Body-Jet fettsugning

4 oktober 2022
Fettsugning med Body-Jet, även känd som vattenassisterad liposuktion (WAL), är en innovativ teknik som erbjuder en skonsam och effektiv lösning för de som söker större fettsugningsingrepp och kroppskonturering. Denna metod skiljer sig markant från traditionella fettsugningstekniker och ger flera fördelar både under och efter ingreppet. En av de stora fördelarna med Body-Jet är dess förmåga […]
Innehåll:

Fettsugning med Body-Jet, även känd som vattenassisterad liposuktion (WAL), är en innovativ teknik som erbjuder en skonsam och effektiv lösning för de som söker större fettsugningsingrepp och kroppskonturering. Denna metod skiljer sig markant från traditionella fettsugningstekniker och ger flera fördelar både under och efter ingreppet.

En av de stora fördelarna med Body-Jet är dess förmåga att kombineras med fettransplantation. Det fett som frigörs under en Body-Jet-fettsugning kan användas för andra estetiska ändamål, såsom bröstförstoring. Detta erbjuder en unik möjlighet för patienter som önskar att förbättra kroppskonturen med sitt eget naturliga vävnadsmaterial.

WAL-tekniken utmärker sig genom sitt användande av en solfjäderformad vätskestråle som varsamt lösgör och avlägsnar fett från kroppen. Denna process är skonsam och orsakar minimal skada på omgivande kärl, nerver och bindväv. Jämfört med traditionell eller energiassisterad fettsugning, leder WAL till betydligt mindre svullnad, färre blåmärken och mindre postoperativ smärta, vilket är en stor fördel för patientens komfort och återhämtning.

En annan betydande aspekt av Body-Jet är dess förmåga att behandla större områden vid ett och samma tillfälle. Den minskade mängden av injicerad vätska underlättar en noggrann och effektiv konturering under hela proceduren. Detta gör WAL till en idealisk metod för de som önskar omfattande kroppskonturering med minimalt ingrepp och kortare återhämtningstid.

Dessutom kan Body-Jet-tekniken med fördel kombineras med andra metoder som SmartLipo och BodyTite, särskilt i områden med lösare hud. Denna kombination möjliggör en förbättrad hudsammandragning och ger ännu bättre estetiska resultat. Denna flexibilitet gör WAL till en mångsidig och anpassningsbar lösning för en mängd olika estetiska behov och önskemål.

Processen för Body-Jet (WAL) sker i tre faser:

Body-Jet, även känd som vattenassisterad liposuktion (WAL), är en avancerad teknik för fettsugning som utförs i flera distinkta faser. Denna metod skiljer sig från traditionella fettsugningstekniker genom sin unika process som involverar användning av en stråle av vatten för att lösgöra fett. Här är en steg-för-steg genomgång av hur Body-Jet-proceduren utförs:

Fas 1: Infiltration av Bedövningsmedel och Adrenalin

 • I det första steget injiceras en lösning som innehåller bedövningsmedel och adrenalin i det område som ska behandlas.
 • Denna lösning minskar smärta och begränsar blodflödet till området, vilket minskar blödning under proceduren.
 • En viktig aspekt av Body-Jet-metoden är att volymen av denna lösning är cirka 70 procent mindre jämfört med konventionella fettsugningstekniker. Detta leder till en kortare exponeringstid för patienten och minskar den totala väntetiden före själva fettsugningen.

Fas 2: Samtidig Spolning och Utsugning av Fett

 • I detta steg används en specialiserad kanyl som avger en fin, kraftfull stråle av vätska för att lösgöra fettcellerna.
 • Till skillnad från andra metoder, tillförs inte fettet någon form av energi (som värme eller ultraljud), vilket innebär att fettcellerna inte fragmenteras eller omvandlas till en vätskefas. Detta är fördelaktigt för att bevara fettcellernas integritet, särskilt om de ska användas för fettransplantation.
 • Samtidigt som fettet spolas loss, suges det ut direkt, vilket effektiviserar processen och minskar tiden för ingreppet.

