Håravfall kan vara en frustrerande och känslomässigt svår upplevelse för många människor. Hårtransplantationer är en populär lösning för dem som vill återställa håret, men kostnaden kan vara ett stort problem för många människor.

I den här artikeln tittar vi närmare på de faktorer som påverkar priserna för hårtransplantation, den genomsnittliga kostnaden för proceduren och hur man hittar en ansedd kirurg.

Dessutom kommer vi att diskutera hur försäkring kan täcka kostnaderna för förfarandet i vissa fall och hur man budgeterar för en hårtransplantation.

Faktorer som påverkar pris på hårtransplantation

Kostnaden för en hårtransplantation kan variera kraftigt beroende på flera faktorer, inklusive typen av ingrepp, antalet transplantat som behövs och klinikens placering. Här är några viktiga faktorer att överväga i detalj:

Typ av procedur: Det finns två huvudtyper av hårtransplantationsprocedurer: FUT (follicular unit transplantation) och FUE (follicular unit extraction).

FUT är den mer traditionella metoden och innebär att man tar bort en hårremsa från baksidan av huvudet, som kallas donatorområdet, och transplanterar folliklarna till de tunnare eller skalliga områdena, som kallas mottagarområdet.

FUT lämnar ett linjärt ärr på donatorområdet, som kan täckas av håret. Å andra sidan innebär FUE att man tar bort individuella folliklar från baksidan av huvudet med hjälp av en mikromotor och transplanterar dem till de tunna eller skalliga områdena.

FUE metoden lämnar inget linjärt ärr, utan små punktformiga ärr på donatorområdet, som knappt syns. FUE anses generellt vara ett dyrare alternativ eftersom det är en mer tidskrävande och arbetskrävande procedur.

Antal transplantat som behövs: Antalet transplantat som behövs för en framgångsrik hårtransplantation beror på storleken på det område som ska behandlas och hårets tjocklek.

Ju fler transplantat som behövs, desto högre blir kostnaden. Antalet transplantat kan variera från några hundra till flera tusen, beroende på omfattningen av håravfall och den önskade hårets täthet.

Klinikens läge: Priserna för hårtransplantationer kan variera beroende på klinikens läge.

Kliniker i stadsområden tenderar att vara dyrare än kliniker på landsbygden. Levnadskostnaderna, arbetskostnaderna och efterfrågan på ingreppet kan påverka priset.

Genomsnittlig kostnad för en hårtransplantation

Den genomsnittliga kostnaden för en hårtransplantation kan variera kraftigt beroende på faktorerna som nämns ovan. Enligt International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) kan den genomsnittliga kostnaden för en FUT-procedur variera från 25 000 till 50 000, medan den genomsnittliga kostnaden för ett FUE-förfarande kan variera från 35 000 till 100 000.

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta bara är genomsnitt, och kostnaden för en hårtransplantation kan variera kraftigt beroende på de specifika omständigheterna i varje fall, såsom antalet transplantat, klinikens placering och erfarenhet och kirurgens rykte.

Hitta en ansedd klinik

När det kommer till hårtransplantationer är det viktigt att hitta en ansedd och erfaren klinik och kirurg. Här är några tips som hjälper dig att hitta en kvalificerad kirurg:

 • Kontrollera referenser: Se till att kirurgen är certifierad av ISHRS eller American Board of Hair Restoration Surgery och är medlem i en professionell medicinsk förening som Svenska Läkaresällskapet.
 • Titta på före-och-efter-bilder: En ansedd klinik kommer att ha en portfölj med före-och-efter-bilder av sina tidigare hårtransplantationspatienter. Detta kommer att ge dig en uppfattning om kirurgens skicklighetsnivå och de naturliga resultat de kan uppnå.
 • Läs recensioner online: Kolla in onlinerecensioner från tidigare patienter för att få en känsla av deras erfarenhet av kirurgen. Leta efter recensioner på välrenommerade webbplatser som ISHRS webbplats.
 • Konsultera med kirurgen: Boka en konsultation med kirurgen för att ställa alla frågor du kan ha och få en känsla av deras kommunikationsstil och allmän kunskap. En bra kirurg kommer att ta sig tid att förstå dina problem med håravfall och ge en ärlig bedömning av din kandidatur för en hårtransplantation.
 • Undersök kliniken: Besök klinikens webbplats och läs om deras faciliteter, teknik och personal. Se till att kliniken är ren, välutrustad och bemannad av utbildad personal.

Försäkring och budgetering

Som nämnts tidigare betraktas hårtransplantationer vanligtvis som ett kosmetiskt förfarande och täcks inte av försäkring.

I vissa fall kan försäkring emellertid täcka kostnaderna för förfarandet om det anses vara en medicinsk nödvändighet på grund av vissa genetiska eller medicinska tillstånd såsom alopecia.

Det är alltid bäst att kontrollera med din försäkringsleverantör för att se om de täcker denna typ av förfarande. När du budgeterar för en hårtransplantation är det viktigt att komma ihåg att kostnaden kan variera kraftigt beroende på de faktorer som diskuterats tidigare.

Det är bäst att ha en realistisk förväntning på kostnaden och planera därefter. Vissa kliniker erbjuder finansieringsalternativ som betalningsplaner eller lån för att göra proceduren mer överkomlig.

Det är viktigt att noggrant granska villkoren för dessa finansieringsalternativ för att säkerställa att de är rimliga och genomförbara för din budget.

Slutsats

Hårtransplantationer kan vara en bra lösning för dem som vill återställa sitt hår, men kostnaden kan vara ett stort problem för många människor.

Genom att förstå de faktorer som påverkar hårtransplantationspriserna, den genomsnittliga kostnaden för ingreppet och hur man hittar en ansedd kirurg, kan du fatta ett välgrundat beslut om huruvida en hårtransplantation är rätt val för dig.

Kom ihåg att kolla med din försäkringsgivare och budgetera därefter. Med rätt information och ett noggrant tillvägagångssätt kan du uppnå det hår du önskar.

Urinrörsöppningen är en liten öppning placerad i spetsen av penis hos män och strax ovanför slidöppningen hos kvinnor. Det fungerar som den passage genom vilken urin och sperma drivs ut från kroppen.

Urinrörsöppningen är en viktig del av urinvägarna som spelar en viktig roll i elimineringen av avfallsprodukter från kroppen.

I den här artikeln kommer vi att utforska anatomin och funktionen hos urinrörsöppningen, samt några vanliga tillstånd och störningar som kan påverka den.

Anatomi och funktion

Urinröret är ett rör som går genom penislängden hos män och längden på vulvan hos kvinnor. Hos män är den cirka 8 tum lång, medan den hos honor bara är cirka 1,5 tum lång.

Urinrörsöppningen är den punkt där urinröret lämnar kroppen. Urinrörsöppningen är belägen i spetsen av penis hos män och strax ovanför slidöppningen hos kvinnor.

Urinrörets primära funktion är att transportera urin från urinblåsan till utsidan av kroppen. Hos män fungerar urinröret också som passage för sperma under ejakulation.

Musklerna i bäckenområdet, inklusive urethral sphincter, kontrollerar frisättningen av urin och sperma från urinröret. Urinröret är fodrat med slemhinnor som hjälper till att förhindra att bakterier och andra främmande ämnen kommer in i urinvägarna.

Vanliga tillstånd och störningar

Några vanliga tillstånd och störningar som kan påverka urinrörsöppningen inkluderar:

Uretrit: Detta är en inflammation i urinröret som ofta orsakas av en bakteriell infektion. Symtom inkluderar smärta eller sveda under urinering, flytningar från urinröret och frekvent urinering.

Uretrit kan orsakas av en mängd olika bakteriella eller virusinfektioner, inklusive sexuellt överförbara infektioner som klamydia och gonorré.

