En förminskning av vårtgården innebär att man tar bort en del av huden intill eller inom den pigmenterade vårtgården och syr den för att ge bättre kosmetiskt resultat och symmetri. För patienter som söker areolär minskning eller förstoring, kan centrerade cirklar användas för att definiera vårtgården vid önskad omkrets.

Kvinnor som genomgår bröstlyft eller bröstförminskningsoperation kommer också att ha nytta av att flytta bröstvårtorna till en mer estetiskt tilltalande nivå, vilket är en del av det kirurgiska ingreppet. I dessa operationer kan snittet som används för att lyfta bröstvårtorna också tjäna till att åstadkomma förändringar i omkrets och form på vårtgården.

Hos kvinnor som har knölbröst, ett tillstånd där bröstvävnaden är sammandragen, verkar areolerna avsevärt förstorade och något förvrängda i förhållande till mängden bröstvävnad och brösthud. Hos dessa patienter, och beroende på överväganden såsom deformitet och grad av symmetri, innebär kirurgiska ingrepp för att ge bästa kosmetiska resultat minskning av vårtgården i kombination med ett bröstlyft eller bröstförstoring med implantat.

Manlig bröstförstärkning

För män som söker en mer attraktiv bröstkorg, är deras primära bekymmer vanligtvis hänförlig till extra bröstvävnadsutveckling som ligger över bröstmusklerna. Detta medicinska tillstånd, som kallas gynekomasti, förekommer ofta hos tonårspojkar eller senare i medelåldern. I svårare fall orsakar det sträckning av den överliggande huden och gör att bröstvävnaden blir hängande.

Tillsammans med överflödig bröstvävnad kan bröstvårtan och/eller vårtgården vara missformade eller i en oattraktiv position på ena eller båda sidorna.

När det finns en betydande utveckling av bröstvävnad, kan bröstvårtan förskjutas nedåt och tyckas hänga från brösthögen. Dessutom kan själva vårtgården bli oproportionerligt förstorad, medan bröstvårtan kan verka indragen eller inverterad under hudnivån.

Ompositionering av bröstvårtan till en mer attraktiv plats, korrigering av bröstvårtans inversion och minskning av vårtgården kan utföras med korrigering av gynekomasti med liknande snitt. Dessa procedurer har en positiv inverkan på både en mans fysiska utseende och känslomässiga välbefinnande.

När du överväger plastikkirurgi för att ta itu med någon av ovanstående problem, välj alltid en klinik i Sverige som är kunnig om och har erfarenhet av de många tillgängliga alternativen. Att diskutera kirurgiska alternativ och förstå för- och nackdelarna med var och en innan man fortsätter med någon operation kommer att leda till högsta patienttillfredsställelse.

Den övre delen av näsens struktur är ben och den nedre delen är brosk. Näsplastik kan förändra ben, brosk, hud eller alla tre. Prata med din kirurg om huruvida näsplastik är lämplig för dig och vad den kan uppnå.

När du planerar näsplastik kommer din kirurg att överväga dina andra ansiktsdrag, huden på näsan och vad du vill ändra. Om du är en kandidat för operation kommer din kirurg att utveckla en anpassad plan för dig.

Ibland täcks en del av eller hela delar av en näsplastik av din försäkring.

Varför görs det näsplastik

Näsplastik kan ändra storlek, form eller proportioner på näsan. Det kan göras för att reparera missbildningar från en skada, korrigera en missbildning eller förbättra vissa andningssvårigheter.

Risker

Som med alla större operationer medför näsplastik risker som:

 • Blödning
 • Infektion
 • En biverkning på anestesin

Andra möjliga risker som är specifika för näsplastik inkluderar men är inte begränsade till:

 • Andningssvårigheter genom näsan
 • Permanenta domningar i och runt näsan
 • Risk till en ojämn näsa
 • Smärta, missfärgning eller svullnad som kan kvarstå
 • Ärrbildning
 • Ett hål i septum
 • Ett behov av ytterligare operation

Tala med din läkare om hur dessa risker gäller för dig.

Hur du förbereder dig för din näsplastik

Innan du planerar näsplastik måste du träffa din kirurg för att diskutera viktiga faktorer som avgör om operationen sannolikt kommer att fungera bra för dig. Detta möte innehåller i allmänhet:

 • Din sjukdomshistoria. Den viktigaste frågan som din läkare kommer att ställa dig handlar om din motivation för operation och dina mål. Din läkare kommer också att ställa frågor om din medicinska historia - inklusive en historia av näsobstruktion, operationer och eventuella mediciner du tar. Om du har en blödningsstörning, såsom hemofili, kanske du inte är en kandidat för näsplastik.
 • En fysisk undersökning. Din läkare kommer att genomföra en fullständig fysisk undersökning, inklusive eventuella laboratorietester, såsom blodprover. Han eller hon kommer också att undersöka dina ansiktsdrag och insidan och utsidan av näsan.Den fysiska undersökningen hjälper din läkare att avgöra vilka förändringar som behöver göras och hur dina fysiska egenskaper, såsom tjockleken på din hud eller broskets styrka i slutet av näsan, kan påverka dina resultat. Den fysiska undersökningen är också avgörande för att bestämma effekten på din andning efter en näsplastik.
 • Fotografier. Någon från den klinik du går till kommer att ta fotografier av din näsa från olika vinklar. Din kirurg kan använda datorprogramvara för att manipulera bilderna för att visa dig vilka typer av resultat som är möjliga. Din läkare kommer att använda dessa bilder för före-och-efter-bedömningar, referens under och efter operationen. Viktigast av allt är att bilderna tillåter en specifik diskussion om målen för operationen.
 • En diskussion om dina förväntningar. Du och din läkare bör prata om dina motivationer och förväntningar. Han eller hon kommer att förklara vad näsplastik kan och inte kan göra för dig och vad dina resultat kan vara. Det är normalt att känna sig lite självmedveten när man diskuterar sitt utseende, men det är väldigt viktigt att du är öppen med din kirurg om dina önskningar och mål för operationen.

