Estetisk tandvård kan omfatta en mängd olika behandlingar, inklusive blekning av tänder, kronor och broar, fyllningar, tandimplantat och tandreglering.

Blekning av tänder är en vanlig estetisk tandvårdsbehandling som används för att ljusa upp missfärgade eller gulnade tänder. Det finns olika metoder för blekning av tänder, inklusive professionell in-office blekning och hemblekning med hjälp av speciella blekningsskivor eller blekningsgel.

Kronor och broar är andra vanliga estetiska tandvårdsbehandlingar som används för att ersätta eller reparera skadade eller saknade tänder. Kronor är konstruktioner som täcker en skadad eller saknad tand helt, medan broar är konstruktioner som ersätter flera saknade tänder genom att fästa dem till omgivande tänder.

Fyllningar är en annan form av estetisk tandvård som används för att reparera skadade eller saknade tandvävnad. Fyllningar kan vara gjorda av olika material, inklusive amalgam (en blandning av kvicksilver, silver, koppar och zink), komposit (en blandning av plast och glas) och guld.

Tandimplantat är konstruktioner som ersätter saknade tänder genom att fästa en konstruktion till käkbenet. Tandimplantat kan vara en bra alternativ för personer som har saknade tänder eller har svårigheter att bära tandproteser.

Tandreglering är en form av estetisk tandvård som syftar till att rätta till missriktade tänder och ger en jämnare tandrad. Tandreglering kan ske med hjälp av traditionella metoder såsom tandställningar eller med hjälp av mer avancerade tekniker såsom kosmetisk tandreglering.

Det är viktigt att komma ihåg att estetisk tandvård är en form av valfri tandvård och inte en nödvändig medicinsk behandling. Därför täcker oftast inte det allmänna tandvårdsstödet dessa behandlingar.