Bröstförminskning – Bröstreduktion

4 oktober 2022
Bröstförminskning eller bröstreduktionskirurgi innebär att man tar bort hud och vävnad från bröstet, följt av omformning och lyftning för att skapa en mindre, mer proportionerlig byststorlek. Vad är en bröstförminskning? Bröstförminskning eller bröstreduktion innebär att man tar bort hud och vävnad från bröstet, följt av omformning och lyftning för att skapa en mindre, mer proportionerlig […]
Innehåll:

Bröstförminskning eller bröstreduktionskirurgi innebär att man tar bort hud och vävnad från bröstet, följt av omformning och lyftning för att skapa en mindre, mer proportionerlig byststorlek.

Vad är en bröstförminskning?

Bröstförminskning eller bröstreduktion innebär att man tar bort hud och vävnad från bröstet, följt av omformning och lyftning för att skapa en mindre, mer proportionerlig byststorlek.

Många kvinnor kämpar med beslutet att genomgå en bröstreduktion, men anser efteråt att det är ett av de bästa besluten de någonsin gjort för sig själva.

Kvinnor väljer denna operation av olika anledningar, men alla med målet att förbättra sin övergripande livskvalitet:

Förbättrat självförtroende och självuttryck

Många kvinnor säger att de känner sig mer självsäkra och bekväma i sina egna kroppar efter en bröstreduktion.

Lättare att shoppa

Kvinnor rapporterar ofta att det blir mycket lättare att hitta kläder som passar och de kan shoppa i nästan vilken butik som helst.

Ryggen känns bättre

Kvinnor rapporterar nästan alltid att mindre bröst betydligt minskar ryggsmärtor och ger dem nyfunnen energi under dagen.

BH:ar gör inte ont

Genom att minska vikten på brösten upplever nästan alla kvinnor en betydande minskning av smärta från BH-band.

Träna med lätthet

Kvinnor som är frustrerade över smärta och obehag från att ha alltför stora bröst kan äntligen träna på det sätt de vill.

Huden känns bättre

För kvinnor med mycket stora bröst är hudirritation under brösten vanligt; detta minskas avsevärt efter en bröstreduktion.

Lättare att andas

Kvinnor finner det lättare att andas med mindre, mer proportionerliga bröst.

Vem är en bra kandidat för en bröstförminskning?

Bröstreduktion är en mycket individuell procedur. Du bör göra det för din egen skull, inte för att uppfylla någon annans önskemål eller för att passa in i någon sorts idealbild.

Överdrivet stora bröst kan orsaka hälsoproblem och emotionella problem. Förutom problem med självbilden kan du också uppleva fysisk smärta och obehag. Vikten av överflödig bröstvävnad kan hindra din förmåga att leva ett aktivt liv. Den emotionella obehagskänslan och självmedvetenheten som ofta är förknippad med att ha stora hängande bröst kan vara lika viktigt som den fysiska smärtan och obehaget.

Idealiska kandidater för bröstreduktion är:

 • De som besväras av känslan att deras bröst är för stora
 • De som kämpar med fysisk aktivitet på grund av storleken på sina bröst
 • De som upplever rygg-, nack- och axelsmärta orsakad av vikten av deras bröst
 • De som lider av axelindragningar orsakade av BH-band och/eller har hudirritation under bröstvecket
 • Friska individer som inte har en livshotande sjukdom eller medicinska tillstånd som kan förhindra läkning
 • Icke-rökare/icke-vapare
 • Individer med en positiv inställning och specifika mål i åtanke för bröstreduktion

Hur mycket kostar bröstförminskning?

Kostnaden för en bröstreduktion i Sverige varierar beroende på flera faktorer som klinikens plats, kirurgens erfarenhet och den specifika metod som används. En generell uppskattning av priset för bröstreduktioner i Sverige ligger mellan 35 000 och 55 000 svenska kronor. Det är viktigt att notera att dessa priser kan skilja sig åt mellan olika kliniker och kan också variera beroende på patientens individuella behov och omständigheter. Till exempel, på Aleris Plastikkirurgi börjar priserna för bröstreduktion från 59 000 svenska kronor​​​​.