Om du har en liten haka kan din kirurg prata med dig om att utföra en operation för att förstärka hakan. Detta beror på att en liten haka kommer att skapa en illusion av en större näsa. Det är inte nödvändigt att operera hakan under dessa omständigheter, men det kan bättre balansera ansiktsprofilen.

När operationen är planerad måste du ordna så att någon kör dig hem om du har en poliklinisk operation.

De första dagarna efter en anestesi kan du få minnesluckor, långsammare reaktionstid och nedsatt omdöme. Så ordna så att en familjemedlem eller vän bor hos dig en natt eller två för att hjälpa till med personliga vårduppgifter när du återhämtar dig från operationen.

Mat och mediciner före- och efter en näsplastik

Undvik mediciner som innehåller aspirin eller ibuprofen (Alvedon) i två veckor före och efter operationen. Dessa läkemedel kan öka blödningen. Ta endast de mediciner som godkänts eller ordinerats av din kirurg.

Undvik också naturläkemedel och receptfria kosttillskott.

Om du röker, sluta röka. Rökning saktar läkningsprocessen efter operationen och kan göra dig mer benägna att få en infektion.

Vad du kan förvänta dig

Näsplastik har inte en bestämd serie av steg. Varje operation är unik och anpassad för den specifika anatomin och målen för den person som genomgår operationen.

Under operationen

Näsplastik kräver lokalbedövning med sedering eller allmän anestesi, beroende på hur komplex din operation är och vad din kirurg föredrar. Diskutera med din läkare före operationen vilken typ av anestesi som är mest lämplig för dig.

 • Lokalbedövning med sedering. Denna typ av anestesi används vanligtvis i en poliklinisk miljö. Det är begränsat till ett specifikt område av din kropp. Din läkare injicerar en smärtbedövande medicin i näsvävnaderna och lugnar dig med medicin som injiceras genom en intravenös (IV) linje. Detta gör dig groggy men inte helt sovande.
 • Allmän anestesi. Du får läkemedlet (bedövningsmedel) genom att andas in det eller genom ett litet rör (IV-linje) placerat i en ven i handen, nacken eller bröstet. Narkos påverkar hela kroppen och gör att du blir medvetslös under operationen. Allmän anestesi kräver ett andningsrör.

Näsplastik kan göras inuti näsan eller genom ett litet yttre snitt vid näsan, mellan näsborrarna. Din kirurg kommer sannolikt att justera benet och brosket under huden.

Din kirurg kan ändra formen på ditt näsben eller brosk på flera sätt, beroende på hur mycket som behöver tas bort eller läggas till, näsans struktur och tillgängliga material. För små förändringar kan kirurgen använda brosk som tas från djupare ställen inuti näsan eller från örat.

För större förändringar kan kirurgen använda brosk från revbenet, implantat eller ben från andra delar av kroppen. Efter att dessa förändringar har gjorts återställer kirurgen näsans hud och vävnad och slutligen sys snitten ihop i näsan.

Om väggen mellan de två sidorna av näsan (septum) är böjd eller krokig (avviker) kan kirurgen också korrigera den för att förbättra andningen.

Efter din näsplastik kommer du att ligga på uppvak, där personalen övervakar din återgång till vakenhet. Du kan oftast lämna senare samma dag eller, om du har andra hälsoproblem, kan du behöva stanna över natten.

Efter operationen

Efter operationen måste du vila i sängen med huvudet högre än bröstet, för att minska blödning och svullnad. Din näsa kan vara överbelastad på grund av svullnad eller från skenorna som placeras inuti näsan under operationen.

I de flesta fall förblir de inre förbanden på plats i en till sju dagar efter operationen. Din läkare tejpar också en skena på näsan för skydd och stöd. Det är vanligtvis på plats i ungefär en vecka.

Lätt blödning och dränering av slem och gammalt blod är vanligt i några dagar efter operationen eller efter att förbandet tagits bort. Din läkare kan placera en "droppkudde" - en liten bit gasväv som hålls på plats med tejp - under näsan för att absorbera dränering. Byt gasbindning enligt anvisningar från din läkare. Placera inte droppdynan tätt mot näsan.

För att ytterligare minska risken för blödning och svullnad kan din läkare be att du följer försiktighetsåtgärder i flera veckor efter operationen. Din läkare kan be dig att:

 • Undvik ansträngande aktiviteter som aerobics och jogging.
 • Bada istället för att duscha medan du har bandage på näsan.
 • Blås (snyt) inte näsan.
 • Ät fiberrik mat, som frukt och grönsaker, för att undvika förstoppning. Förstoppning kan få dig att anstränga dig och sätta press på operationsplatsen.
 • Undvik extrema ansiktsuttryck, som att le eller skratta.
 • Borsta tänderna försiktigt för att begränsa överläppens rörelse.
 • Använd kläder som fästs framtill. Dra inte kläder, som skjortor eller tröjor, över huvudet.

Dessutom ska du inte vila glasögon eller solglasögon på näsan i minst fyra veckor efter operationen, för att förhindra tryck på näsan. Du kan använda kindstöd eller tejpa glasögonen i pannan tills näsan har läkt.

Använd SPF 30 solskyddsmedel när du är ute, särskilt på näsan. För mycket sol kan orsaka permanent oregelbunden missfärgning i näsans hud.

Viss tillfällig svullnad eller svart-blå missfärgning av ögonlocken kan uppstå i två till tre veckor efter näsoperationen. Svullnad i näsan tar längre tid att lösa. Att begränsa ditt natrium i kosten hjälper svullnaden att försvinna snabbare. Lägg inte något som is eller kalla förpackningar på näsan efter operationen.

Din näsa förändras under hela ditt liv oavsett om du opereras eller inte. Av denna anledning är det svårt att säga när du har fått ditt "slutresultat". Det mesta av svullnaden är dock borta inom ett år.

