Platelet-Rich Plasma (PRP)

5 mars 2024
Blodplättar är en del av blodet som gör att din kropp kan koagulera. Platelet-Rich Plasma (PRP) framställs genom att blodet snurras i en centrifug så att det separeras. Förutom PRP kan processen producera andra saker som platelet-poor plasma (PPP) och platelet lysate (PL). PRP kan användas för att behandla tillstånd som knäartros, idrottsskador och håravfall.
Innehåll:

Överblick

Vad är Platelet-Rich Plasma (PRP)?

Platelet-Rich Plasma (PRP) eller Trombocytrik plasma på svenska är beroende av blodplättar (cellfragment som finns i blod) för att förbättra vävnadsfunktionen. Andra namn för några av dessa produkter inkluderar trombocytrika tillväxtfaktorer (GF), Platelet-Rich Fibrin (PRF) och Platelet-Koncentrat (PC).

Vad gör Platelet-Rich Plasma (PRP)?

Olika typer av PRP-produkter ges vanligtvis som injektioner (shots) för att läka och reparera skador. Blodplättarnas uppgift i kroppen är att hjälpa blodet att koagulera när det finns en skada. De cytokiner och tillväxtfaktorer som finns i blodplättar kan hjälpa till att reparera skador och uppmuntra läkning.

Studier har visat att PRP är eller kan vara användbart för att behandla:

  • Tennisarmbåge (lateral epikondylit).
  • Knäartros (PRP) kombineras med andra alternativ för att minska smärta, förbättra funktionen och eventuellt hjälpa till att reparera brosk. En viss typ av PRP som kallas leukocytfattig PRP eller LP-PRP har föreslagits som den mest användbara vid knäartros.)
  • Idrottsskador som sträckta muskler, ledstukningar eller ledbandsskador.
  • Sår.
  • Håravfall.

Detaljer om proceduren

Vad kan jag förvänta mig under ingreppet?

Blod avlägsnas från armen med hjälp av en nål i venen. Därefter bearbetas blodet i en centrifug, en utrustning som separerar blodkomponenter i olika delar beroende på deras densitet. Trombocyterna separeras till blodserum (plasma), medan en del av de vita och röda blodkropparna kan avlägsnas. Genom att snurra blodet koncentrerar utrustningen därför blodplättarna och producerar vad som kallas Platelet-Rich Plasma (PRP).

Beroende på vilket protokoll som används för att förbereda PRP finns det dock flera olika produkter som kan bli resultatet av att sätta blod i centrifugen. Därför har olika PRP-preparat olika antal på blodplättar, vita blodkroppar och röda blodkroppar. Till exempel kan en produkt som kallas platelet-poor plasma (PPP) trombocytfattig plasma bildas när de flesta blodplättarna avlägsnas från serumet. Serumet som är kvar innehåller cytokiner, proteiner och tillväxtfaktorer. Cytokiner avges av immunsystemets celler.

Om trombocytcellmembranen har lyserats, eller förstörts, kan en produkt som kallas platelet lysate (PL) som på svenska är trombocytlysat eller humant platelet lysate (hPL) bildas. PL framställs ofta genom att frysa och tina plasman. PL har ett högre antal av vissa tillväxtfaktorer och cytokiner än PPP.

Risker/fördelar

Vilka är riskerna med Platelet-Rich Plasma (PRP)?

Som med alla typer av injektioner finns det små risker för blödning, smärta och infektion. När blodplättarna kommer från den patient som ska använda dem förväntas produkten inte skapa allergier eller ha risk för korsinfektion. En av de största begränsningarna med PRP-produkter är att varje preparat hos varje patient kan vara olika. Ingen förberedelse är den andra lik. För att förstå sammansättningen av dessa terapier krävdes att man mätte många komplexa och olika faktorer. Denna variation begränsar vår förståelse av när och hur dessa terapier kan lyckas och misslyckas, och frågan om aktuella forskningssträvanden.

Ytterligare information

Täcker försäkringen Platelet-Rich Plasma (PRP)?

Nej. De flesta försäkringsbolag täcker inte denna typ av terapi.

Uppdaterad:

Ingen uppdatering sedan publicering.

Källor:

Inga källor har angetts