Blygdläppsplastik

Blygdläppsplastik utförd med intimkirurgi för att skapa bättre asymmetri och känsla av det kvinnliga könsorganet.
Blygdläppsplastik