Resultat av en näsplastik

Mycket små förändringar i näsans struktur - ofta mätt i millimeter - kan göra stor skillnad i hur din näsa ser ut. För det mesta kan en erfaren kirurg få resultat som ni båda är nöjda med. Men i vissa fall räcker inte de små förändringarna, och du och din kirurg kan besluta att göra en andra operation för ytterligare förändringar. Om så är fallet måste du vänta minst ett år på uppföljnings operationen, eftersom din näsa kan gå igenom förändringar under denna tid.

Vanliga frågor och svar

Hur skiljer sig näsplastik från septoplastik?

Näsplastik är en operation för att ändra näsans form. Eftersom både andning och näsans form hänger ihop kan en näsplastik ibland utföras inte bara för att förändra hur näsan ser ut utan också för att förbättra andningen genom näsan.

Septoplastik är en operation för att förbättra andningen genom att räta ut väggen inuti näsan som delar näspassagen i en höger och en vänster sida (nasal septum). När septum är krokigt kan det göra det svårare att andas genom näsan. En septoplastik kombineras ofta med en näsplastik.

Är näsplastik en enkel operation?

Nej. Näsplastik är en utmanande operation. Detta beror på flera faktorer. För det första är näsan en komplicerad 3D-form som ligger mitt i ansiktet. Förändringar som görs under näsplastik är ofta mycket små. Men dessa förändringar kan göra stor skillnad i hur näsan ser ut och fungerar. Eftersom dessa förändringar är små är felmarginalen det också.

Svullnad och placering av lokalbedövning i huden snedvrider näsan under operationen och döljer många av de subtila förändringar som gjorts. Näsplastik har inte heller en standardplan eller en fastställd stegordning. Läkare skräddarsyr varje operation efter patientens behov.

Kommer jag att behöva stanna på kliniken?

Nästan alla som har gått igenom en näsplastik kan oftast lämna kliniken samma dag efter operationen. I sällsynta fall kan du behöva stanna på kliniken en natt om du har svårt med illamående eller har andra hälsoproblem som måste övervakas.

Hur lång är återhämtningsperioden?

Planera att ta en vecka ledigt från arbete, skola eller andra skyldigheter. Du kommer att må successivt bättre varje dag under den första veckan. En vecka efter operationen känner människor vanligtvis att de är sig själva igen.

Efter operationen kommer det att bli lite svullnad. Svullnaden kan ta flera månader att lägga sig helt, även om de flesta slutar märka det efter ett par månader. Människor är vanligtvis tillbaka till att utföra de flesta aktiviteter efter en vecka och återuppta alla aktiviteter efter två till fyra veckor.

Finns det risker?

Alla operationer har risker. Lyckligtvis är näsplastikriskerna små och komplikationer är sällsynta. Din läkare kommer att prata med dig om operationens risker och fördelar i detalj före operationen.

Betalar försäkringen för en näsplastik?

Ibland betalar försäkringen för en näsplastik, men det beror på försäkringen. Innan du planerar operation hjälper din klinik dig att få skriftligt tillstånd från ditt försäkringsbolag. Även om detta inte är en garanti för täckning, är det det enda sättet att bekräfta att näsplastik är en täckt fördel. Ibland kommer försäkringen att betala för en del av en näsoperation, men inte andra delar. I dessa fall kan du kontakta kliniken för att få en offert för operationen.

Hur mycket kostar näsplastik?

Kostnaden för en näsplastik beror på flera faktorer, inklusive operationens komplexitet, kirurgens utbildning och erfarenhet och geografi. Men på de flesta kliniker kommer kostnaden vara densamme oavsett vilken kirurg som utför den.

Kan jag se hur min näsa kan se ut efter operationen?

Ja. Innan ditt samråd kommer din läkare att ta standardiserade fotografier av flera vyer av ditt ansikte. Dessa bilder kan manipuleras för att ge dig en uppfattning om hur din näsa kan se ut efter operationen. Detta är visserligen inget alla kliniker utför men de flesta. Hör med den tilltänkta kliniken direkt för att få korrekt svar på denna frågan.

Är näsplastik smärtsamt?

Inte för de flesta. En dag efter operationen betygsätter de flesta sin smärta mellan 0 och 5 av 10.

Hur länge har jag kvar blåmärken?

Blåmärken är ovanliga. Om du har några mindre blåmärken varar det vanligtvis en vecka eller så.

Vad ska jag leta efter hos en kirurg?

Plastikkirurger eller ansiktsplastikkirurger utför de flesta näsplastik. Utbildning och styrelsecertifiering i en av dessa specialiteter är en bra utgångspunkt. Du kommer sannolikt att vilja ha en kirurg som ofta utför näsplastik.

Du kommer sannolikt att vilja ha en kirurg med gott rykte bland patienter och andra läkare. Om din kirurg har publicerat många artiklar i medicinsk litteratur relaterad till näsplastik och är inbjuden att tala vid utbildningskonferenser, är det vanligtvis ett tecken på att deras kamrater känner igen expertis inom näsplastik.

Se till att din operation kommer att utföras på en ackrediterad kirurgisk anläggning eller sjukhus. Du bör sannolikt också känna dig bekväm med din kirurg. Leta efter en kirurg som kan förklara för dig i begripliga termer vad som kommer att hända under din operation.

Gynekomasti, även känd som "mansbröst", är ett tillstånd där män utvecklar överdriven bröstvävnad. Tillståndet kan påverka ett eller båda brösten och kan uppstå i alla åldrar, men det är vanligast hos tonårspojkar och äldre män.

Orsaken till gynekomasti kan variera, och i vissa fall är orsaken okänd.

Det är dock vanligtvis orsakat av en obalans av hormoner i kroppen, särskilt en ökning av nivån av östrogen och en minskning av nivån av testosteron.

I den här artikeln kommer vi att utforska orsakerna, symtomen och behandlingsalternativen för gynekomasti mer i detalj.