När du väljer en plastikkirurg och en klinik är det viktigt att inte bara fokusera på kostnaden, utan också ta hänsyn till kirurgens erfarenhet och kompetens samt klinikens rykte och kvaliteten på vård som erbjuds. Det är även viktigt att komma ihåg att vissa ytterligare kostnader, såsom anestesi och eftervård, kan tillkomma utöver den angivna operationskostnaden.

Priserna för bröstreduktion kan variera. En kirurgs kostnad kan baseras på hans eller hennes erfarenhet, den typ av förfarande som används och geografisk kontorsplats.

Kostnader för bröstreduktion kan inkludera:

 • Avgifter för anestesi
 • Sjukhus- eller kirurgiska anläggningskostnader
 • Medicinska tester
 • Plagg efter operation
 • Receptbelagda läkemedel

Är bröstreduktionskirurgi täckt av sjukförsäkring?

Bröstreduktionskirurgi täcks ofta av sjukförsäkringsplaner, men din plastikkirurg kan behöva få godkännande från ditt försäkringsbolag. Denna process kan innebära att skicka in ett brev och foton. När godkännandet är beviljat kan du fortsätta med att planera operationen, men tänk på att du fortfarande kommer att vara ansvarig för eventuella samförsäkringar eller självrisker som din försäkring har. Om din försäkring inte täcker ingreppet har du möjlighet att betala för det ur egen ficka.

Din tillfredsställelse innebär mer än en avgift

När du väljer en plastikkirurg för en bröstreduktion, kom ihåg att kirurgens erfarenhet och din bekvämlighet med honom eller henne är lika viktigt som det slutliga priset för operationen.

Förväntningar under en konsultation för bröstförminskning?

När du går på en konsultation för bröstreduktionskirurgi är det viktigt att vara helt öppen och ärlig för att säkerställa både operationens framgång och säkerhet. Under konsultationen kommer du att behöva diskutera flera olika saker.

Var beredd på att diskutera:

 • Dina kirurgiska mål
 • Dina skäl för att vilja genomföra operationen, dina förväntningar och önskat resultat
 • Din medicinska situation och eventuella medicinska behandlingar (ta med dokumentation om du har det)
 • Dina nuvarande mediciner och eventuella läkemedelsallergier, samt användning av vitaminer eller örttillskott och användning av alkohol, tobak, e-cigaretter eller droger
 • Bröstcancer i familjen, samt resultat av eventuella mammografier eller tidigare biopsier
 • Eventuella frågor eller funderingar du har om bröstreduktion från din egen forskning

Din plastikkirurg kommer också att:

 • Utvärdera din allmänna hälsostatus och eventuella befintliga hälsotillstånd eller riskfaktorer
 • Undersöka och utvärdera dina brösts utseende, inklusive bröstvårtornas och areolernas position, hudens tillstånd och bröstens form
 • Ta fotografier
 • Diskutera dina alternativ och rekommendera en behandlingsplan
 • Diskutera troliga resultat av bröstreduktion och eventuella risker eller potentiella komplikationer

Det är viktigt att du ställer frågor till din plastikkirurg. Det är mycket viktigt att förstå alla aspekter av din bröstreduktionskirurgi, särskilt när det gäller din personliga hälsobakgrund. Det är naturligt att känna viss ångest, oavsett om det är spänning inför ditt förväntade nya utseende eller lite preoperativ stress. Tveka inte att diskutera dessa känslor med din plastikkirurg.

Vilka är riskerna med en bröstförminskning?

Att fatta beslutet om att genomgå en bröstreduktionsoperation är mycket personligt. Du måste avgöra om fördelarna kommer att uppfylla dina mål och om du kan acceptera riskerna och de potentiella komplikationerna. Din kirurg bör gå igenom relevanta risker för din specifika procedur med dig.

Du kan bli ombedd att skriva under ett samtycke för att försäkra att du fullt ut förstår förfarandet och eventuella risker och potentiella komplikationer. Du bör känna dig fri att ställa frågor för att förstå dessa risker.