Urinvägsinfektion (UVI): UVI orsakas av bakterier som infekterar urinvägarna. De kan orsaka smärta eller sveda under urinering, frekvent urinering och en stark kisslust.

UVI är vanligare hos kvinnor än män, men män kan också utveckla UVI.

Prostatit: Detta är en inflammation i prostatakörteln, som kan leda till smärta eller obehag i urinröret, samt svårigheter att kissa.

Prostatit är vanligare hos äldre män och kan orsakas av en bakteriell infektion eller annat underliggande medicinskt tillstånd.

Urethral striktur: Detta är en förträngning av urinröret som kan göra det svårt eller smärtsamt att urinera. Det orsakas ofta av ärrvävnad från tidigare skador eller operationer.

Urethral strikturer kan också orsakas av andra tillstånd som inflammation, infektion eller tumörer.

Urethral prolaps: Detta är ett tillstånd där urinrörets inre slemhinna sticker ut genom urinrörsöppningen. Det är vanligare hos kvinnor och kan orsaka smärta eller obehag vid urinering.

Urethral framfall orsakas vanligtvis av försvagade bäckenbottenmuskler, men det kan också orsakas av andra underliggande medicinska tillstånd.

Slutsats

Urinrörsöppningen är en viktig del av urinsystemet som fungerar som utgångspunkt för urin och sperma. Även om det i allmänhet är en hälsosam del av kroppen, kan vissa tillstånd och störningar påverka urinrörsöppningen och göra det svårt eller smärtsamt att urinera.

Om du upplever några symtom eller problem med din urinrörsöppning är det viktigt att prata med en vårdgivare för diagnos och behandling.

Med rätt vård och behandling kan de flesta tillstånd och störningar som påverkar urinrörsöppningen hanteras och behandlas effektivt.

Det är också viktigt att upprätthålla goda hygienrutiner och att söka läkarvård om du misstänker att du kan ha blivit utsatt för en sexuellt överförbar infektion.

Genom att förstå anatomin och funktionen hos urinrörsöppningen, såväl som de vanliga tillstånd och störningar som kan påverka den, kan individer vidta åtgärder för att skydda och bibehålla sin urinhälsa.

Venusberget, även känd som mons veneris eller mons pubis, är en fet kudde som ligger på framsidan av blygdbenet. Det finns hos både män och kvinnor och fungerar som en skyddande kudde för pubisregionen. Venusberget är särskilt välutvecklad hos kvinnor, där den spelar en viktig roll för sexuell attraktivitet och kroppsbild.

Venusbergets anatomi

Venusberget ligger vid den främre delen av bäckenet, direkt ovanför symphysis pubica (blygdbensfogen). Det är en rundad fettkudde som är täckt av hud och könshår. Venusberget består av fettvävnad, varför den är mer framträdande hos vissa individer än andra.

Venusberget är en sexuellt dimorf struktur, vilket innebär att den skiljer sig i storlek och form mellan män och kvinnor. Hos kvinnor är venusberget vanligtvis större och mer framträdande än hos män, på grund av högre nivåer av östrogen och kroppsfett. Venusberget är också mer framträdande under puberteten och graviditeten, när det finns en ökning av kroppsfett och blodflöde till området.

Venusberget är en del av vulva, som är de yttre könsorganen hos det kvinnliga reproduktionssystemet. Vulva inkluderar venusberget, yttre blygdläppar, inre blygdläppar, klitoris och vaginalöppningen.

Funktion hos venusberget

Venusberget fyller ett antal viktiga funktioner hos både män och kvinnor. Hos kvinnor fungerar venusberget som en skyddande kudde för pubisregionen och skyddar den mot skada under sexuell aktivitet och förlossning. Den hjälper också till att reglera kroppstemperaturen genom att släppa ut värme och fukt, vilket hjälper till att hålla könsorganet svalt och torrt.

Förutom sina skyddande och reglerande funktioner spelar venusberget också en roll i sexuell attraktivitet och kroppsbild. Storleken och formen på venusberget kan påverka en persons självkänsla och självförtroende, särskilt hos kvinnor. I vissa kulturer anses ett större venusberg vara mer attraktiv, medan i andra föredras ett mindre.

Bekymmer och frågor

Venusberget kan vara en källa till oro för vissa individer på grund av dess storlek eller utseende. Vissa människor kan känna sig självmedvetna om storleken på deras venusberg, särskilt om den är större än genomsnittet. Andra kan vara missnöjda med utseendet på deras på grund av slapp eller överflödig hud.

En vanlig oro är förekomsten av celluliter på. Celluliter är ett tillstånd där huden verkar rynkad eller ojämn på grund av fettavlagringar under huden. Det finns oftast på låren, skinkorna och så även venusberget. Medan celluliter är helt normalt och förekommer hos de flesta, kan vissa individer känna sig självmedvetna om dess utseende.

Det finns flera behandlingar tillgängliga för problem relaterade till venusberget. Dessa kan inkludera motion, kost, och krämer eller lotioner som påstår sig minska celluliter eller strama huden. Vissa människor kan också överväga kirurgiska ingrepp, såsom fettsugning av venusberget för att förbättra utseendet.

Venusberget i olika kulturer och historia

Venusbergets storlek och form har setts olika i olika kulturer och genom historien. I vissa kulturer ses ett större som ett tecken på fertilitet och sexuell attraktivitet, medan i andra föredras ett mindre venusberg.

I den antika grekiska kulturen sågs till exempel en större som ett tecken på skönhet och kvinnlighet. Den grekiska gudinnan Afrodite, gudinnan av kärlek och skönhet, avbildades ofta med ett framträdande venusberg. Däremot anses en mindre i vissa asiatiska kulturer vara mer attraktivt.

Preferensen för en viss storlek eller form av venusberg kan också variera inom en enda kultur. I modern västerländsk kultur finns det till exempel ingen "idealisk" storlek eller form. Vissa människor kanske föredrar en större, medan andra kanske föredrar en mindre.

Under de senaste åren har venusberget fått mer uppmärksamhet i populärkultur och media, vilket leder till ökat fokus på utseendet på detta område. Vissa människor kan känna press att anpassa sig till vissa skönhetsstandarder, vilket leder till oro över storleken eller utseendet på deras venusberg. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon "perfekt" storlek eller form, och att det viktigaste är att känna sig trygg och bekväm i sin egen kropp.

Slutsats

Venusberget är en fettkudde som ligger på framsidan av blygdbenet, närvarande hos både män och kvinnor. Det tjänar ett antal viktiga funktioner, inklusive skydd och temperaturreglering, och kan också spela en roll i sexuell attraktivitet och kroppsbild. Även om storleken och formen på venusberg kan variera från person till person och kan påverkas av kulturella och samhälleliga normer, är det viktigt att komma ihåg att det inte finns någon "idealisk" storlek eller form. Det viktigaste är att känna sig trygg och bekväm i sin egen kropp.

Frågor och svar om venusberget

Vad är venusberget?

Venusberget, även känd som mons veneris eller mons pubis, är en fettkudde som ligger på framsidan av blygdbenet. Det finns hos både män och kvinnor och fungerar som en skyddande kudde för pubisregionen.

Finns venusberget bara hos kvinnor?

Nej, venusberget finns hos både män och kvinnor. Men det är vanligtvis mer framträdande hos kvinnor på grund av högre nivåer av östrogen och kroppsfett.

Vilken funktion har venusberget?

Venusberget fyller ett antal viktiga funktioner, bland annat skydd och temperaturreglering. Hos kvinnor hjälper det till att skydda pubisregionen under sexuell aktivitet och förlossning. Det hjälper också till att reglera kroppstemperaturen genom att släppa ut värme och fukt, vilket hjälper till att hålla könsorganet svalt och torrt. Dessutom kan mons pubis spela en roll i sexuell attraktivitet och kroppsbild.

Finns det en idealisk storlek eller form?