Orsaker till gynekomasti

Hormonell obalans är den vanligaste orsaken till gynekomasti. När män åldras kan deras nivåer av östrogen och testosteron bli obalanserade, vilket leder till utveckling av bröstvävnad.

Dessutom kan vissa medicinska tillstånd och mediciner också orsaka en obalans av hormoner i kroppen, vilket leder till gynekomasti.

Andra potentiella orsaker till gynekomasti inkluderar:

 • Fetma: Överskott av fettvävnad kan öka nivån av östrogen i kroppen, vilket leder till utveckling av bröstvävnad.
 • Leversjukdom: Vissa levertillstånd kan påverka metabolismen av hormoner, vilket leder till en obalans i östrogen- och testosteronnivåerna.
 • Tumörer: Tumörer i testiklarna, binjurarna eller hypofysen kan orsaka obalans av hormoner, vilket leder till utveckling av bröstvävnad.
 • Mediciner: Vissa mediciner, såsom antidepressiva medel, ångestdämpande läkemedel och vissa antibiotika, kan orsaka gynekomasti.
 • Genetiska faktorer: Vissa män kan ha en genetisk predisposition för att utveckla gynekomasti.

Symtom på gynekomasti

Det mest uppenbara symtomet på gynekomasti är utvecklingen av bröstvävnad hos män.

Denna vävnad kan vara placerad runt bröstvårtan och vårtgården och kan kännas fast eller gummiaktig vid beröring.

Andra symtom på gynekomasti kan inkludera ömhet och känslighet i brösten, och ibland bröstsmärta. I vissa fall kan män med gynekomasti också uppleva bröstförstoring och svullnad.

Behandlingsalternativ för gynekomasti

Behandlingsalternativen för gynekomasti kommer att bero på den underliggande orsaken till tillståndet, såväl som symtomens svårighetsgrad.

I vissa fall är ingen behandling nödvändig, och tillståndet kommer att försvinna av sig själv. Men om gynekomastin orsakar betydande obehag eller förlägenhet, inkluderar behandlingsalternativen:

 • Kirurgi: Kirurgi är det mest effektiva behandlingsalternativet för gynekomasti. Operation kan utföras genom ett litet snitt runt vårtgården eller genom ett större snitt i bröstet. Vilken typ av operation som är bäst för dig beror på storleken och placeringen av den överflödiga bröstvävnaden.
 • Mediciner: Vissa mediciner kan hjälpa till att minska storleken på bröstvävnaden. Dessa mediciner inkluderar tamoxifen och raloxifen, som båda används för att behandla bröstcancer.
 • Hormonterapi: Hormonterapi kan användas för att balansera nivåerna av östrogen och testosteron i kroppen. Detta kan hjälpa till att minska storleken på bröstvävnaden och förbättra symtomen på gynekomasti.

Det är viktigt att notera att även om kirurgi effektivt kan ta bort överflödig bröstvävnad, kan det inte förhindra att tillståndet återkommer om den underliggande orsaken inte åtgärdas. Dessutom kan operation lämna synliga ärr.

Slutsats

Gynekomasti är ett tillstånd där män utvecklar överdriven bröstvävnad. Det kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive hormonella obalanser, fetma, vissa medicinska tillstånd och mediciner.

Symtomen på gynekomasti inkluderar utveckling av bröstvävnad, ömhet i brösten och känslighet, och i vissa fall bröstsmärta och förstoring.

Behandlingsalternativ för gynekomasti inkluderar kirurgi, mediciner och hormonbehandling.

Kirurgi är det mest effektiva behandlingsalternativet, men det kanske inte hindrar tillståndet från att återkomma om den underliggande orsaken inte åtgärdas.

Dessutom kan operation lämna synliga ärr. Mediciner och hormonbehandling kan också bidra till att minska storleken på bröstvävnaden och förbättra symtomen på gynekomasti.

Det är viktigt att prata med en vårdgivare om du upplever symtom på gynekomasti. Din vårdgivare kan hjälpa till att fastställa den bakomliggande orsaken till tillståndet och rekommendera det bästa behandlingsförloppet för dig.

I vissa fall kan livsstilsförändringar, såsom viktminskning och träning, också rekommenderas för att minska symtomen på gynekomasti.

För vissa kvinnor är bröstförstoring ett sätt att känna sig mer självsäker. För andra är det en del av att bygga upp bröstet efter exempelvis bortfall av bröst.

Om du funderar på bröstförstoring, prata med en plastikkirurg. Se till att du förstår vad kirurgi innebär, inklusive eventuella risker, komplikationer och uppföljande vård.

Varför det görs bröstförstoring

Bröstförstoring kan hjälpa dig:

 • Förbättra ditt utseende om du tror att dina bröst är små eller att det ena är mindre än det andra och detta påverkar hur du klär dig eller vilken typ av bh som behövs för att hjälpa till med asymmetrin
 • Korrigera ojämna bröst efter bröstkirurgi för andra tillstånd
 • Förbättra ditt självförtroende

Diskutera dina mål med din plastikkirurg så att du kan vara realistisk om vad bröstförstoring kan göra för dig.

Risker med en bröstförstoring

Bröstförstoring medför olika risker, inklusive:

 • Ärrvävnad som förvränger bröstimplantatets form (kapselkontraktur)
 • Bröstsmärta
 • Infektion
 • Förändringar i bröstvårtor och bröstkänsla
 • Förändringar i implantatets position
 • Implantatläckage eller bristning

Att korrigera dessa komplikationer kan kräva mer kirurgi, för att antingen ta bort eller ersätta implantaten för ett naturligt utseende.

Bröstimplantatassocierat anaplastiskt storcelligt lymfom

Man har identifierat ett möjligt samband mellan bröstimplantat och utvecklingen av anaplastiskt storcelligt lymfom (ALCL), en ovanlig cancer i immunsystemet. Tillståndet är känt som bröstimplantatassocierat anaplastiskt storcelligt lymfom (BIA-ALCL) som du kan läsa mer om hos läkartidningen.

