Hymen rekonstruktion

4 oktober 2022
Hymen rekonstruktion är ett ingrepp för att återställa slidans öppning. Själva slidkransen som även kallas mödomshinna. Det är inte en hinna som det låter utan i själva verket slemhinneveck runt slidans öppning.
Innehåll:

Vad är hymen rekonstruktion

Hymen rekonstruktion är ett ingrepp som utförs på slidkransen (mödomshinnan) som sitter runt öppningen till slidan och som oftast görs för att dölja samlag eller sexuell penetration. Tjejer och kvinnor som utför detta ingrepp gör det ofta för att dölja tidigare intimitet när de ska ingå ett äktenskap och vara ”oskuld”. Ingreppet återställer vävnaden runt och i slidan för att dölja spår av penetration.

Hymen rekonstruktion är en del av heder och våld

Hymen rekonstruktion har varit omtvistat och även nu på senare år förknippas detta med hedersrelaterat våld och förtryck. Det är inte etiskt försvarbart i länder som Sverige. Men ofta något som är nödvändigt utifrån tro och religion i andra länder och kulturer.

Läkartidningen skriver på sin sida ” Även om det inte finns något specifikt förbud är vår uppfattning att de här operationerna inte hör hemma i sjukvården med hänsyn till deras koppling till hedersrelaterat våld och förtryck.”. Du kan läsa allt i sin helhet på Läkartidningen.se.

Vad händer under en hymen rekonstruktion?

Hymen rekonstruktion är vanligtvis en enkel poliklinisk procedur som kan göras på en klinik under lokalbedövning. Den hud som har bristningar skärs försiktigt och snyggt bort, varefter den återstående vävnaden sys ihop och lämnar en liten öppning.

Om det inte finns tillräckligt med slem vävnad för att återställa mödomshinnan, eller om slidkransen nästintill är borta, kan kirurgen skapa en, med antingen en del av kroppens egen tunna vaginala hud (vaginal slemhinna) eller en syntetisk vävnad. En liten blodtillförsel kan tillsättas, antingen artificiell eller patientens egen tas från en bit vaginalklaff, vilket simulerar den traditionella blödningen vid efterföljande penetration.

Vad är återhämtningstiden?

Operationen kan förväntas ta allt från en till två timmar beroende på hur mycket reparation som behövs. Även om detta är ett kliniskt förfarande utan nödvändig sjukhusvistelse, och kvinnor kan återvända till jobbet nästa dag, bör ansträngande aktivitet och tunga lyft undvikas. Under de första 48 till 72 timmarna kan det finnas en liten blödning, men detta är helt normalt.

Full läkning tar ungefär sex veckor. Det kommer inte att finnas några synliga tecken på operation och det blir omöjligt att se skillnaden mellan en naturlig hymen och en rekonstruerad. Vid denna tidpunkt kommer rekonstruktionsprocessen att vara fullständig, och alla känslor som är förknippade med oskuldssex kan upplevas.

Komplikationer vid en hymen rekonstruktion

Det finns sällan komplikationer. Läkaren ska dock kontaktas om du som patient upplever något av följande symtom:

  • Yrsel
  • Smärta bortom måttligt obehag efter tre dagar
  • Ovanlig eller illaluktande flytning
  • Intensiv klåda
  • Onormal blödning
  • Inflammation
Uppdaterad:
Källor:

Inga källor har angetts