Det finns ingen "idealisk" storlek eller form för venusberget. Storlek och form kan variera från person till person och kan påverkas av kulturella och samhälleliga normer. Det viktigaste är att känna sig trygg och bekväm i sin egen kropp.

Kan storleken eller utseendet på venusberget ändras?

Storleken och utseendet på venusberget kan påverkas av faktorer som kost, motion och hormonella förändringar. Vissa människor kan överväga kirurgiska ingrepp, såsom fettsugning av venusberg för att ändra storleken eller formen. Det är dock viktigt att noggrant överväga de potentiella riskerna och fördelarna med alla kirurgiska ingrepp innan du fattar ett beslut.

Är celluliter på venusberget normalt?

Celluliter är ett vanligt tillstånd som uppstår när fettavlagringar trycker mot bindväven under huden, vilket gör att huden verkar rynkad eller ojämn. Celluliter finns oftast på låren, skinkorna, och är helt normalt. Medan vissa människor kan vara självmedvetna om uppkomsten av celluliter, Det är viktigt att komma ihåg att celluliter är en naturlig och normal del av kroppen.

FUE metoden är ett minimalt invasivt ingrepp som inte kräver att ett linjärt snitt görs i hårbotten, vilket är fallet med den traditionella hårtransplantationstekniken som kallas FUT (Follicular Unit Transplantation).

I FUE metoden används ett litet stansverktyg för att göra ett cirkulärt snitt runt enskilda hårsäckar som ska extraheras. Follikeln tas sedan försiktigt bort från hårbotten och de extraherade folliklarna transplanteras till mottagarområdet där de sätts in i små snitt som görs i hårbotten. De transplanterade hårsäckarna kommer sedan att växa och smälta in i det omgivande håret, vilket skapar ett naturligt hårfäste.

FUE har flera fördelar jämfört med FUT, inklusive en snabbare återhämtningstid, mindre ärrbildning och förmågan att extrahera hårsäckar från andra områden än hårbotten, som skägget eller bröstet. FUE kan dock vara mer tidskrävande och kostsamt än FUT, och kanske inte passar alla, beroende på individens specifika behov och mål.

Det är viktigt att rådgöra med en kvalificerad hårtransplantationskirurg för att bestämma det bästa behandlingsalternativet för dina individuella behov och mål.

Vad ska man tänka på med FUE hårtransplantation

 • Rådgör med en kvalificerad hårtransplantationskirurg: Det är viktigt att rådgöra med en kvalificerad och erfaren hårtransplantationskirurg för att avgöra om FUE är rätt behandlingsalternativ för dig och för att diskutera dina specifika behov och mål.
 • Förstå riskerna och fördelarna: Som med alla medicinska ingrepp medför hårtransplantation med FUE vissa risker, såsom infektion, ärrbildning och svårigheter att uppnå önskat resultat. Det är viktigt att förstå dessa risker och väga dem mot de potentiella fördelarna med proceduren.
 • Tänk på kostnaden: FUE-hårtransplantation kan vara dyrare än andra håravfallsbehandlingar, såsom mediciner eller aktuella lösningar. Det är viktigt att överväga kostnaden och avgöra om den ligger inom din budget.
 • Förstå återhämtningsprocessen: FUE-hårtransplantation kräver vanligtvis en kortare återhämtningstid än andra hårtransplantationstekniker, men det är fortfarande viktigt att förstå återhämtningsprocessen och följa din kirurgs instruktioner för att säkerställa bästa möjliga resultat.
 • Ha realistiska förväntningar: Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på resultatet av FUE-hårtransplantation. Även om proceduren kan hjälpa till att återställa håravfall och skapa ett naturligt hårfäste, kanske det inte kan uppnå samma resultat som ett helt hår.

Vad kostar en FUE hårtransplantation

Kostnaden för en hårtransplantation med FUE metoden kan variera kraftigt beroende på ett antal faktorer, såsom klinikens placering, kirurgens expertis och erfarenhet, omfattningen av ingreppet och individens specifika behov och mål.

Generellt sett kan FUE-hårtransplantation vara dyrare än andra håravfallsbehandlingar, såsom mediciner eller lokala lösningar. Kostnaden kan variera från flera tusen till tiotusentals dollar, beroende på ovan nämnda faktorer.

Det är viktigt att rådgöra med en kvalificerad hårtransplantationskirurg för att få en detaljerad kostnadsuppskattning för ingreppet och att överväga alla kostnader som är förknippade med ingreppet, inklusive eventuell uppföljningsvård eller ytterligare ingrepp. Det är också viktigt att överväga de potentiella riskerna och fördelarna med proceduren och väga dem mot kostnaden.

Det är viktigt att notera att kostnaden för en hårtransplantation vanligtvis inte täcks av försäkringen, eftersom det anses vara ett kosmetiskt ingrepp. Vissa försäkringar kan dock täcka vissa aspekter av proceduren, såsom kostnaden för mediciner eller användningen av anestesi. Det är viktigt att kolla med din försäkringsgivare för att förstå vad som täcks.

Hur många är håller en hårtransplantation?

Hårtransplantationsprocedurer, inklusive FUE (Follicular Unit Extraction) och FUT (Follicular Unit Transplantation), anses generellt vara permanenta lösningar för håravfall. När de transplanterade hårsäckarna framgångsrikt har ympats till mottagarområdet, bör de växa och fungera som vanligt hår.

Det är dock viktigt att notera att håravfall kan vara ett progressivt tillstånd, och det är möjligt för hår att fortsätta att tunnas ut eller dra sig tillbaka i andra delar av hårbotten även efter en hårtransplantationsprocedur. I vissa fall kan ytterligare hårtransplantationsprocedurer vara nödvändiga för att uppnå önskat resultat.

Det är också viktigt att följa instruktionerna från din hårtransplantationskirurg för att säkerställa bästa möjliga resultat, inklusive att ta hand om det transplanterade området och undvika aktiviteter som kan orsaka skada på det nyligen transplanterade håret.

Sammantaget kan hårtransplantation vara en effektiv och permanent lösning för håravfall, men det är viktigt att rådgöra med en kvalificerad hårtransplantationskirurg och ha realistiska förväntningar på resultatet av ingreppet.

Är det farligt med hårtransplantation?

Som alla medicinska ingrepp medför hårtransplantation vissa risker. Riskerna med hårtransplantation anses dock generellt vara låga när de utförs av en kvalificerad och erfaren klinik som utför hårtransplantation.

Några av de potentiella riskerna och komplikationerna i samband med hårtransplantation inkluderar:

 • Infektion: Det finns risk för infektion på donator- och mottagarstället. Denna risk kan minskas genom att följa instruktionerna från din hårtransplantationskirurg, inklusive korrekt sårvård och undvika aktiviteter som kan öka risken för infektion.
 • Ärrbildning: Det finns risk för ärrbildning på donator- och mottagarställena, även om detta är vanligare med den traditionella FUT-tekniken (Follicular Unit Transplantation) än FUE-tekniken (Follicular Unit Extraction).
 • Svårigheter att uppnå önskat resultat: Det finns en risk att det transplanterade håret inte växer så bra som förväntat, eller att det slutliga resultatet kanske inte motsvarar individens förväntningar. Denna risk kan minskas genom att konsultera med en kvalificerad och erfaren hårtransplantationskirurg och ha realistiska förväntningar på ingreppet.
 • Biverkningar av anestesi: Om allmänbedövning används under ingreppet finns det risk för biverkningar i samband med användning av anestesi, såsom illamående eller dåsighet.

Det är viktigt att diskutera de potentiella riskerna och fördelarna med hårtransplantation med en kvalificerad hårtransplantationskirurg och att följa deras instruktioner för att minimera risken för komplikationer.

Måste man raka av håret vid hårtransplantation?