Det anses att kvinnor med bröstimplantat som har texturerade ytor har en mycket låg men ökad risk att utveckla BIA-ALCL. Det betyder dock inte att dessa implantat orsakar BIA-ALCL. Ytterligare forskning behövs för att förstå förhållandet mellan tillståndet och bröstimplantat.

Bröstimplantat sjukdom

Systemiska symtom - ibland kallad bröstimplantatsjukdom - kan vara associerade med bröstimplantat. Det exakta förhållandet mellan dessa symtom och bröstimplantat är inte klart förstått. Rapporterade tecken och symtom inkluderar trötthet, minnesförlust, hudutslag, koncentrationssvårigheter, tänka klart och ledvärk. Avlägsnande av bröstimplantaten kan vända symtomen.

Forskning för att fastställa sambandet och orsaken pågår. Tala med din plastikkirurg om du har bröstimplantat och upplever något av dessa tecken och symtom.

Om du märker några förändringar i dina bröst eller implantat, tala med din läkare. Pågående uppföljningsbesök och lämpliga screeningtester kan upptäcka och ta itu med eventuella komplikationer relaterade till bröstförstoringskirurgi.

Tecken på infektion efter bröstförstoring

Bröstförstoring är en av de mest populära plastikkirurgiska ingreppen idag. Trots att tekniken är välutvecklad och riskerna är relativt små, är det fortfarande möjligt att utveckla en infektion efter operationen. Det är avgörande att känna till och vara uppmärksam på tecknen på en möjlig infektion för att kunna få snabb och adekvat vård.

Här är några tecken på infektion efter bröstförstoring:

 1. Rodnad och svullnad: Det är normalt med en viss grad av rodnad och svullnad efter en operation, men om detta kvarstår eller förvärras efter några dagar kan det vara ett tecken på infektion.
 2. Ökad smärta: En gradvis ökande smärta som inte lindras av rekommenderade smärtstillande kan vara alarmerande.
 3. Feber: Feber är en av kroppens sätt att bekämpa infektioner. Om du upplever en oförklarad feber efter operationen bör du kontakta din läkare.
 4. Var eller ovanlig vätska: Om det läcker var eller någon annan ovanlig vätska från operationssåret kan det vara ett tecken på infektion.
 5. Obehaglig lukt: En ovanlig eller dålig lukt från såret kan vara en indikator på bakteriell tillväxt.
 6. Förhårdnad av bröstet: Ibland kan infektion eller inflammation leda till att bröstet känns hårdare än normalt.
 7. Övergripande obehag: Känner du dig allmänt sjuk, trött eller "inte rätt" kan det vara ett tecken på att kroppen kämpar mot en infektion.

Om du misstänker att du har en infektion efter en bröstförstoring, är det viktigt att omedelbart kontakta din plastikkirurg eller en annan medicinsk expert. Tidig upptäckt och behandling av infektioner ökar chansen för ett framgångsrikt utfall och minimerar risken för komplikationer. Det är alltid bättre att vara säker än ledsen när det gäller din hälsa och ditt välbefinnande.

Hur du förbereder dig

Om du överväger att genomgå ett bröstlyft är det viktigt att du förbereder dig så väl som möjligt inför operationen. Här är några saker du kan göra för att förbereda dig:

 • Möte med en plastikkirurg: Innan du bestämmer dig för att genomgå en bröstlyft, bör du träffa en plastikkirurg för att diskutera dina mål och förväntningar. Kirurgen kan också ge dig mer information om vad du kan förvänta dig av operationen och eventuella risker och komplikationer.
 • Gör en fullständig hälsokontroll: Innan du genomgår en operation är det viktigt att du är i så bra form som möjligt. Det kan innebära att du behöver göra en fullständig hälsokontroll hos din läkare och eventuellt ändra dina livsvanor, såsom att sluta röka eller ändra din diet.
 • Följ läkarens instruktioner: Din plastikkirurg kommer att ge dig specifika instruktioner om vad du ska göra före och efter operationen. Det kan innebära att du behöver sluta ta vissa mediciner eller att du behöver fasta innan operationen. Var noga med att följa dessa instruktioner för att minimera risken för komplikationer.
 • Förbered dig för återhämtningen: Ett bröstlyft är en större operation och det kan ta tid att återhämta sig helt. Förbered dig för att du kanske behöver ta det lugnt under en period efter operationen och att du kanske behöver hjälp med vardagliga sysslor.
 • Fundera på finansieringen: Ett bröstlyft är en dyr operation och det är viktigt att du funderar på hur du ska finansiera den. Många människor väljer att ta ett lån eller använda kreditkort för att betala för operationen.

Genom att förbereda dig på det här sättet kan du minimera risken för komplikationer och säkerställa att du är så väl förberedd som möjligt inför operationen.

Välja storlek på bröstimplantat

Välj rätt storlek på implantat

Det första man bör tänka på inför operation är vilken storlek som man vill att kirurgen lägger in. Stora implantat finns i olika storlekar från mindre till större. Och tänk också på att större medför en högre belastning på din rygg och att din hållning kan påverkas. Det är viktigt att veta med sig att även ett mindre implantat ger "stora" resultat. Så att välja rätt storlek kommer att se bra ut och kännas bra.

Granska noggrant skriftlig information, till exempel patientinformation från tillverkaren av implantatet du får, och behåll kopior för dina journaler.

