Smärta i armen

19 mars 2024
Smärta i armen är ett mycket vanligt symtom. Du kan ha ont i vänster arm, höger arm eller båda. Behandlingen beror på orsaken. Du kan behandla lindrig smärta hemma, men du bör söka vård för svårare, plötslig eller långvarig smärta.
Innehåll:

Överblick

Vad är smärta i armen?

Smärta i armarna är ett vanligt symtom med många olika orsaker. Du kan ha smärta, obehag eller ömhet var som helst från axlarna ner till fingrarna. Du kan ha ont i vänster arm, höger arm eller båda. Du kan också uppleva klåda, domningar eller svullnad. Armsmärta kan börja plötsligt eller utvecklas gradvis.

Armsmärta kan uppstå på grund av allmänt slitage eller överanvändning. Du kan också ha en skada eller en nerv i kläm. Vissa hälsotillstånd, som artrit, kan också orsaka smärta i armen. Orsaker till armsmärta kan vara relaterade till många olika delar av din kropp, inklusive din:

 • Muskler.
 • Ben.
 • Senor.
 • Ligament.
 • Nerver.
 • Vener.
 • Leder.
 • Hud.

Var i armen finns hjärtinfarktsmärta?

Smärta i vänster arm – tillsammans med tryck över bröstet, andningssvårigheter och illamående – kan ibland vara ett symtom på en hjärtinfarkt. Om du har ont i armen efter en hjärtinfarkt är det viktigt att omedelbart söka läkarvård.

Möjliga orsaker

Vilka är de vanligaste orsakerna till smärta i armen?

Orsakerna till smärta i armarna varierar kraftigt, från skador till allvarliga hälsotillstånd som kräver omedelbar behandling.

Överbelastningsskador

En av de vanligaste orsakerna till smärta i armen är överbelastning. Det finns många olika typer av överanvändningsvillkor, inklusive:

 • Slemsäcksinflammation: Slemsäcksinflammation är ett tillstånd som uppstår när dina slemsäckar – vätskefyllda säckar som ger dämpning mellan muskler, ben och vävnader – svullnar upp och orsakar smärta och obehag.
 • Rotatorkuffen riva: En rotatorkuffen riva är en smärtsam skada på rotatorkuffen, en grupp av senor och muskler som hÃ¥ller axelleden stabil. Denna typ av bristning orsakar axelsmärta och ibland oförmåga att använda armen.
 • Tendinit: Tendinit (eller tendinit) är ett smärtsamt tillstånd som uppstår när inflammation uppstår i senorna mellan dina ben och muskler. Detta kan hända på många olika platser, inklusive dina biceps (biceps tendinit) och handled (handledstendinit eller de Quervains tendinit).
 • Tennisarmbåge (lateral epikondylit) eller golfarmbåge (medial epikondylit): Båda dessa tillstånd kan inträffa när du överbelastar senorna i armbågen. Tillståndet kan leda till inflammation, degeneration och bristning.

Traumatiska skador

Traumatiska skador på armen kan uppstå på grund av trauman som bilolyckor eller fall.

 • Humerusfraktur: En humerusfraktur är när du bryter överarmsbenet (humerus). Om du får en fraktur på överarmsbenet får du ont i överarmen och kan behöva opereras.
 • Scaphoideusfraktur: En skafoideusfraktur är en typ av bruten handled. Det uppstår när du bryter ditt skafoideumben, som är ett litet ben nära basen av tummen.
 • Smith-fraktur: En Smith-fraktur är en annan typ av bruten handled. Det kan uppstå när du faller på handleden när den är böjd inåt mot kroppen.
 • Boxarfraktur: En boxarfraktur är en typ av handfraktur. Det uppstår när du bryter nacken på ditt femte metakarpalben som förbinder lillfingret med handleden.

Andra skador

Du kan skada armen på många andra sätt, bland annat:

 • Karpaltunnelsyndrom: Karpaltunnelsyndrom är ett tillstånd som uppstår när du trycker ihop medianusnerven i handleden, vilket kan orsaka smärta och domningar i hela handen.
 • Stukningar: Stukningar är skador som uppstår när du sträcker eller sliter ett ligament runt en led. Du kan stuka ett ledband i handleden, armbågen eller axeln.
 • Plexus brachialis-skada: En plexus brachialis-skada uppstår när du upplever plötslig skada på plexus brachialis, ett nervnätverk som sträcker sig från ryggmärgen i nacken ner genom armarna.

Artrit

Artrit är ett smärtsamt tillstånd som orsakar stelhet och inflammation i lederna. Det finns mer än 100 typer av artrit, och många av dem kan drabba dina armar, handleder och händer.

 • Artros: Artros är en typ av artrit som uppstår när brosket som kantar dina leder börjar slitas ner, vilket gör att dina ben gnuggar mot varandra.
 • Reumatoid artrit: Reumatoid artrit är en typ av artrit som uppstår när ditt immunförsvar attackerar vävnaderna som kantar dina leder. Det påverkar ofta dina fingrar, händer och handleder.
 • Psoriasisartrit: Psoriasisartrit är en typ av inflammatorisk artrit. Det är förknippat med en hudsjukdom som kallas psoriasis.