Det är inte nödvändigt att raka allt hår på hårbotten innan en hårtransplantationsprocedur. Emellertid kan håret i donator- och mottagarområdena behöva trimmas eller rakas till en mycket kort längd för att möjliggöra extraktion och transplantation av hårsäckarna.

I FUE-tekniken (Follicular Unit Extraction) extraheras individuella hårsäckar från donatorområdet med hjälp av ett litet stansverktyg. Håret i donatorområdet trimmas vanligtvis till en längd av några millimeter för att möjliggöra extraktion av folliklarna.

I FUT-tekniken (Follicular Unit Transplantation) avlägsnas en hudremsa från donatorområdet och hårsäckarna dissekeras från remsan. Håret i donatorområdet trimmas vanligtvis till en längd av några millimeter eller rakas helt för att möjliggöra borttagning av hudremsan.

Håret i mottagarområdet kan också trimmas eller rakas till en mycket kort längd för att möjliggöra införandet av de transplanterade hårsäckarna.

Det är viktigt att diskutera hårförberedelsen med din hårtransplantationskirurg och följa deras instruktioner för att säkerställa bästa möjliga resultat. Håret kommer vanligtvis att växa tillbaka efter proceduren, och det slutliga resultatet bör smälta in med det omgivande håret.

Hur sover man efter en hårtransplantation?

Efter en hårtransplantationsprocedur är det viktigt att följa instruktionerna från din hårtransplantationskirurg för att säkerställa bästa möjliga resultat. Detta kan innefatta specifika instruktioner om hur man ska sova och ta hand om det transplanterade området.

Generellt rekommenderas att sova i upprätt eller halvupprätt ställning de första dagarna efter ingreppet för att minimera risken för svullnad och obehag. Detta kan uppnås genom att sova i en vilstol eller stötta upp dig med kuddar. Undvik att sova på mage eller sida, eftersom detta kan sätta press på det transplanterade området och potentiellt skada det nyligen transplanterade håret.

Det är också viktigt att undvika aktiviteter som kan orsaka trauma på det transplanterade området, såsom grov eller kraftig hårstyling, åtminstone under de första veckorna efter ingreppet. Följ instruktionerna från din hårtransplantationskirurg om hur man tar hand om det transplanterade området, inklusive eventuell nödvändig sårvård och användning av mediciner.

Sammantaget är det viktigt att följa instruktionerna från din hårtransplantationskirurg och ta väl hand om det transplanterade området för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Att tänka på efter hårtransplantation

Efter en hårtransplantationsprocedur är det viktigt att följa instruktionerna från din hårtransplantationskirurg för att säkerställa bästa möjliga resultat. Detta kan inkludera specifika instruktioner om vilka aktiviteter som ska undvikas eller försiktighetsåtgärder för att skydda det transplanterade området.

I allmänhet rekommenderas det att undvika aktiviteter som kan orsaka trauma på det transplanterade området, såsom grov eller kraftig hårstyling, åtminstone under de första veckorna efter ingreppet. Detta inkluderar att undvika åtsittande huvudbonader som kan sätta press på det transplanterade området och potentiellt skada det nyligen transplanterade håret.

Det är också viktigt att undvika aktiviteter som kan öka risken för infektion eller ärrbildning, som att simma eller delta i sporter som kan resultera i kontakt med det transplanterade området. Undvik att utsätta det transplanterade området för extrem värme eller kyla, och undvik att använda heta verktyg, såsom hårtorkar eller locktång, på det transplanterade området under åtminstone de första veckorna efter ingreppet.

FUE hårtransplantation resultat

Resultaten av en hårtransplantationsprocedur med FUE (Follicular Unit Extraction) kan variera kraftigt beroende på ett antal faktorer, såsom individens specifika behov och mål, kirurgens expertis och erfarenhet och individens allmänna hälsa.

I allmänhet bör resultatet av en FUE-hårtransplantation vara naturligt utseende och smälta in med det omgivande håret. Det transplanterade håret ska växa och fungera som vanligt hår, och det slutliga resultatet ska vara permanent.

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på resultatet av en FUE-hårtransplantationsprocedur och att diskutera dessa förväntningar med en kvalificerad och erfaren hårtransplantationskirurg. Kirurgen bör kunna ge dig före- och efterbilder av tidigare patienter, samt information om de potentiella resultaten av ingreppet för någon med dina specifika behov och mål.

Det är också viktigt att följa instruktionerna från din hårtransplantationskirurg före och efter proceduren, inklusive korrekt sårvård och undvika aktiviteter som kan orsaka skada på det nytransplanterade håret. Detta kommer att bidra till att säkerställa bästa möjliga resultat.

Vad är inre blygdläpparna?

Inre blygdläppar är ett par mjuka, fettkuddar som finns på kvinnors könsorgan. De är belägna inuti de yttre blygdläpparna och omsluter den inre delen av könsorganet, inklusive klitoris och de inre blygdbenen. Inre blygdläppar är mycket känsliga och kan förändras i storlek och färg när en kvinna är sexuellt upphetsad eller mottar andra stimuli. De är en viktig del av kvinnors reproduktiva system och spelar också en roll i sexuell njutning.

Var finns de inre blygdläpparna?

Inre blygdläpparna ligger under de yttre blygdläpparna, som sträcker sig nedåt från venusberget. Utrymmet mellan de två små blygdläpparna är känt som vestibulen, som huvudsakligen upptas av slidöppningen. Hos individer som ännu inte har haft samlag omges slidöppningen av en jämn bindväv som kallas mödomshinnan. Denna vävnad brister ofta under det första samlaget. Det finns kvinnor som önskar att återställa mödomshinnan (hymen), detta kan göras via ett ingrepp som heter hymenrekonstruktion.

Den kan dock också brista genom införande av en vaginal tampong, eller genom att delta i olika sporter, såsom ridning och cykling. Hos vissa individer kan mödomshinnan kvarstå även efter samlag, speciellt om vävnaden är flexibel. Därför är närvaron eller frånvaron av en mödomshinna en pålitlig indikator på sexuell erfarenhet.

Vid den främre korsningen av de två inre blygdläpparna ligger klitoris, som sitter ovanför urinrörsöppningen och vid blygdbenets nedre kant. Klitoris är ett mycket känsligt område som delvis täcks av klitorishuvan, liknande förhuden som täcker ollonet på penis. Posteriort möts blygdläpparna i ett område som kallas strängen eller på latin frenulum, som är ett hudveck längst ner i slidöppningen utformad för att sträcka sig under vaginalt samlag och förlossning.

Vad gör att inre blygdläpparna sticker ut?

Storleken och formen på blygdläpparna är unika för varje individ och kan variera under en persons liv. Du kan ha en större än den andra. Eller att de är så stora eller långa att de hänger utanför de yttre blygdläpparna. Hos vissa individer kan ett tillstånd som kallas hypertrofi uppstå där de mindre blygdläpparna kan förstoras och sticka ut utanför de stora blygdläpparna. Även om den exakta orsaken till hypertrofi av blygdläpparna inte är helt klarlagd, visar forskning att både genetik och andra faktorer, som hormonell aktivitet (t.ex. östrogen), kan spela en roll i dess utveckling.

Hypertrofi av en eller båda blygdläpparna kan ibland resultera i besvär och personlig oro över vulvans utseende. Det kan också störa dagliga aktiviteter, som att sitta eller gå, samlag och sport.

Dessutom kan det leda till kronisk irritation, smärta och ökad sannolikhet för infektioner. Oftast kan oro för utseendet på de inre blygdläpparna lindras genom att försäkra individer om att flera olika variationer i storlek och form är naturligt.

I vissa fall kan dessa problem dock orsaka betydande känslomässig och psykologisk ångest, så individer kan hänvisas till en mentalvårdsspecialist för rådgivning och screening för kroppsdysmorfa störningar. Om oron kvarstår efter rådgivning, kan operation erbjudas i form av blygdläppsplastik.