Innan du bestämmer dig för att operera, överväga följande:

 • Bröstimplantat hindrar inte dina bröst från att hänga. Din plastikkirurg kan rekommendera ett bröstlyft utöver bröstförstoring för att korrigera hängande bröst.
 • Bröstimplantat är inte garanterade att hålla livet ut. Den genomsnittliga livslängden för ett implantat är cirka 10 år. Implantatbrott är en möjlighet. Dina bröst kommer också att fortsätta att åldras, och faktorer som viktökning eller viktminskning kan förändra hur dina bröst ser ut. Dessa problem kommer sannolikt att leda till mer kirurgi.
 • Mammogram kan vara mer komplicerade. Om du har bröstimplantat, förutom rutinmässiga mammogram, behöver du ytterligare, specialiserade vyer.
 • Bröstimplantat kan hämma amningen. Vissa kvinnor kan framgångsrikt amma efter bröstförstoring. För andra är dock amning en utmaning.
 • Försäkringen täcker inte bröstimplantat. Om det inte är medicinskt nödvändigt - till exempel efter en mastektomi för bröstcancer - täcks inte bröstförstoring av försäkring. Var beredd att hantera kostnaderna, inklusive relaterade operationer eller framtida avbildningstester.
 • Du kan behöva ytterligare operation efter borttagning av bröstimplantat. Om du bestämmer dig för att ta bort dina implantat kan du behöva ett bröstlyft eller annan korrigerande operation för att återställa dina brösts utseende.
 • Screening för silikonimplantatbrott rekommenderas. Man rekommenderar rutinövervakning med en bröst-MR fem till sex år efter placering för att screena för silikonbröstimplantatbrott. Därefter rekommenderas en bröst-MR vartannat till vart tredje år. Ett ultraljud kan vara en alternativ screeningmetod – om du inte har symtom. Prata med din plastikkirurg om den specifika typen av avbildning som behövs för rutinövervakning av dina implantat.

Du kan behöva ett baslinjemammogram före din operation. Din läkare kan också justera vissa mediciner före operationen. Till exempel är det viktigt att undvika aspirin eller andra mediciner som kan öka blödningen.

Om du röker kommer din kirurg att be dig att sluta röka under en tid - cirka fyra till sex veckor - före och efter operationen.

Ordna så att någon kör hem dig efter operationen och stannar hos dig åtminstone den första natten.

Vad du kan förvänta dig

Bröstförstoring kan göras på en klinik som utför plastikkirurgi eller sjukhus. Du kommer förmodligen att åka hem samma dag. Förfarandet kräver sällan en sjukhusvistelse.

Ibland görs bröstförstoring under lokalbedövning - du är vaken och ditt bröstområde är bedövat. Ofta görs dock bröstförstoring under narkos, där du sover under operationen. Din plastikkirurg kommer att granska olika anestesi alternativ med dig.

Under proceduren

För att sätta in bröstimplantatet kommer din plastikkirurg att göra ett enda snitt på ett av tre ställen:

 • Vecket under bröstet, vilket är det mest vanliga.
 • Från armhålan vilket också är vanligt förekommande.
 • Runt bröstvårtan (periareolär). Denna metod används kanske inte lika mycket. Men den förekommer.

Efter att ha gjort ett snitt kommer kirurgen att separera din bröstvävnad från musklerna och bindväven i bröstet. Detta skapar en ficka antingen bakom eller framför bröstväggens yttersta muskel (bröstmuskeln). Kirurgen sätter in implantatet i fickan och centrerar det bakom bröstvårtan.

Saltlösningsimplantat sätts in tomma och fylls sedan med sterilt saltvatten när de är på plats. Silikonimplantat är förfyllda med silikongel.

När implantatet är på plats stänger kirurgen snittet - vanligtvis med stygn (suturer) - och bandage det med hudlim och kirurgisk tejp.

Efter proceduren

Ömhet och svullnad är sannolikt första tiden efter operationen. Blåmärken är också möjliga. Räkna med att ärren bleknar med tiden men inte försvinner helt.

Medan du läker kan det hjälpa att bära ett kompressionsbandage eller sportbehå för extra stöd och positionering av bröstimplantaten. Din kirurg kan också ordinera smärtstillande läkemedel.

Följ din kirurgs instruktioner om att återgå till vanliga aktiviteter. Om du inte har ett fysiskt krävande jobb kan du kanske återgå till arbetet inom några veckor. Undvik ansträngande aktiviteter - allt som kan höja din puls eller blodtryck - i minst två veckor. Medan du läker, kom ihåg att dina bröst kommer att vara känsliga för fysisk kontakt eller skakande rörelser.

Om din kirurg använde suturer som inte absorberar på egen hand eller placerade dräneringsrör nära dina bröst, behöver du ett uppföljningsmöte för borttagning.

Om du märker värme och rodnad i bröstet eller om du har feber kan du ha en infektion. Kontakta din kirurg så snart som möjligt. Kontakta också din kirurg om du har andfåddhet eller bröstsmärta.

Resultat efter bröstförstoring

Efter en bröstförstoring kan du förvänta dig att dina bröst kommer att se större ut och att formen på dem kommer att ha förändrats. Exakt hur resultatet kommer att se ut kan variera beroende på vilken teknik som används under operationen, vilken typ av implantat som används och dina egna unika fysiska egenskaper.

Det är viktigt att du får en noggrann konsultation med en kvalificerad plastikkirurg innan du bestämmer dig för att genomgå en bröstförstoring, så att du kan diskutera dina mål och förväntningar och få en uppfattning om hur resultatet kan komma att se ut för dig. Din plastikkirurg kan också ge dig information om eventuella risker och komplikationer som kan uppstå under eller efter operationen.

Efter operationen kan du förvänta dig att du kommer att ha en viss mängd svullnad och kanske även lite smärta och obehag. Detta bör gradvis minska under de första veckorna efter operationen. Du kommer också att ha bandage och eventuellt en specialbehå att bära under den första tiden efter operationen. Din plastikkirurg kommer att ge dig råd om hur du ska ta hand om dina kirurgiska sår och vad du kan förvänta dig under återhämtningsperioden.

Det är viktigt att du följer din plastikkirurgs instruktioner noga efter operationen för att förebygga eventuella komplikationer och få det bästa möjliga resultatet. Du bör också vara beredd på att det kan ta flera månader innan du ser det slutgiltiga resultatet av din bröstförstoring.

Under et ansiktslyft dras en hudflik på varje sida av ansiktet tillbaka. Vävnader under huden förändras och överflödig hud tas bort. Detta ger ansiktet en mer ungdomlig form.

