Hårtransplantation

Hårtransplantation innebär att man extraherar hårbärande hårsäckar från en plats och flyttar dem till ett skalligt eller tunt område.

Hårtransplantation utförs för att återställa hår till områden som är kala eller som har tunnare hår. Det finns flera typer av hårtransplantationer. Vanligast idag är FUE-metoden förkortningen kommer från engelska (Follicular Unit Extraction) där man flyttar hårsäckar med en stans från ett område till annat. Sedan finns även FUT-metoden som kommer från engelska (Follicular Unit Transplantation).