New Hair Clinic i Göteborg

New Hair Clinic i Göteborg är en klinik för hårtransplantation. Kliniken har funnits sedan 1992, och var en av pionjärerna inom hårtransplantation i Sverige på den tiden. Sedan byttes ägare och personal i mellan 2010 och 2020 vilket fick kliniken att tappa anseende och förtroende på marknaden. Anklagelser och stämningar följdes tätt mot kliniken. Och än idag återkommer flertalet patienter till kliniken för att få skadestånd eller kostnadsfria operationer för misslyckade hårtransplantationer. Detta gör det svårt för New Hair Clinic att upprätthålla en auktoritet på marknaden till fördel för flertalet andra kliniker med gott anseende och resultat.

Kliniken förlorade även sitt anseende internationellt och nationellt då ISHRS drog in deras certifikat.

New Hair Clinic i Göteborg är bara en adress till ett hotell där dom vid förbokningar utför sina konsultationer under några inhyrda timmar. Inga ingrepp utföres där utan alla ingrepp utföres på New Hair Clinic i Lund.

 

*Inget av det som nämns på denna sidan är antydningar eller påståenden som tagits ur luften. Allt som är skrivet här kan i händelse av krav från myndigheter verifieras med konkret bevisning.

Uppdatering: 2020-10-30

Man har ytterligare tillträtt med ny VD på mindre än 2 veckor efter att den föregående tillträtt. Det verkar vara skakigt på kliniken inte bara med deras anseende utan även med själva ledningen. Men denna uppdatering skall inte bara handla om tråkigheter- Vi upptäckte ett skrattretande inslag. New Hair Clinic har inte bara lyckats byta sin varumärkes profil. De har samtidigt inte riktigt koll på tid och rum. De återger på flera platser att de finns i Lund & Uppsala. Men samtidigt på andra platser återges att de finns i Lund, Stockholm & Göteborg. Och nja, Göteborg vet jag inte om man kan kalla det. De hyr ett hotelrum på Hotel Eggers i Göteborg där de har sina konsultationer.

Men det som som också återges är att, vi citerar ”Välkommen till våra svensklicensierade läkare och specialister i Lund och Uppsala. Vi har utfört hårtransplantationer och PRP-behandlingar i 30 år!”. Detta är dock lite märkligt då PRP behandlingar inte har utförts för hårpatienter i 30 år. Men då såg vi en sak till, finn 5 fel.

New Hair Clinic

Denna bild är en skärmbild av deras meny. Det dom återger är ”30 år” från 1992 – 2022? Vad dagens kalenderår är så vitt man känner till idag så är det 2020. Men tydligen så känner inte alla till detta. Eller så försöker man framstå som större och starkare på marknaden med drastiska åtgärder när man inser att man tappat all kompetens vilket man kan läsa om längre ner.


 

Uppdatering: 2020-09-28

Än har ingen återkoppling skett från klinikens advokat på skrivelsen som sändes ut som svar på deras taktik att försöka tysta någon. Men en ny VD har tillträtt och man har så även bytt sitt figurativa varumärke. Vi avvaktar lite till på en återkoppling, annars så kommer vi att publicera det material vi har från deras skrivelse och svaret som skrevs tillbaka till dem.


 

Uppdatering: 2020-07-10

Publiceras inom kort om hur New Hair Clinic Sweden AB ställer sig till denna artikeln och vill tysta den. Men först skall vi avpersonifiera brevet från deras advokat, för att sedan publicera brevet i sin helhet tillsammans med vårt svar på det brevet. Detta kommer visa ytterligare hur kliniken handskas med sitt rykte genom att hota individer.


 

Uppdatering: 2020-03-02

New Hair Clinic har nu även fått indragen certifiering ifrån ISHRS då de inte uppfyller kraven för denna. ISHRS är en internationell certifiering som styrker att kliniken har den uppdateringen och kompetens som man anser kliniken skall inneha för att utföra hårtransplantationer enligt riktlinjer och patientsäkerhet.

Detta betyder att New Hair Clinic har tappat sitt anseende inom branschen och detta styrker i sin tur tidigare skrift där vi varnar för denna klinik.


 

Publicerat 2019-09-12

Sedan i slutet av år 2018 fram till så sent som september 2019 har New Hair Clinic präglats av konflikter i styrelse, personal och arbetsrätt. Liksom avsiktlig spridning av patientinformation och journaler på närmare 1200 unika patienter.

De har strukturerat om hela sin webbplats då de slutade betala för beställda tjänster inom IT och, de har kommit i tvist med samtliga heltidsanställda läkare. Detta har medfört att dessa inte längre finns tillgängliga på kliniken utan är endast med för syns skull. Att de har heltidsanställda läkare på kliniken är felaktigt och detta är något som man kan anse vara suspekt då kliniken framhåller att de har funnits på marknaden inom hårtransplantation sedan 1992, men sanningen är att de rekonstruerade kliniken och startade upp en ny med ovan namn och nytt organisationsnummer för att de fick påpassning från Skatteverket. Men all den information återfinns på Alla Bolag samt vid kontakt med Skatteverket.

New Hair Clinic ligger i tvist med samtliga tidigare läkare och så även annan personal & konsulter.

Det finns även tydliga bevis som kan tas emot om man önskar på att kliniken håller på med skattebrott i med det att de inte redovisade någon moms till skatteverket vilket kan fås ut av skatteverket och då främst gäller åren 2018 och bakåt. Det finns även mejl kopior som spridits där ***** på New Hair Clinic uppmanar anställda till att lura patienterna till att betala moms men att denna sedan inte skall redovisas.