Ett halslyft görs ofta som en del av ett ansiktslyft. Det minskar fett och slapp hud på nacken.

En ansiktslyftning korrigerar inte skador som uppstått från exponering i sol, såsom fina linjer och rynkor. Andra kosmetiska procedurer kan ta itu med utseendet eller kvaliteten på själva huden.

Därför väljer många att göra ett ansiktslyft

Ansiktets utseende och form förändras med åldern. Huden blir lösare och tappar elasticitet och drar inte tillbaka sig lika lätt. Fettavlagringar minskar i vissa delar av ansiktet och ökar i andra.

Ett ansiktslyft kan hantera dessa åldersrelaterade förändringar:

 • Slappt utseende på kinderna
 • Överflödig hud vid nedre käklinjen
 • Djupa hudveck från näsans sidor till mungiporna
 • Slapp hud och överflödigt fett i nacken (om proceduren inkluderar en nacklyft)

Ett ansiktslyft är inte en behandling för fina rynkor, solskador, veck runt näsan och överläppen eller ojämn hudfärg. Trådlyft rekommenderas för mindre estetiska korrigeringar.

Risker med att göra en ansiktslyftning

En ansiktslyftning kan orsaka komplikationer. Vissa kan hanteras med lämplig vård, medicinering eller annan operation. Långvariga eller permanenta komplikationer är sällsynta men kan orsaka förändringar i utseende. Riskerna inkluderar:

 • Hematom. En samling blod (hematom) under huden är den vanligaste komplikationen av en ansiktslyftning. Ett hematom orsakar svullnad och tryck. Det bildas vanligtvis inom 24 timmar efter operationen. När ett hematom bildas, hjälper snabb behandling med kirurgi att förhindra skador på huden och andra vävnader.
 • Ärrbildning. Snittärr från en ansiktslyftning är permanenta. Men de är vanligtvis dolda av hårfästet och naturliga konturer i ansiktet och örat. Sällan kan snitt resultera i upphöjda ärr.
 • Injektioner av en kortikosteroid medicin eller andra behandlingar kan användas för att förbättra utseendet på ärr.
 • Nervskada. Skador på nerver är sällsynta. En skada kan påverka nerver som styr känseln eller musklerna. Denna effekt kan vara tillfällig eller permanent. Tillfällig förlust av känseln eller att inte kunna flytta en muskel i ansiktet kan pågå några månader till ett år. Det kan resultera i ett ojämnt ansiktsutseende eller uttryck. Kirurgi kan erbjuda viss förbättring.
 • Håravfall. Du kan uppleva tillfälligt eller permanent håravfall nära snittplatserna. Permanent håravfall kan åtgärdas med kirurgi för att transplantera hud med hårsäckar.
 • Hudförlust. Sällan kan en ansiktslyftning avbryta blodtillförseln till ansiktsvävnader. Detta kan leda till hudförlust. Hudförlust behandlas med mediciner och lämplig sårvård. Vid behov kan ett förfarande minska ärrbildning.

Liksom alla andra typer av större operationer utgör en ansiktslyftning en risk för blödning eller infektion. Det finns också en risk att få en reaktion på anestesi. Vissa medicinska tillstånd eller livsstilsvanor kan också öka risken för komplikationer.

Följande faktorer kan utgöra en risk för komplikationer eller resultera i ogynnsamma resultat. Din kirurg kan avråda från ansiktslyftning i dessa fall:

 • Blodförtunnande mediciner eller kosttillskott. Att ta mediciner eller kosttillskott som tunnar blodet kan påverka blodets förmåga att koagulera. De kan öka risken för hematom efter operationen. Dessa läkemedel inkluderar blodförtunnande medel, acetylsalicylsyra, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), ginseng, Ginkgo biloba, fiskolja och andra.
 • Medicinska tillstånd. Om du har ett medicinskt tillstånd som förhindrar blodkoagulering kommer du inte att kunna få en ansiktslyftning. Andra tillstånd kan öka risken för dålig sårläkning, hematom eller hjärtkomplikationer. De inkluderar dåligt kontrollerad diabetes och högt blodtryck.
 • Rökning. Rökning ökar risken för dålig sårläkning, hematom och hudförlust efter en ansiktslyftning.
 • Viktvariationer. Om du har en historia av upprepad viktökning och viktminskning kanske du inte är nöjd med det långsiktiga resultatet av operationen. Viktförändringar påverkar ansiktsformen och hudens tillstånd.

Hur du förbereder dig inför ditt ansiktslyft

Inledningsvis pratar du med en plastikkirurg om en ansiktslyftning. Besöket kommer sannolikt att omfatta:

Medicinsk historia och undersökning. Förbered dig på att svara på frågor om tidigare och nuvarande medicinska tillstånd. Diskutera även tidigare operationer, inklusive tidigare plastikoperationer. Var noga med att notera eventuella komplikationer från tidigare operationer. Låt också plastikkirurgen veta om du har en historia av rökning, droganvändning eller alkoholanvändning.

Din kirurg kommer att utföra en fysisk undersökning. Kirurgen kan också begära journaler från din vårdgivare. Om det finns oro över din förmåga att opereras kan du bli ombedd att träffa en specialist.

Medicinsk granskning. Ange namn och doser på alla mediciner du regelbundet tar. Inkludera receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, växtbaserade läkemedel, vitaminer och andra kosttillskott.

Ansiktsundersökning. Din plastikkirurg tar bilder av ditt ansikte från olika vinklar och närbilder av vissa funktioner. Kirurgen kommer också att undersöka din benstruktur, ansiktsform, fettfördelning och hudkvalité. Provet hjälper dig att bestämma dina bästa alternativ för ansiktslyftningskirurgi.

Förväntningar. Din kirurg kommer att ställa frågor om vad du förväntar dig av en ansiktslyftning. Kirurgen kommer att förklara hur en ansiktslyftning sannolikt kommer att förändra hur du ser ut. Du får också lära dig vad en ansiktslyftning inte åtgärdar.