Hjärtrelaterade tillstånd

Armsmärta, särskilt smärta i vänster arm, kan ibland komma från hjärtrelaterade tillstånd, som:

 • Kärlkramp: Kärlkramp är när du har bröstsmärtor eftersom ditt hjärta behöver mer syrerikt blod. Det kan vara ett tecken på en hjärtsjukdom, som hjärtsjukdom. Bröstsmärta från kärlkramp kan stråla ut i armarna.
 • Djup ventrombos (DVT): Djup ventrombos kan uppstå när du har en blodpropp i en av dina djupa vener. Detta kan hindra ditt blod från att flöda korrekt.
 • Hjärtinfarkt (hjärtinfarkt): En hjärtinfarkt inträffar när blodflödet till hjärtat upphör eller är lägre än vanligt. Detta är ett allvarligt hälsotillstånd som kräver omedelbar läkarvård.

Övriga villkor

Andra tillstånd som kan orsaka smärta i armen inkluderar:

 • Klämd nerv: En klämd nerv betyder att omgivande vävnader komprimerar en av dina nerver. Det kan orsaka smärta, stickningar och domningar i olika delar av kroppen, inklusive armarna.
 • Thoracic outlet syndrome (Thoraxutloppssyndrom) uppstår när något komprimerar blodkärlen eller nerverna i övre delen av bröstet eller nedre delen av nacken. Detta kan stråla ut i armarna och orsaka smärta i överarmen.
 • Diskbråck i livmoderhalsen: Ett diskbråck är en reva eller läcka i en av diskarna som ligger mellan dina kotor. När detta inträffar i halsryggraden (i nacken) kan det leda till smärta i armen.
 • Axelimpingementsyndrom: Om du har ont i axeln när du lyfter armen kan du ha axelimpingementsyndrom. Med detta villkor gnuggar den övre ytterkanten av ditt skulderblad mot rotatorkuffen under den.

Vård och behandling

Hur kan jag lindra smärta i armen?

Om du har ett lindrigt fall av smärta i armen, som smärta från överanvändning, kan du utföra VIKE-metoden. VIKE står för:

 • V – Vila: Vila armen så mycket du kan.
 • I — Is: Applicera is på området i 15 minuter åt gången.
 • K — Kompression: Linda försiktigt in armen i ett bandage.
 • E — Elevation: Lyft armen över hjärtat.

Du kanske också vill prova att försiktigt stretcha och massera dina armmuskler. Beroende på ditt tillstånd kanske du vill prova ett receptfritt smärtstillande läkemedel, som paracetamol (Alvedon®) eller ett icke-steroidt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) (Voltaren®).

Om du tror att du kan ha en fraktur i armen eller handleden kan du prova att sätta armen i en skena för att hålla den stilla tills du kan få medicinsk behandling. För att lindra andra typer av armsmärta, prata med din vårdgivare.

Vilka är de möjliga komplikationerna eller riskerna med att inte behandla armsmärta?

Armsmärta kan göra det svårt för dig att utföra dina vanliga dagliga aktiviteter. Om RICE-metoden och receptfria smärtstillande medel inte hjälper mot din smärta bör du kontakta din vårdgivare för behandling. Om du inte söker behandling kan vissa orsaker till armsmärta leda till allvarliga vävnadsskador som kommer att kräva mer omfattande behandling som kirurgi längre fram.

Kan smärta i armen förebyggas?

Du kan förebygga vissa former av smärta i armen genom att komma ihåg att stretcha dina armmuskler före och efter att du har deltagit i någon fysisk aktivitet. Och försök att ändra vilken typ av fysisk aktivitet du får. Om du utför samma rörelser om och om igen kan det slita på dina armmuskler. En varierad rutin är mindre benägen att leda till skador. Andra sätt att förebygga vissa typer av armsmärta inkluderar:

 • Öva på god hållning: Försök att inte böja axlarna framåt när du står eller sitter. Detta kan också påverka dina nack- och armmuskler.
 • Ta pauser: När du utför repetitiva uppgifter som involverar dina armar, handleder och händer, se till att ta pauser då och då för att minska risken för skador.
 • Slappna av i greppet: När du håller i ett handtag, en penna eller något annat, ta inte tag i det hårdare än nödvändigt för att utföra uppgiften.
 • Håll händerna varma: Använd handskar i kalla temperaturer och skydda händerna när du utför uppgifter som kan utsätta dem för risker.

När ska man ringa läkaren?

När ska smärta i armen behandlas av en vårdgivare?

Många former av smärta i armarna försvinner med vila och ett receptfritt smärtstillande medel, men det är viktigt att träffa din vårdgivare eller söka läkarvård om du har:

 • Svår smärta i arm, axlar eller rygg som börjar plötsligt eller uppstår med bröstsmärta eller tryck. Du kan ha fått en hjärtinfarkt. Sök omedelbart läkarvård om du har smärta i hjärtinfarkten.
 • En uppenbar skada på armen, handleden eller handen.
 • Smärta i arm, axlar eller rygg som förvärras när du är aktiv och blir bättre med vila.
 • Svår smärta och svullnad i armen.
 • Svårigheter att röra armen som du brukar.
 • Armsmärta som inte blir bättre med egenvård hemma.
Uppdaterad:
Källor:

Inga källor har angetts