Näsplastik

Näsplastik är kirurgi som förändrar näsans form. Motivationen för näsplastik kan vara att ändra näsans utseende, förbättra andningen eller båda.
Näsplastik