Viktiga överväganden för bröstreduktion:

 • Bröstreduktionskirurgi kan påverka känseln, men oftast förbättras bröstvårtans känsel över tid.
 • Bröst- och bröstvårtepiercing kan orsaka infektion.
 • Bröstreduktionskirurgi kan begränsa en kvinnas förmåga att amma, även om de flesta kvinnor fortfarande kan amma efter en bröstreduktion.
 • En bröstreduktion kan utföras vid vilken ålder som helst, men idealiskt sett bör brösten vara fullt utvecklade.
 • Förändringar i brösten under graviditet kan påverka resultaten av tidigare bröstreduktionskirurgi, liksom viktfluktuationer.

Risker med bröstreduktion kan inkludera:

 • Allergier mot tejp, suturmaterial och lim, blodprodukter, yttre preparat eller injicerbara medel.
 • Anestesirisker.
 • Blödning (hematom).
 • Blodproppar.
 • Bröstasymmetri.
 • Oregelbundenheter i bröstets kontur och form.
 • Förändringar i bröstvårtan eller bröstets känsel, vilket kan vara tillfälligt eller permanent.
 • Skador på djupare strukturer – såsom nerver, blodkärl, muskler och lungor – kan förekomma och vara tillfälliga eller permanenta.
 • Djup ventrombos, hjärt- och lungkomplikationer.
 • Överdriven fasthet i bröstet.
 • Fettnekros (fettvävnad djupt i huden kan dö).
 • Ansamling av vätska.
 • Infektion.
 • Smärta som kan kvarstå.
 • Dålig sårläkning.
 • Möjlighet till reviderande kirurgi.
 • Potentiell oförmåga att amma.
 • Potentiell förlust av hud/vävnad i bröstet där snitten möts.
 • Potentiell partiell eller total förlust av bröstvårta och areola.
 • Hudmissfärgning, permanenta pigmentförändringar, svullnad och blåmärken.
 • Ogynnsam ärrbildning.

Alla risker kommer att fullständigt diskuteras före ditt samtycke. Det är viktigt att du ställer alla dina frågor direkt till din plastikkirurg.

Hur ska jag förbereda mig för en bröstförminskning?

För att förbereda dig för en bröstreduktionsoperation, som kan utföras på en ackrediterad poliklinik, ett ambulanskirurgiskt center eller ett sjukhus, bör du följa dessa steg:

Se till att ordna transport till och från operationen och att någon kan stanna med dig åtminstone första natten efter operationen.

Innan operationen kan du bli ombedd att:

 • Genomgå en fysisk undersökning, inklusive laboratoriearbete.
 • Skaffa bröstavbildningsstudier beroende på din personliga eller familjehistoria eller ålder.
 • Ta vissa mediciner eller justera dina nuvarande mediciner.
 • Sluta röka eller använda e-cigaretter*. Rökning minskar blodflödet, vilket kan hindra sårläkning och öka risken för infektion.
 • Undvika att ta aspirin och vissa antiinflammatoriska läkemedel, eftersom de kan öka blödningen.

Det är viktigt att följa dessa förberedelser noggrant för att minimera risken för komplikationer och för att säkerställa bästa möjliga resultat av din operation.

Vilka är stegen i en bröstförminskning?

En bröstreduktionsoperation involverar flera steg där man tar bort överflödig bröstvävnad och hud. Operationen kan också minska storleken på den mörka huden runt bröstvårtan, kallad areola. Den teknik som används för att minska dina brösts storlek bestäms av din individuella anatomi, bröstets sammansättning, önskad minskning, dina personliga preferenser och kirurgens råd. I vissa fall kan överskottsfett avlägsnas genom fettsugning i samband med de excisionstekniker som beskrivs nedan.

Här är stegen i en bröstreduktionsoperation:

Steg 1 – Anestesi: Mediciner administreras för din komfort under det kirurgiska förfarandet. Alternativen inkluderar intravenös sedering och allmän anestesi. Din läkare kommer att rekommendera det bästa alternativet för dig.