Vilken funktion har inre blygdläpparna?

Inre blygdläppar, också kallade labia minora, är små, mjuka strukturer som finns på insidan av de yttre blygdläpparna (labia majora). De tjänar flera viktiga funktioner:

 • Skydd: Inre blygdläppar skyddar de inre könsorganen från skada och infektioner genom att täcka och skydda klitoris, vaginöppningen och de inre slidan.
 • Sexuellt njutning: Inre blygdläppar innehåller många nervändar, vilket kan bidra till sexuell njutning under samlag eller annan sexuell aktivitet.
 • Reproduktivt system: Inre blygdläppar spelar också en viktig roll i reproduktivt systemet genom att hålla vaginan fuktig och skydda den mot infektioner.
 • Reglering av kroppstemperaturen: Inre blygdläppar hjälper också till att reglera kroppstemperaturen genom att hålla inre könsorganen svala och bekväma.

Det är viktigt att komma ihåg att alla människors kroppar är unika och att det finns stor variation i utseende och storlek på inre blygdläppar. Det finns ingen "normal" eller "rätt" utseende på inre blygdläppar, och det är viktigt att acceptera och respektera detta.

Under sexuell stimulering bidrar blygdläpparna till upphetsning av hela vestibulområdet och klitoris genom att sprida smörjning från körtlarna i slidan och runt den (t.ex. Bartholinkörtlar). Detta hjälper till att underlätta mer smärtfritt och angenämt vaginalt samlag. Blygdläpparna är en erogen zon för många och känsliga för beröring.

Många talgkörtlar, eller oljeproducerande, körtlar finns också i blygdläpparna och sträcker sig till hudytan av de yttre delar via kanaler. Talg, eller olja, som produceras av talgkörtlarna täcker ytan av blygdläpparna för att smörja och skydda de underliggande vävnaderna. Hos äldre individer, eller hos de som har låga östrogennivåer, blir huden på blygdläpparna tunnare och tappar ytfuktighet, vilket kan orsaka vaginal torrhet och smärta vid samlag.

Kan inre blygdläppar försvinna?

Inre blygdläppar är en normal del av den kvinnliga anatomin och kan inte försvinna. De inre blygdläpparna är två mjuka vävnadsformationer som finns på insidan av de yttre blygdläpparna och som täcker delar av könsorganen. De hjälper till att skydda könsorganen och hålla dem fuktiga och mjuka. Inre blygdläpparna kan vara mer eller mindre synliga beroende på olika faktorer, men de kan inte försvinna helt.

Det finns viss kirurgi som involverar att förändra eller reducera inre blygdläpparna, men det är en kontroversiell och komplex procedur som bör övervägas noga innan den görs. Kirurgi av inre blygdläppar kan innebära många risker och biverkningar, inklusive smärta, infektion, skador på könsorganen och förlust av sexuell funktion. Det finns också risk för psykiska och emotionella problem som kan uppstå som en följd av kirurgi på inre blygdläpparna.

Om du är orolig för utseendet på dina inre blygdläppar eller har frågor om deras funktion, bör du rådfråga en läkare eller annan vårdgivare. De kan ge råd och information om hur man bäst tar hand om och skyddar könsorganen.

Vilka är de yttre delarna?

Vulva är den del av könsorganet på utsidan av kroppen - dina blygdläppar, klitoris, vaginalöppning och öppningen till urinröret (hålet du kissar ur). Medan vaginor bara är en del av vulvan, säger många människor "vagina" när de verkligen menar vulva. Men vulvan har mycket mer än bara slidan.

Ingen vulva ser exakt likadan ut. Anatomin skiljer sig på ett eller annat sätt. Doft och färg, form och känsla kan skilja sig åt helt eller delvis. Men de består av samma delar i grunden.

 • Blygdläppar
  Blygdläpparna är hudveck runt din vaginala öppning. Labia majora (yttre blygdläppar) är vanligtvis fylliga och täckta med könshår. Labia minora (inre blygdläppar) är innanför dina yttre läppar. De börjar vid din klitoris och slutar under öppningen till din vagina.Läpparna kan vara korta eller långa, skrynkliga eller släta. Ofta är en läpp längre än den andra. De varierar också i färg från rosa till mörk brunaktig ton. Färgen på dina blygdläppar kan förändras när du blir äldre. Vissa människor har större yttre läppar än inre läppar, och många har större inre läppar än yttre läppar. Båda är känsliga och sväller när du är upphetsad.Om du tror att du har onormalt stora blygdläppar eller är osäker rekommenderar vi att du läser artikeln om stora eller långa blygdläppar. Det finns även kirurgiska ingrepp för att minska storlek på blygdläpparna. Detta är ett ingrepp som kallas blygdläppsplastik.
 • Klitoris
  Spetsen på klitoris (klitorisollonet) ligger högst upp på din vulva, där dina inre läppar möts. Allas är i olika storlek. Det kan vara så litet som en ärta eller så stor som en tumme. Klitoris spets täcks av klitorishuvan.Detta är dock bara början på klitoris. Den sträcker sig inuti kroppen, tillbaka och ner på båda sidor av slidan. Denna del är cirka 12 till 13 cm lång.Din klitoris är gjord av svampig vävnad som blir svullen när du är upphetsad (sexuellt). Den har tusentals nervändar - mer än någon annan del av människokroppen. Och dess enda syfte är att du ska må bra.För mer ingående länsning om klitoris hittar du här. Du hittar även kirurgiskt ingrepp klitorislyft här för att läsa om vad detta innebär.
 • Urinrörsöppningen
  Urinrörsöppningen är det lilla hålet som du kissar ur, som ligger strax under klitoris.
 • Slidöppning
  Slidöppningen eller som det också kallas ”vaginalöppningen” ligger precis under urinrörsöppningen. Det är där menstruations blod lämnar din kropp och även barn föds genom vaginalöppningen. En mängd olika saker kan föras in i din vagina, som fingrar, penisar, sexleksaker, tamponger och menstruationskoppar.
 • Anus
  Anus (rumphål) är öppningen till ändtarmen. Anus har massor av känsliga nervändar, så vissa människor upplever sexuell njutning från anal stimulering med penis, sexleksaker och fingrar.
 • Venusberg
  Venusberget är den fylliga delen ovanför din vulva. Efter puberteten är det täckt med könshår. Det täcker ditt blygdben. Om du lider av överflödig fettvävnad på ditt venusberg, rekommederar vi dig att läsa mer om fettsugning av venusberg här.

Vilka är de inre delarna?

De inre delarna av kvinnlig sexuell anatomi inkluderar:

 • Slida
  Slidan är ett rör som förbinder din vulva med livmoderhalsen och livmodern. Det är vad barn och mensblod lämnar kroppen genom. Det är också där man har sexuell penetration med en penis, fingrar, sexleksaker, menstruationskoppar och / eller tamponger.Din vagina är elastisk och både sväller och expanderar när du känner dig sexuellt attraherad eller upphetsad.Vaginan kan ofta upplevas torr och svidande vid samlag. Detta är vanligt förekommande av oftast helt naturliga orsaker. Det finns hjälp och behandling att få som du kan läsa mer om i vår ingånede artikel som du hittar här om vaginal torrhet.Om du upplever slapphet vid penetration i slidan kan en slidförsnävning vara något att läsa mer om.
 • Livmoderhals
  Livmoderhalsen delar din vagina och livmoder, som ligger precis mellan de två. Det ser ut som en munk med ett litet hål i mitten. Detta hål förbinder din livmoder och din vagina. Den låter ditt mensblod att passera ut och spermier att komma in. Din livmoderhals vidgas under förlossningen.Du kan vanligtvis känna livmoderhalsen i slutet av slidan om du för in fingrarna, en penis eller en sexleksak i slidan. Din livmoderhals skiljer din vagina från resten av kroppen, så saker som tamponger eller andra föremål kan inte "gå vilse" inuti dig.
 • Livmoder
  Livmodern är ett päronformat muskelorgan ungefär lika stort som en liten knytnäve. Det kallas livmodern eftersom det är där ett foster växer under graviditeten. Under sexuell upphetsning drar den nedre delen av livmodern sig upp mot naveln. Det är därför din vagina blir djupare när du är upphetsad.
 • Äggledare
  Äggledarna är 2 smala rör. De bär ägg från dina äggstockar till livmodern. Spermier reser genom dem för att försöka befrukta ditt ägg.
 • Äggstockarna
  Äggstockarna lagrar dina ägg. De producerar också hormoner, inklusive östrogen, progesteron och testosteron. Dessa hormoner styr saker som din menstruationsperiod och graviditet. Under puberteten börjar dina äggstockar släppa ett ägg varje månad. De gör det fram till klimakteriet. Ibland släpper dina äggstockar mer än ett ägg.
 • Bartholins körtlar
  Bartholins körtlar är nära din vaginala öppning. De släpper ut vätska som smörjer din vagina (gör den våt) när du är eller blir upphetsad.
 • Skenes körtlar
  Skenes körtlar är på vardera sidan av urinrörsöppningen. De släpper ut vätska under kvinnlig utlösning. De kallas också parauretral körtlar eller kvinnliga prostatakörtlar.
 • Mödomshinna
  Mödomshinnan eller i mediscinsk term ”Hymen” är den tunna, köttiga vävnaden som sträcker sig över en del av öppningen till slidan. Hymens varierar mycket i hur mycket av din vaginala öppning de täcker, och de kan ibland (men inte alltid) rivas upp och orsaka blödningar de första gångerna du har penetrering i slidan.Det finns ett ingrepp för att återställa mödomshinnan som är omdiskuterat och som du kan läsa mer om under Hymenrekonstruktion.
 • G-punkt
  G-punkten, eller Gräfenberg-fläcken, ligger några centimeter inuti slidan på framväggen. Din G-punkt kan svälla när du är upphetsad. Vissa människor gillar känslan av att få sin G-punkt stimulerad.

Stora eller hängande blygdläppar kan bero på ett tillstånd som kallas blygdläppshypertrofi, men det kan också vara helt normalt. Blygdläppar finns i olika storlekar och kanske inte ens är symmetriska.

Men om du märker att blygdläpparna har blivit större, kanske du vill boka tid hos din vårdgivare. Tänk på att blygdläppshypertrofi inte alltid behöver behandling - det beror på vilka symtom (om några) du har.

Den här artikeln diskuterar orsakerna till stora blygdläppar, symtom du kan ha och när du ska prata med en vårdgivare. Att läsa mer och skaffa sig kunskap om kroppen kan vara ett bra steg till att veta om du är den enda eller om det finns många kvinnor som har olika stora blygdläppar.

Vad är blygdläppar?

Blygdläpparna är vulvans läppar (externa kvinnliga könsorgan). De yttre blygdläpparna kallas även för ”labia majora” och de inre läpparna kallas för ”labia minora”. Blygdläpparnas funktion är att skydda klitoris och slidan från trauma.

Vad orsakar stora eller långa blygdläppar?

Det finns ingen tydlig orsak till att blygdläpparna är stora eller hänger ut. I motsats till vad vissa tror, orsakas det inte av onani eller en sexuellt överförbar infektion. Möjliga orsaker till stora blygdläppar inkluderar:

 • Genetik: Vissa människor föds med stora eller olikformade blygdläppar.
 • Hormonella händelser: Blygdläpparna kan ändras i storlek under puberteten eller efter förlossningen.
 • Åldrande: Förändringar över tid kan leda till blygdläppshypertrofi.
 • Restriktiva kläder: Att regelbundet bära kläder som sitter tätt mot blygdläpparna kan leda till förändringar.
 • Aktiv cykling: Människor som är inbitna eller tävlingsinriktade cyklister kan uppleva upprepade trauman i området som leder till utvecklingen av ett skyddande fettlager i blygdläpparna.

Symptom vid stora blygdläppar

De flesta personer med blygdläppshypertrofi upplever inga symtom eller obehag relaterade till det, medan andra kan få symtom.

Hypertrofi i blygdläpparna drabbar oftast bara inre blygdläpparna, men kan påverka även yttre blygdläpparna eller båda. Det kan påverka en eller båda sidor. Du kan födas med större blygdläppar, eller så kan det utvecklas med tiden.

Symtom kan inkludera:

 • Irritation av blygdläpparna: Särskilt om blygdläpparna sticker ut utanför de stora blygdläpparna, kan överskotts vävnad lätt irriteras av mensskydd eller åtsittande kläder som baddräkter, strumpbyxor eller trikåer. I vissa fall kan bara trycket av att sitta i en hård stol orsaka irritation eller smärta i blygdläpparna.
 • Obehag under träning eller penetrerande sex: Detta orsakas av friktion mot överflödig vävnad under aktiviteter inklusive löpning, ridning, cykling och samlag. Detta är ofta förekommande när inre blygdläpparna hänger utanför de yttre.
 • Hygienproblem: En större blygdläpp kan komplicera användningen av tamponger eller menskoppar. Det kan också vara svårt eller smärtsamt att rengöra mellan läpparna.
 • Återkommande infektioner: Svårigheter att rengöra de yttre könsorganen kan leda till återkommande bakteriell överväxt och svampinfektioner.
 • Självmedvetenhet: Om blygdläpparna är stora kan det skapa en synlig bula i åtsittande kläder som baddräkter och underkläder, vilket i folkmun ofta kallas ”kameltå” som vissa människor kan känna sig självmedvetna om.

När man ska träffa en vårdgivare

Om du inte har några symtom på blygdläppshypertrofi, behöver du inte oroa dig för att få behandling för det. Du bör dock ta upp det med din vårdgivare om:

 • Du har symtom som påverkar ditt liv
 • Du har återkommande infektioner
 • Du har mycket ångest eller negativa känslor angående dina blygdläppar

Det är typiskt för blygdläpparna att svälla under sexuell upphetsning, men om dina blygdläppar sväller och inte återgår till normal storlek bör du prata med din läkare.

Diagnos

Vårdgivare har inte specifika tester eller bildbehandling som de använder för att diagnostisera blygdläppshypertrofi eftersom det inte finns allmänt accepterade riktlinjer för detta tillstånd. En vårdgivare ställer vanligtvis diagnosen blygdläppshypertrofi baserat på en bäckenundersökning och eventuella vaginala eller blygdläppssymptom du kan ha.

Om din vårdgivare tror att dina blygdläppar ligger inom normala parametrar eller att din oro över hypertrofi är överdriven, kan de undersöka dig för kroppsdysmorfisk störning.

Detta beskriver ett psykiskt tillstånd som gör att du ser din kropp på ett orealistiskt sätt och är besatt av upplevda brister.

Genomsnittlig storlek på blygdläpparna

Blygdläpparnas storlek varierar mycket. En studie av 200 tilldelade kvinnor som inte sökte blygdläppsrelaterad plastikkirurgi fann att den genomsnittliga storleken på blygdläpparna var 19 mm breda och 35,5 mm långa.

Stor blygdläppcysta

Din vårdgivare kan också kontrollera dig för Bartholin-körtelcystor för att se om det kan orsaka dina symtom. Bartholins körtlar ligger bredvid blygdläpparna nära slidöppningen. Dessa körtlar ger smörjning och kan i vissa fall bli blockerade och utveckla en cysta eller, vid en infektion, en böld.

Till skillnad från blygdläppshypertrofi, som är enhetlig, tenderar en cysta att vara ensidig och orsakar en ärtformad knöl som du kan känna eller om den är av större storlek även se.