En ansiktslyftning påverkar inte fina rynkor eller en obalans i ansiktsformen. I det fall är trådlyft kanske ett mer passande ingrepp för dina önskemål.

Innan en ansiktslyftning:

 • Följ medicineringsanvisningarna. Du får instruktioner om mediciner att sluta ta före operationen och när du ska sluta med dem. Till exempel kommer du sannolikt att bli ombedd att sluta ta mediciner eller kosttillskott som tunnar ut blodet minst två veckor före operationen. Fråga vilka mediciner som är säkra att ta eller om dosen ska justeras.
 • Tvätta ansiktet och håret. Du kommer sannolikt att bli ombedd att tvätta håret och ansiktet med en bakteriedödande tvål på morgonen för operationen. Oftast används det Descutan svamp som kan köpas på apoteket eller fås av din klinik före operation.
 • Undvik att äta. Du kommer bli ombedd att undvika att äta något efter midnatt kvällen före din ansiktslyftning. Du kommer att kunna dricka vatten och ta mediciner som har godkänts av din kirurg.
 • Ordna hjälp under återhämtning. Om din ansiktslyftning görs som en poliklinisk procedur, planera för att någon ska köra dig hem efter operationen. Du behöver också hjälp första natten efter operationen.

Vad du kan förvänta dig av ett ansiktslyft

En ansiktslyftning kan göras på ett sjukhus eller en poliklinisk kirurgisk anläggning (klinik).

Före proceduren

Ibland görs proceduren med sedering och lokalbedövning, som bara bedövar en del av kroppen. I andra fall rekommenderas generell anestesi - som sätter dig i ett sömnliknande tillstånd.

Under proceduren

I allmänhet innebär en ansiktslyftning att höja huden och dra åt vävnaderna och musklerna. Fett i ansikte och hals kan skulpteras, tas bort eller flyttas. Ansiktshuden draperas sedan om över ansiktets nyligen omplacerade konturer. Överskott av hud avlägsnas och såret sys eller tejpas ihop.

Snitten för proceduren beror på de tekniker som kommer att användas och patientens preferenser.

Alternativen inkluderar:

Ett traditionellt ansiktslyftande snitt börjar vid hårfästet omkring polisongerna. Det fortsätter ner och runt öronens framsida. Det slutar bakom öronen i nedre hårbotten. Ett snitt kan göras under hakan för att förbättra utseendet på din nacke.

Ett begränsat snitt är kortare och börjar i hårfästet strax ovanför örat. Den sveper runt framsidan av örat men sträcker sig inte hela vägen in i nedre hårbotten.

Snitt vid halslyft börjar framför örsnibben. Det fortsätter runt örat in i nedre hårbotten. Ett litet snitt görs också under hakan.

En ansiktslyftning tar vanligtvis 3 till 6 timmar. Men det kan ta längre tid om andra kosmetiska ingrepp görs samtidigt.

Efter proceduren

Efter en ansiktslyftning kan du uppleva:

 • Mild till måttlig smärta
 • Dränering från snitten
 • Ojämnheter
 • Blåmärken
 • Domningar

Kontakta din läkare omedelbart om du har:

 • Svår smärta på ena sidan av ansiktet eller nacken inom 24 timmar efter operationen
 • Bröstsmärta
 • Oregelbundna hjärtslag

Snitten kommer sannolikt att täckas med bandage. Bandage ger försiktigt tryck för att minimera svullnad och blåmärken. Ett litet rör kan placeras under huden bakom ett eller båda öronen för att tömma överflödigt blod eller vätska.

Under de första dagarna efter ditt ansiktslyft:

 • Vila med huvudet upphöjt
 • Ta smärtstillande läkemedel som rekommenderas av din läkare
 • Applicera svala förpackningar i ansiktet för att lindra smärta och minska svullnad
 • Uppföljande möten

Du kommer att ha flera uppföljningsmöten inplanerade under de kommande två månaderna efter operationen. De kommer att innehålla följande:

 • Dagen efter operationen kommer kirurgen sannolikt att ta bort dräneringsröret. Kirurgen kommer sannolikt också att applicera antibiotikasalva på snitten och placera nya bandage i ansiktet.
 • Två till tre dagar efter din ansiktslyftning kan du kanske byta från att bära bandage till att bära en elastisk ansiktsslinga.
 • Ungefär en vecka efter operationen kommer din vårdgivare att ta bort stygnen och bedöma såret.
 • Senare besök kommer sannolikt att schemaläggas för att övervaka dina framsteg.

Egenvård

Egenvård hemma under de första tre veckorna hjälper din återhämtning och minskar risken för komplikationer:

 • Följ instruktionerna för sårvård enligt anvisningar från din kirurg.
 • Plocka inte på sårskorpor som utvecklas på ditt sår.
 • Följ instruktionerna om när du kan börja använda schampo och tvålar och vilka typer du ska använda.
 • Använd kläder som fästs framtill. Undvik kläder som dras över huvudet.
 • Undvik överdrivet tryck eller rörelse på och runt snitten.
 • Undvik att använda smink.
 • Undvik kraftig eller aerob aktivitet eller sport.
 • Undvik direkt solexponering av snitten i tre veckor. Använd ett solskyddsmedel på SPF 30 eller högre.
 • Undvik färgning, blekning eller permanentat hår i minst sex veckor.
 • Under veckorna efter en ansiktslyftning kan du styla håret för att dölja tecken på snittet.

Resultat som kan förväntas

En ansiktslyftning kan ge ditt ansikte och hals ett mer ungdomligt utseende. Men resultaten av ett ansiktslyft är inte permanenta. Med ålder kan huden i ansiktet börja hänga igen. I allmänhet kan en ansiktslyftning förväntas hålla i sig i uppemot 10 år. Men detta är helt individuellt och baseras bland annat på dina kostvanor, motionsvanor och hur du sköter dig och hygien.