Hymenrekonstruktion

Hymenrekonstruktion är ett ingrepp för att återställa slidans öppning. Själva slidkransen som även kallas mödomshinna. Det är inte en hinna som det låter utan i själva verket slemhinneveck runt slidans öppning.
Oskuld med hymenrekonstruktion