Behandling av stora blygdläppar

De flesta människor som går till sin vårdgivare som är oroade över blygdläppshypertrofi har faktiskt inte det, men kan känna sig generad över deras blygdläppars utseende. I dessa fall kan behandlingen innefatta utbildning om den stora variationen i vad som anses vara "normalt" och rådgivning för kropps acceptans. Och om det går att operera eller inte.

I de flesta fall av sann blygdläppshypertrofi behöver tillståndet inte behandlas. Om du har besvärande symtom relaterade till blygdläpparna har du dock ett kirurgiskt alternativ som kallas blygdläppsplastik som kan:

 • Minska storleken på blygdläpparna
 • Hjälp till att eliminera symtom
 • Hjälper dig att må bättre om blygdläpparnas utseende

Hittills är detta den enda kända behandlingen för att eliminera symtomen på blygdläppshypertrofi.

Blygdläppsplastik

Blygdläppsplastik är ett polikliniskt ingrepp där man opererar blygdläpparna. Detta utförs vanligtvis av plastikkirurger. De tar bort vävnaderna med kirurgiska ingrepp.

Flera kirurgiska tekniker används:

 • V-plastik: Bäst lämpad för där minimal förstoring föreligger av blygdläpparna, denna teknik innebär att man avlägsnar en liten bit vävnad i form av ett V i mitten av blygdläppen och sedan syr man ihop snittet. Detta gör att övergripande konturen av blygdläpparna bevaras.
 • Direkt excision: Vävnader skärs bort med ett rakt snitt, men den naturliga formen och strukturen på blygdläpparna går förlorade, ett ärr kan vara synligt och det estetiska resultatet anses allmänt vara dåligt. Fördelen är att det går att samtidigt reducera vävnaden runt klitoris vilket även blir ett ingrepp som kallas för klitorislyft.

Blygdläppsplastik tar vanligtvis mindre än en timme och kan utföras med antingen lokal eller generell anestesi. Återhämtningen förväntas i allmänhet ta cirka sex veckor.

Ett ord från oss på Kliniklistan

Om du är orolig för utseendet på dina blygdläppar kan du vara säker på att varje persons är unik och att dina förmodligen inte ligger utanför det genomsnittliga intervallet. Om du har symtom, tveka inte att ta upp dem med din vårdgivare. Att gå till botten med vad som orsakar dem är det första steget mot att må bättre, både fysiskt och känslomässigt.

Själva klitoris är egentligen på utsidan bara en vävnad som känns lite ”svampig”. När du blir upphetsad eller stimulerad så sväller den och blodtillförseln ökar och i takt med det ökar även känsligheten. Eftersom klitoris är den delen av kroppen som har flest nervänder är det också därför den är så känslig.

Vart sitter klitoris och hur hittar jag den?

Klitoris är en könsorgan som finns på främre delen av kvinnans underliv. Det är en liten knopp som sitter på toppen av den inre blygdbenet, precis ovanför urinröret. Den är ofta täckt av en liten hudflik kallad klitorishuvan. För att hitta klitoris kan du försiktigt dra tillbaka huden på klitorishuvan med hjälp av ett par fingrar.

Du kan också försöka följa linjen av de inre blygdbenen med dina fingrar från den övre delen av venusberget (den runda delen som omgärdar slidöppningen) till klitoris. Det kan vara lite olika var klitoris sitter hos olika personer, så du kan behöva experimentera lite för att hitta den. Det kan också vara bra att prata med en vårdgivare, såsom en gynekolog eller en sjuksköterska, om du har frågor eller behöver hjälp att hitta din klitoris.

Det kan även vara så att du har svårt att skymta din klitorisspets och det kan skapa problematik för dig att njuta fullt ut. Då kan det vara till hjälp med ett klitorislyft för att få fram din klitoris tydligare under huvan för att kunna njuta lättare eller mer intensivt.

Hur gör jag för att hitta min klitoris själv?

Okej, låt oss nu lokalisera klitorishuvan och komma innanför huvan till själva spetsen på klitoris:

 • Se först till att ha en handspegel och klä av dig.
 • Ställ dig på golvet vid en säng eller stol, och sätt ena benet på kanten av sängen eller stolen så att du särar öppet med benen.
 • Placera spegeln så att du kan se den och samtidigt din vulva i spegeln.
 • Använd din fria hand till att sära på både dina inre och yttre blygdläppar.
 • Titta nu högst upp din ”slits” och följ gränsen till dina inre blygdläppar. Du kommer att se en triangulär där det finns en liten, liten utbuktning.
 • Den utbuktningen är huvan på din klitoris. Sätt nu ett finger på huvan och dra tillbaka huvan upp mot dig. Det borde blotta själva klitorisollonet som skyddas under huvan.

Hur stor är min klitoris?

Storleken på ditt klitorisollon kan vara så liten som en mindre ärta upp till storleken av en mindre tumme.

Det finns ingen "rätt" storlek på en klitoris, eftersom alla människor är olika. Klitoris är en mycket känslig sexuellt organ som finns hos både kvinnor och transpersoner, och den kan vara olika stor hos olika individer. Klitoris kan vara mellan en halv centimeter och tre centimeter lång när den inte är upphetsad, men den kan svälla upp och bli större när den är sexuellt upphetsad. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något "rätt" sätt att se ut eller fungera sexuellt, och det är viktigt att respektera alla individers olikheter och att alla är värda och respekterade oberoende av hur de ser ut eller fungerar.

Men själva klitorisollonet som du kan se är bara toppen av klitoris. Klitoris sträcker sig nämligen in i din kropp, bakåt och ner längst båda sidor av din slida. Denna del kallas ofta för ”skaftet” vilket är cirka 12 till 13 centimeter. Därför kan det för många kvinnor vara skönt med stimulans längst blygdläpparna.

Normalt förblir slidans väggar smorda med ett tunt lager klar vätska. Hormonet östrogen hjälper till att behålla den vätskan och håller slemhinnan i din slida frisk, tjock och elastisk.

En sänkning av östrogennivåerna minskar mängden tillgänglig fukt. Och det är då besvär och problem med torra slemhinnor i underlivet uppstår. Många kvinnor upplever torra och sköra slemhinnor som gör ont av flera olika skäl. Det är ett vanligt problem och kan hända i alla åldrar av ett antal olika orsaker

Det kan verka som en mindre irritation. Men bristen på vaginal fukt kan ha en enorm inverkan på ditt sexliv. Lyckligtvis finns flera behandlingar tillgängliga för att lindra vaginal torrhet.

Orsaker till en torr vagina

Det finns många olika orsaker till en torr vagina, inklusive:

 • Ålder: Östrogenproduktionen minskar under klimakteriet, vilket kan leda till en torr vagina.
 • Medicinering: Vissa läkemedel, såsom antidepressiva medel och blodtrycksmediciner, kan orsaka torrhet i vagina.
 • Hormonförändringar: Förändringar i hormonnivåer, till exempel under graviditet eller amning, kan orsaka en torr vagina.
 • Sjukdomar: Sjukdomar som Sjögrens syndrom, en sjukdom som påverkar kroppens förmåga att producera saliv och tårar, kan orsaka en torr vagina.
 • Rökning: Rökning kan minska blodcirkulationen i kroppen, inklusive i vagina, vilket kan leda till torrhet.
 • Klimatfaktorer: Viss klimatförändring kan påverka fuktnivån i vagina.
 • Hygienprodukter: Användning av vissa tvålar och duschprodukter kan orsaka en torr vagina.
 • Stress och trötthet: Stress och trötthet kan påverka kroppens förmåga att producera östrogen, vilket kan leda till torrhet i vagina.

Om du upplever en torr vagina bör du rådfråga en läkare för att ta reda på orsaken och få råd om behandling.