Steg 2 – Incisionen: Alternativ för snitt inkluderar:

 • Lollipop incision
 • Titthålsincision

Steg 3 – Ta bort vävnad och ompositionering: Efter att incisionen har gjorts ompositioneras bröstvårtan, som förblir kopplad till sin ursprungliga blod- och nervförsörjning. Vid behov minskas areolans diameter genom att ta bort hud runt omkretsen. Underliggande bröstvävnad minskas och den återstående bröstvävnaden lyfts och formas.

För extremt stora bröst kan det behövas att bröstvårtan och areolan avlägsnas helt och sedan ompositioneras till en högre position på bröstet (detta kallas för en fri bröstvårtsgraft). I detta fall kommer bröstvårtan och areolan inte att ha någon känsel efter operationen och det tar längre tid att läka.

Steg 4 – Stänga incisionerna: Snitten förs samman för att omforma det nu mindre bröstet. Suturer läggs djupt inuti bröstvävnaden för att skapa och stödja de nyformade brösten. Suturer, hudlim och/eller kirurgisk tejp stänger huden. Incisionslinjerna är permanenta, men i de flesta fall kommer de att blekna med tiden.

Det är viktigt att diskutera dessa steg och detaljer med din plastikkirurg för att säkerställa att du har en fullständig förståelse för förfarandet och vad det innebär.

Vad ska jag förvänta mig under min bröstförminskning?

Under din återhämtning efter en bröstreduktionsoperation kan du förvänta dig följande:

Direkt efter operationen: Gasväv eller bandage appliceras på dina snitt. Ett elastiskt bandage eller stödbh används för att minimera svullnad och stödja det omkonstruerade bröstet. En liten, tunn slang kan tillfälligt placeras under huden för att dränera eventuellt överskott av blod eller vätska. En smärtpump kan också användas för att minska behovet av narkotika.

Specifika instruktioner: Du kommer att få specifika instruktioner som kan inkludera hur du ska sköta ditt/dina kirurgiska område(n) efter operationen, mediciner att applicera eller ta oralt för att främja läkning och minska risken för infektion, specifika saker att vara uppmärksam på vid det kirurgiska området eller i din allmänna hälsa samt när du ska följa upp med din plastikkirurg.

Vad du kan förvänta dig under återhämtningsperioden:

 • Vecka 1: Övervaka smärta, svullnad och blåmärken (medicinering kan krävas). Begränsa din aktivitet avsevärt.
 • Vecka 2-3: Du börjar känna dig mycket bättre. Återgå till arbetet (beroende på ditt jobb). Begränsa träning och aktiviteter.
 • Vecka 4-5: Fortsätt att använda en stödbh. Öka aktiviteten. Fortsätt att vara försiktig med dina bröst.
 • Vecka 6 och framåt: Fortsätt att utföra bröstsjälvundersökning. Schemalägg regelbundna mammografier. Diskutera ärr-optimering och återupptagning av normal aktivitet med din kirurg.

Det är viktigt att notera att postoperativ svullnad och blåmärken initialt kan dölja de slutliga resultaten och att full återhämtning kan ta flera månader.

Följa läkarens instruktioner: Det är viktigt för operationens framgång att de kirurgiska snitten inte utsätts för överdriven kraft, svullnad, skavning eller rörelse under läkningstiden. Din läkare kommer att ge dig specifika instruktioner om hur du ska ta hand om dig själv.

Vilka resultat ska jag förvänta mig efter en bröstförminskningsoperation?

Resultaten av en bröstreduktionsoperation är långvariga. Din nya bröststorlek bör bidra till att lindra smärtan och de fysiska begränsningar som du upplevt innan bröstreduktionen.

Omedelbara resultat av bröstreduktionskirurgi kan inkludera:

 • Minskad bröststorlek och volym.
 • Förbättrad bröstform.
 • Lättnad från fysiska symtom såsom rygg- och nacksmärta, hudirritation och skåror från BH-band.
 • Förbättrat självförtroende och kroppsuppfattning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att dina bröst med tiden kan förändras på grund av åldrande, viktfluktuationer, hormonella faktorer och gravitation.

Uppdaterad:
Källor:

Inga källor har angetts