Slidförsnävning

En slidförsnävning hjälper dig till en ökad sexuell tillfredställelse. Det är vanligt efter exempelvis en förlossning där slidan kan ”spricka” och slid muskulaturen falla isär eller töjas.
Slidförsnävning