New Hair Clinic har gått i konkurs 2022

Vi visste att denna dag skulle komma snarare förr än senare. Men nu är det även ett faktum.

Kliniken överlevde inte sitt eget 30-års jubileum. Även om man firade detta stort så firade man för tidigt i detta fall. Bara ett par dagar tidigare så skrev vi om att kliniken blivit bedömda av IVO vilket fick spridning i medierna. Mer om siffror och konkursförfarande kan du läsa om på Alla Bolag.