Diagnos vid torr slida

All sveda, klåda eller obehag i slidan är värt att ringa till din läkare eller gynekolog. De kommer att fråga om din tidigare hälsa och ta reda på hur länge du har haft symtom och vad som verkar göra dem värre eller bättre.

Din läkare kommer att göra en gynekologisk undersökning och kontrollera din vagina för eventuell tunnhet eller rodnad. Undersökningen kommer att hjälpa till att utesluta andra möjliga orsaker till ditt obehag, inklusive en vaginal eller urinvägsinfektion. Läkaren kan också ta bort celler från din slidvägg eller livmoderhals för ett gynekologiskt cellprov.

Medicinsk behandling

Den vanligaste behandlingen för vaginal torrhet på grund av låga östrogennivåer är lokal östrogenbehandling. Dessa ersätter en del av det hormon som din kropp inte längre tillverkar. Det hjälper till att lindra vaginala symtom, men det lägger inte lika mycket östrogen i blodomloppet som den hormonbehandling du tar i tabletter.

De flesta kvinnor använder en av tre typer av vaginalt östrogen:

 • Ring (Estring): Du eller din läkare för in denna mjuka, flexibla ring i din vagina där den släpper ut en stadig ström av östrogen direkt till vävnaderna. Ringen byts ut var tredje månad.
 • Tablett (Vagifem): Du använder en engångsapplikator för att lägga en tablett i slidan en gång om dagen under de första två veckorna av behandlingen. Sedan gör du det två gånger i veckan tills du inte längre behöver det.
 • Kräm (Östradiol, Premarin): Du använder en applikator för att få in krämen i slidan. Du kommer vanligtvis att applicera krämen dagligen i 1 till 2 veckor och sedan minska till en till tre gånger i veckan enligt anvisningar från din läkare.

Alla östrogenprodukter kan ha biverkningar, såsom vaginal blödning och bröstsmärtor. Lokal östrogen kanske inte rekommenderas när du:

 • Har bröstcancer, speciellt om du tar en aromatashämmare
 • Har en historia av endometriecancer
 • Har vaginal blödning men vet inte varför
 • Är gravid eller ammar

Det finns inte mycket forskning om långvarig användning av lokalt östrogen, men läkare tror att det är säkert.

Andra produkter mot torr vagina

Du kan köpa en vaginal fuktighetskräm som Replens vaginalgel på ditt lokala apotek eller stormarknad.

Ta dig tid innan du har sex för att se till att du är helt avslappnad och upphetsad. Applicera ett vattenbaserat glidmedel för att hjälpa dig njuta mer av samlaget.

Undvik att använda duschar, bubbelbad, parfymerade tvålar och lotioner runt det känsliga vaginalområdet. Dessa produkter kan förvärra torrhet.

Hur djup är en vagina (slida)?

En kvinnas vagina är ett könsorgan såväl som en del av förlossningskanalen. Precis som kvinnor kan ha olika storlekar på bröst, händer och fötter, kan storleken och djupet på vaginan också variera.

Enligt en studie är det genomsnittliga djupet av en vagina cirka 10 centimeter. Andra källor tyder på att det genomsnittliga storleksintervallet kan vara cirka 7,6–18 cm.

Dessa variationer i storlek är dock vanligtvis inte uppenbara, inte ens för en sexpartner.

Slidans storlek och utseende

En rapport i BJOG: En internationell tidskrift för obstetrik och gynekologi sa att det genomsnittliga djupet på vaginan är cirka 10 cm, men att vaginalt djup och utseende kan variera kraftigt.

I själva verket kan djupet av vaginan (från öppningen till spetsen av livmoderhalsen) mäta upp till cirka 18 cm.

Slidan är kanalen till livmoderhalsen, som separerar livmodern och slidan.

Flera typer av vävnad kantar insidan av slidan, inklusive slemhinnan. Slemhinnan är uppbyggd av specialiserade celler som utsöndrar en smörjande vätska, som hjälper slidväggarna att sträcka sig.

Den yttre delen av de kvinnliga könsorganen är vulva. Vulvan inkluderar de yttre och inre blygdläpparna (Labia minora och majora) - de läppliknande delarna av de kvinnliga könsorganen.

Utseendet på vulvas varierar kraftigt. Huden kan ha samma färg eller mörkare än resten av kroppen. De yttre blygdläpparna kan variera från cirka 7 till 12 cm i längd.

Klitoris varierar från cirka 5 till 35 mm) i storlek men sväller och förstoras om en kvinna är upphetsad.

Vad påverkar vaginalstorleken?

Slidans storlek och djup förändras i vissa situationer. Den kan sträckas för att rymma införandet av en tampong, ett finger eller en penis.

Under upphetsning flödar mer blod till slidan. Detta gör att slidan förlängs och livmoderhalsen, eller livmoderns spets, lyfts upp något, vilket gör att mer av en penis, finger eller sexleksak får plats i slidan.

Medan en slida expanderar under upphetsning, kan en stor penis eller sexleksak fortfarande orsaka obehag vid sex.

Hur förändras slidan över tid?

Slidan kommer inte att förändras i utseende, eftersom den är inre. Faktum är att forskning inte har hittat någon koppling mellan djupet av en persons vagina och deras ålder.

Däremot kan blygdläpparna verka mindre med tiden. Det beror på att mängden östrogen i kroppen minskar med åldern, vilket kan minska fett och kollagen.

Könsorganen kan också se ut att ändra färg, bli ljusare eller mörkare med hormonella förändringar över tiden.

Vissa kvinnor kan uppleva att deras slida känns annorlunda efter förlossningen. Även om vävnaderna i slidan sträcker sig för att rymma ett barn, är detta inte permanent.

Forskning har inte funnit någon skillnad i vaginal längd mellan kvinnor som hade fött barn och de som inte hade fött barn.

Om en person tror att deras slida känns annorlunda efter förlossningen, kan en läkare rekommendera knipövningar, som innebär att man klämmer och släpper de muskler som används för att kontrollera urinering för att hjälpa till att stärka bäckenbotten.

Vaginastorlek och penislängd

Den genomsnittliga erigera penisen är cirka 33 procent längre än den genomsnittliga slidan. Även om storleken på både penis och vagina kan variera, kan dessa organ vanligtvis rymma varandra.

En studie från 2015 fann att den genomsnittliga penislängden var drygt 13 cm. Vissa kvinnor kan rapportera obehag om deras sexpartner har en penis som är större än genomsnittet.

Det kan vara smärtsamt eller obehagligt om ett föremål som en penis eller sexleksak träffar livmoderhalsen. Att ha adekvat smörjning och att kommunicera eventuellt obehag till en partner kan hjälpa till att hålla sexuell aktivitet njutbar.

Egenvårdstips

Tips för att hålla slidan frisk inkluderar:

 • Undvika att skölja eller använda starkt doftande badprodukter, tamponger eller hygiensprayer för kvinnor
 • Byta våta kläder och baddräkter så snabbt som möjligt för att minska risken för infektion
 • Byt ofta bindor och tamponger
 • Använda skydd under sexuell aktivitet
 • Avstå från att bära kläder som är för åtsittande, vilket kan bidra till irritation och överdriven svett
 • Kissa efter sex för att minska risken för urinvägsinfektioner (UVI)

Att ta med sig

Djup och utseende på slidan varierar mycket mellan individer. Vanligtvis är slidans djup mellan 7,6 – 18 cm.

Slidan är ett organ som är utformat för att rymma både förlossning och sexuell aktivitet. Men om en kvinna upplever smärta under sex på grund av vad hon uppfattar som en grund slida, bör hon prata med sin läkare.

Läkare kan undersöka alla bakomliggande orsaker till smärtan och kan hänvisa någon till en specialist. En specialist kan rekommendera bäckenbottenterapi eller sexterapi, vilket kan göra sexet mer njutbart oavsett vaginalt djup.