Vårtgårdsplastik

Vårtgårdsplastik kan positionera om dina vårtgårdar och ge bättre asymmetri som stärker självförtroende. Det används också när bortfall av hela bröst föreligger till följd av exempelvis sjukdom.
Vårtgårdsplastik