Fas 3: Konturering

 • Det sista steget i Body-Jet-proceduren innebär finjustering och konturering av det behandlade området.
 • I detta skede görs minimal eller ingen ytterligare vätskeinfiltration, vilket tillåter kirurgen att noggrant forma området och uppnå ett jämnt och naturligt utseende.
 • Denna fas är avgörande för det estetiska resultatet, där kirurgen använder sin skicklighet och erfarenhet för att skulptera kroppen och uppnå önskad profil.

Sammantaget erbjuder Body-Jet en effektiv, skonsam och preciserad metod för fettsugning, med fördelar som mindre smärta, snabbare återhämtning och möjligheten till högkvalitativ fettransplantation.

Fördelarna med fettsugning med Body-Jet

Fettsugning med Body-Jet-tekniken är en modern och skonsam metod som erbjuder flera fördelar i termer av säkerhet och effektivitet, vilket gör den till ett attraktivt alternativ för dem som överväger fettsugning.

Säkerhet:

 • Skonsamhet mot omgivande vävnad, nerver och blodkärl: Body-Jet-metoden är utformad för att vara skonsam och minska risken för skada på omgivande vävnader, nerver och blodkärl.
 • Minimerar patientens smärta: På grund av dess skonsamma teknik upplever patienter generellt mindre smärta både under och efter ingreppet jämfört med traditionell fettsugning.
 • Mindre tumescentlösning: Metoden kräver en betydligt mindre mängd tumescentlösning, en vätska som används för att bedöva och svälla upp fettvävnaden, vilket bidrar till en säkrare och mer kontrollerad fettsugning.
 • Mindre behov av sövning: På grund av den minskade mängden tumescentlösning och den skonsamma naturen av ingreppet, krävs ofta inte generell anestesi, vilket minskar riskerna förknippade med sövning.
 • Minskar blödning: Den skonsamma tekniken minskar risken för blödningar under och efter operationen.

Effektivitet:

 • 70 % mindre tumescentlösning används: Detta bidrar till en effektivare process och minskar den totala belastningen på patientens kropp.
 • Samtidig spolning och utsugning: Body-Jet möjliggör en simultan process där fettet spolas loss och sug ut samtidigt, vilket förbättrar effektiviteten av fettsugningen.
 • Mindre svullnad – förenklar skulptering: Med mindre svullnad postoperativt är det lättare för kirurgen att bedöma och forma det slutliga resultatet.
 • Färre korrigeringar: Tack vare den högre precisionen och kontrollen under ingreppet, minskar behovet av eventuella efterföljande korrigeringar.
 • Kräver mindre kraft: Processen är mindre arbetsintensiv för kirurgen, vilket bidrar till större precision.
 • Hög överlevnad på transplanterat fett: Vid fettransplantation, har fett som extraherats med Body-Jet högre chanser att överleva och integreras väl i de nya områdena.
 • Snabb återhämtning hos patienten: Patienter tenderar att återhämta sig snabbare jämfört med mer invasiva fettsugningsmetoder, vilket bidrar till en snabbare återgång till vardagliga aktiviteter.

Fettransplantation

Fettransplantation är en fascinerande process som erbjuder en unik möjlighet för kroppskonturering och förstärkning av specifika kroppsdelar, såsom brösten, med hjälp av patientens eget fett. Med Body-Jet-metoden blir denna process ännu mer effektiv och säker.

När det gäller specifikt fettransplantation till brösten, är Body-Jet en teknik som gör det möjligt att extrahera fett från områden som magen eller låren och sedan transplantera det till brösten. Detta erbjuder en attraktiv lösning för de som önskar en bröstförstoring men föredrar att undvika traditionella bröstimplantat. En av de stora fördelarna med Body-Jet-metoden är att en relativt hög andel av det transplanterade fettet – mellan 50-70% – överlever, vilket är betydligt högre jämfört med andra fettsugningstekniker.

För att uppnå en mer framträdande bröstförstoring kan det vara nödvändigt med 2-3 behandlingar. Detta beror på att en viss del av det transplanterade fettet naturligt absorberas av kroppen under läkningsprocessen. Under dessa upprepade behandlingar kan man gradvis bygga upp den önskade volymen och formen på brösten.

Fett till transplantation

När det gäller fettransplantation, erbjuder tekniken som kombinerar Body-Jet och LipoCollector en överlägsen säkerhet och enkelhet i processen. Det är viktigt att förstå att fettcellerna är bland de mest känsliga celltyperna som produceras av kroppen. Kvaliteten på de fettceller som extraheras spelar en avgörande roll i hela transplantationsprocessen.

En kritisk faktor är hur dessa fettceller hanteras vid uttagningen från donationsvävnaden. Skadade fettceller, som uppkommer under uttagningen, kan inte repareras genom efterföljande rengöring eller sedimentation. Det innebär att om fettcellerna skadas under extraktionsprocessen, kommer deras överlevnadskapacitet inte att kunna återställas i senare behandlingsstadier.

Därför är nyckeln till en framgångsrik fettransplantation att minimera skadan på fettcellerna redan från början. Body-Jet-tekniken spelar här en central roll. Genom att använda en varsamt spolande stråle, lösgörs fettet försiktigt från vävnaden. Därefter extraheras det med hjälp av LipoCollector, som använder det lägsta möjliga vakuumet för att suga ut fettet. Denna metod säkerställer att fettcellerna hanteras med största möjliga varsamhet, vilket är avgörande för att uppnå hög kvalitet på det extraherade fettet och därmed öka chanserna för en framgångsrik transplantation.

Genom att följa denna metod kan man säkerställa att fettet som används för transplantation är av högsta kvalitet, vilket är en avgörande faktor för att uppnå önskade estetiska resultat, oavsett om det gäller bröstförstoring, konturering av kroppen eller andra kosmetiska procedurer.

Hur ska jag gå tillväga för att utföra ingreppet?

För att påbörja processen med ett Body-Jet-fettsugningsingrepp, är det första steget att boka en konsultation med en kvalificerad kirurg som är erfaren i användningen av Body-Jet-tekniken. Under denna konsultation kommer du att genomgå en omfattande klinisk undersökning. Kirurgen kommer att bedöma ditt allmänna hälsotillstånd, din hudkvalitet och identifiera de specifika områdena där du önskar fettsugning.

Denna undersökning är avgörande för att förstå dina unika behov och mål med ingreppet. Kirurgen kommer att analysera din individuella situation, inklusive dina estetiska ambitioner och eventuella hälsorelaterade överväganden. Därefter kommer du att få detaljerad information om de olika behandlingsalternativen. Detta kommer att innefatta en genomgång av själva Body-Jet-tekniken, vad du kan förvänta dig av resultatet, potentiella risker samt vad återhämtningsprocessen innebär.

Under konsultationen har du möjlighet att diskutera dina förväntningar och ställa alla frågor du kan tänkas ha. Det är viktigt att du känner dig väl informerad och bekväm med de beslut som fattas. Baserat på din undersökning och dessa diskussioner, kommer kirurgen att skapa en skräddarsydd behandlingsplan som är anpassad efter dina specifika behov.

Innan ingreppet är det viktigt att följa de förberedelser och instruktioner som din kirurg ger dig. Dessa kan inkludera riktlinjer gällande kost, medicinering och andra viktiga aspekter att tänka på före operationen. På dagen för ingreppet kommer du sedan att genomgå fettsugningen enligt den överenskomna planen.

Efter operationen kommer det att finnas en återhämtningsperiod där det är viktigt att följa kirurgens råd och instruktioner för att främja en smidig läkningsprocess och uppnå de bästa möjliga resultaten. Uppföljningsmöten kommer att planeras för att övervaka din återhämtning och se till att allt fortskrider som det ska.

Det är viktigt att komma ihåg att varje patients erfarenhet och återhämtning är unik. Därför bör du alltid ha en öppen kommunikation med din kirurg och följa de specifika råden som ges för din individuella situation.

Uppdaterad:
Källor:

Inga källor har angetts